• Raziskava kaže, da mladi kot vzrok za zadolženost prepoznavajo pomanjkljivo finančno znanje.
  • EOS podpira programe, ki spodbujajo finančno pismenost.
  • Neprofitna fundacija Finlit razvija dejavnosti za šolarje po vsej Evropi.
Kako pripraviti proračun za osebne izdatke? Kako učinkovito upravljati svoje finance in se soočiti z inflacijo? Katera tveganja so povezana z uporabo mobilne banke? Ta vprašanja se pogosto pojavljajo med potrošniki. In če nanje ne poznajo odgovorov, so lahko glede svojih financ malce izgubljeni. Še posebej nevarno je to za mlade, saj lahko sproži nezaželen vzorec, ki v najslabšem primeru privede do čezmernega zadolževanja.

EOS si prizadeva preprečevati takšne dogodke in se zato zavezuje k finančnemu opismenjevanju mladih. Program posebej cilja na otroke in mladostnike, ki predstavljajo potrošnike prihodnosti.

Vključitev finančnega opismenjevanja v šolski kurikulum

Rezultati raziskave EOS 2023 z naslovom "Evropejci v finančnih težavah?" kažejo, da obstaja posebno zanimanje za to temo, še posebej med mladimi. Več kot polovica mladih (51 %) si želi več finančnega znanja. Drugi pomemben rezultat raziskave razkriva, da 8 odstotkov vprašanih starih med 18. in 34. letom kot vzrok za zadolževanje navaja pomanjkanje znanja o bankah in posojilih. Zato EOS s številnimi dejavnostmi nudi mladim finančno opismenjevanje.

ZoomZoom
A photo shows the team from the EOS finlit foundation: Jana Titov, Sebastian Richter, Marie Langeloh and Leonie Schoch (from left to right).
From left to right: Jana Titov, Sebastian Richter, Marie Langeloh and Leonie Schoch

Fundacija finlit posreduje finančno znanje po vsej Evropi

Mednarodna uvedba programa fundacije Finlit je zdaj v polnem zamahu. Po uspešnih pilotnih projektih, ki so vključevali približno 140 učencev v štirih razredih, smo ManoMoneto uvedli tudi v Sloveniji. Na Češkem se program širi tudi na šole za otroke s posebnimi potrebami. V Španiji in na Slovaškem pa se bo poučevanje učencev o pravilnem ravnanju z denarjem začelo jeseni 2023.

Od julija 2022 ima Finlit dodatno podporo svetovalnega odbora, ki vključuje predstavnike s področja gospodarstva, znanosti in družbe. Odbor nudi strokovne nasvete in podporo pri obravnavi kompleksnih vprašanj in izzivov.

Ta videoposnetek zagotavlja YouTube. S klikom na gumb Sprejmi soglašate, da YouTube v terminalski napravi, ki jo uporabljate, nastavi piškotke in tako po potrebi obdeluje osebne podatke. Več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki je na voljo v pravilniku o zasebnosti za YouTube na naslovu: https://policies.google.com/privacy?hl=si

Sprejmite
Sebastian Richter, Managing Director of the finlit foundation gGmbH video_zoom_boxvideo_zoom_box
What is the most important impact of finlit?
PrekinitevPrekinitev
What is the most important impact of finlit?

Ta videoposnetek zagotavlja YouTube. S klikom na gumb Sprejmi soglašate, da YouTube v terminalski napravi, ki jo uporabljate, nastavi piškotke in tako po potrebi obdeluje osebne podatke. Več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki je na voljo v pravilniku o zasebnosti za YouTube na naslovu: https://policies.google.com/privacy?hl=si

Sprejmite
Jana Titov, Managing Director of the finlit foundation gGmbH video_zoom_boxvideo_zoom_box
What are your plans for the future?
PrekinitevPrekinitev
What are your plans for the future?

»OhMoney« razširja ciljno skupino na najstnike

V sodelovanju s Hanseatic Bank je Finlit v poslovnem letu 2022/23 uvedla program z imenom »OhMoney«. Ta program je namenjen mladim, starim med 13 in 17 let, in nadaljuje tam, kjer se »ManoMoneta« zaključi. Jedro pobude tvorijo interaktivni videoposnetki, ki služijo kot glavno orodje za prenos znanja. Vsebine iz videoposnetkov so nato vključene v obsežne učne module, ki pripravljajo mlade na bližajočo se finančno neodvisnost. Vsebine vključujejo različne teme, kot so proračun, sklepanje pogodb in zavarovanje. Program vključuje tudi praktične vaje, kjer mladi naučeno znanje lahko uporabijo v praksi, na primer pri načrtovanju razrednih ekskurzij. "OhMoney" je bil testno uspešno več razredi.

EOS podpira različne programe finančne pismenosti tudi v številnih