Želimo spremeniti stvari na bolje. 

Skupina EOS je svoje trajnostne cilje opredelila v strategiji družbene odgovornosti, ki naši zavezi daje strukturo in nas spodbuja k še bolj odgovornemu ravnanju.
A green world flourishes with plants as two individuals promote sustainability - one painting a heart, the other standing on a small ladder, symbolizing care and progress.
00

Uvod

V hitro spreminjajočem svetu nas izzivi postavljajo pred nova dejstva poslovanja. Da bi se podjetja lahko usmerila v trajnost in jo živela, je potrebna preobrazba vseh deležnikov. Tako se EOS osredotoča na 4 področja trajnostnega delovanja: odgovorno izterjavo, odgovornost do družbe, finančno trajnost in varstvo okolja. EOS gradi trajnostno strategijo na temeljih družbene odgovornosti in podjetniškega udejstvovanja ter opolnomočenja vseh deležnikov. Poleg varstva okolja se osredotočamo na finančno trajnost, odgovorno izterjavo terjatev in na ravnovesje med interesi strank in finančnimi zmožnostmi dolžnikov. Za EOS je pomembno tudi finančno opismenjevanje, ki smo se ga loti z namenom zmanjšanja možnosti, da bi se ljudje znašli v dolgovih.

Direktor Janez Klančar
Janez Klančar, Managing Director EOS KSI Slovenia

„Upravljanje terjatev za nas pomeni prevzemanje odgovornosti – ne le za zaposlene in stranke, temveč tudi za potrošnike, družbo in celotno panogo izterjave. Na kratko, želimo narediti spremembo na bolje.“

Marwin Ramcke 
Predsednik upravnega odbora skupine EOS
01

Trajnostna strategija in cilji 

Upravljanje terjatev pomeni prevzemanje odgovornosti

V poslu smo uspešni, ker sprejemamo spremembe in prevzemamo odgovornost za vse, kar počnemo. Želimo spremeniti stvari na bolje za naše stranke in zaposlene, pa tudi za potrošnike, našo panogo in celotno družbo.

Trajnost je sestavni del naše korporativne družbene odgovornosti. Naše dejavnosti presegajo zgolj varstvo okolja, saj smo kot mednarodni ponudnik finančnih storitev še posebej zavezani družbeni odgovornosti in korporativnemu upravljanju.

Znotraj naše korporativne družbene strategije, so naša prizadevanja razdeljena na štiri področja delovanja: Responsible collection, Joint progress, Financial sustainability & Environmental protection.
CR Model describing the four fields of action: <br/>Changing for the better: EOS is improving the financial situation of clients, business partners and defaulting payers and is striving to change the world in which we work for the better.<br/>Responsible collection: “How can we change debt-filled lives for the better?” EOS stands for respectful and fair treatment of consumers and for solution-driven sustained debt relief.<br/>Joint progress: “How can we change society for the better?” We take on social responsibility within the EOS Group by promoting empowerment, diversity and inclusion, and in society through our education initiatives.<br/>Environmental protection: “How can we change climate for the better?” EOS supports the Otto Group’s climate protection strategy that pursues the Paris Agreement goal to limiting global warming to 1,5 C. together we work on implementing targeted measures. <br/>Financial Sustainability: “How can we change the debt collection business for the better?”<br/>EOS advocates strong binding industry standards and responsibility guidelines. We apply strict criteria when we price portfolio purchases and make other investments.

Zaveza vodstva družbeni odgovornosti

V skupini EOS, ki je med največjimi ponudniki finančnih storitev, se zavedamo pomena družbene odgovornosti. Naše delovanje temelji na odgovorni izterjavi ter upoštevanju pravnih in etičnih norm, ki vključujejo transparentnost, odgovornost in nepristranskost. Zavezali smo se  družbeni odgovornosti in sprejeli obljubo "Changing finances for the better", s katero si prizadevamo za boljši jutri vseh.

Naša trajnostna strategija združuje štiri stebre odgovornega delovanja: finančno trajnost, odgovorno izterjavo, odgovornost do družbe ter varstvo okolja. Naš cilj je doseči dolgoročno uspešno poslovanje in razvoj podjetja, pri čemer se trudimo upoštevati interese vseh deležnikov. Zavezujemo se k stalnemu iskanju ravnovesja med interesi strank in finančnimi zmožnostmi dolžnikov. Prav tako se zavezujemo, da zagotavljamo pravično in spoštljivo obravnavo vseh deležnikov.

Naši zaposleni so temelj rasti in razvoja podjetja, zato se zavezujemo tudi k skrbi za njihovo kakovost življenja in jo postavljamo za našo prioriteto. Zavezujemo se, da bomo kot delodajalec še naprej skrbeli za pošteno plačilo, vseživljenjsko učenje, dodatno pokojninsko zavarovanje in razvoj spretnosti, sposobnosti in osebnosti zaposlenih. Zaposlene spodbujamo, da sami prevzemajo pobudo za dosego ciljev. Zavezujemo se tudi, da bomo še več pozornosti namenili tudi raznolikosti in vključevanju ter tako gradili tim z vključevanjem vsakega zaposlenega v pogovore in sprejemanje odločitev.

Zaveza vodstva k spoštovanju človekovih pravic

V EOS KSI se zavedamo, da je spoštovanje človekovih pravic ključnega pomena za uspešno in družbeno odgovorno poslovanje. Zavezujemo se, da bomo kot podjetje skrbno spremljali morebitne negativne učinke na človekove pravice vseh deležnikov in jih preprečevali ali odpravljali. Posebno pozornost namenjamo pravicam naših zaposlenih in se zavezujemo, da bomo za njih zagotavljali varno in zdravo delovno okolje brez diskriminacije in nadlegovanja. Zavezujemo se, da bomo v dobavni verigi preverjali morebitna tveganja in ukrepali v primeru kršitev, ter vzpostavili sistem anonimne prijave. Zavezujemo se k transparentnemu in poštenemu poslovanju ter k obojestranskemu dolgotrajnemu zaupanju s spoštovanjem človekovih pravic vseh deležnikov. Odločno se zoperstavljamo socialnim tveganjem, kot so delo otrok ali prisilno delo, ter se zavezujemo k enaki obravnavi vseh zaposlenih, ne glede na osebne okoliščine.

Matrika bistvenosti kot izhodišče naše trajnostne strategije

EOS je svojo trajnostno strategijo razvil z vključevanjem notranjih in zunanjih strokovnjakov ter leta 2022 oblikoval matriko bistvenosti, ki predstavlja najpomembnejše trajnostne teme tako za EOS, kot naše zunanje deležnike in je hkrati osnova za prihodnjo usmeritev naše trajnostne strategije.

Globalna odgovornost: Globalni dogovor ZN

Overview of eight UN Global Compact icons showing #3 good health and well-being, #4 quality education, #5 gender equality, #10 reduced inequalities, #16 peace, justice and strong institutions, #17 partnerships for the goals, #13 climate actions.
Skupina EOS se je leta 2021 pridružila Globalnemu dogovoru Združenih narodov, največjemu svetovnemu paktu za korporativno odgovornost. Kot član se zavezujemo k spoštovanju 10 načel sporazuma o človekovih pravicah, delu, okolju in boju proti korupciji. Iz desetih načel mora vsak novi član najprej izpeljati lastne cilje.

To smo storili v preteklem letu in opredelili naše cilje skladno s cilji trajnostnega razvoja ZN (UN’s 17 Sustainable Development Goals - SDGs), h katerim lahko najbolj učinkovito prispevamo. Cilji trajnostnega razvoja, ki smo jih izbrali, skupaj s povezanimi ključnimi podatki in lasnimi cilji, so pomembna merila v naši strategiji korporativne odgovornosti. Kot zahteva dogovor, bomo enkrat letno poročali o našem napredku v našem trajnostnem poročilu.
02

Novice in Aktivnosti

Skupini EOS je Morningstar Sustainalytics namenil odlično oceno ESG tveganja

Skupina EOS je decembra 2023 od priznane bonitetne agencije Morningstar Sustainalytics prejela oceno tveganja ESG 10,2 (nizko tveganje), kar nas uvršča med prva dva odstotka v sektorju »Potrošniške finance«.

" Z neodvisno oceno ESG prispevamo k transparentnosti našega prispevka k trajnostnemu razvoju. Visoka uvrstitev kaže, da je naša strategija korporativne odgovornosti uspešna in da smo na mnogih področjih zelo dobro pozicionirani," pojasnjuje izvršni direktor Marwin Ramcke.

Z našimi partnerji, strankami in prihodnjimi generacijami oblikujemo svet, kjer je trajnost prednostna naloga za vse.

Kratica ESG predstavlja Okolje (Environment), Družbo  (Social) in Upravljanje (Governance).
Badges: ESG Regional top rated & ESG Industry top rated - Morningstar Sustainalytics

Ekvilib certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

Revizorski svet Ekvilb Inštituta nam je 21. aprila 2022 podelil Pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec – pristopni certifikat na področju celostnega upravljanja družbene odgovornosti, ki postaja mednarodno priznan ter uveljavljen certifikat na področju trajnostnega poslovanja.

IRDO Certifikat Strateg za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj

EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o smo junija 2023 pridobili certifikat strateg za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Kot podjetje se zavedamo pomembnosti strateškega upravljanja področja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, zato svoje zaposlene usposabljamo na tem področju s pomočjo neodvisnih zunanjih inštitucij. Pri IRDO – Inštitutu za razvoj družbene odgovornosti, je EOS KSI usposabljal svoje zaposlene in tako pridobilo certifikat Strateg za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj.
Certifikat Prejme

Podpisniki Listine raznolikosti

V EOS KSI d.o.o. smo se s podpisom Listine raznolikosti Slovenija v letu 2020 zavezali k uresničevanju načel raznolikosti, enakosti in vključenosti vseh članov v družbi. Verjamemo, da raznolikost spodbuja inovativnost, je vir napredka in razvoja ter vodi do bolj kreativnega delovnega okolja. 
Logo: Listina raznolikosti Slovenija

Poiščite več informacij o naših področjih delovanja.

icon red collaboration

Responsible collection

V EOS si prizadevamo za spoštljivo in pošteno obravnavo neplačnikov ter v rešitve usmerjeno, trajnostno izterjavo dolgov.
Več informacij o Responsible collection
icon red networking

Joint progress

Znotraj skupine EOS prevzemamo družbeno odgovornost tudi s spodbujanjem opolnomočenja, raznolikosti in vključenosti v širši družbi pa smo prisotni z našimi izobraževalnimi pobudami.
Več informacij o Joint progress
icon red website

Environmental protection

Kot močan član skupine Otto podpira EOS strategijo podnebnega varstva skupine, ki sledi cilju Pariškega sporazuma o omejevanju globalnega segrevanja na 1,5 °C. Skupaj delamo na izvajanju usmerjenih ukrepov.
Več informacij o Environmental protection
icon red charge to claim

Financial sustainability

EOS zagovarja močne, zavezujoče panožne standarde in smernice odgovornosti. Pri določanju cen nakupa portfelja in pri drugih naložbah uporabljamo stroge kriterije.
Več o Financial sustainability
03

Dodatna vsebina

EOS družbena odgovornost. Poročilo za prenos v PDF.

Prenesite poročilo tukaj.
Prenesite zdaj

Imate vprašanja o naši družbeni odgovornosti? Z veseljem vam bomo odgovorili.

Kristina Žgur


EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o.

Letališka cesta 33

SI-1000 Ljubljana


Telefon: 05/90 78 088

kristina.zgur@eos-ksi.si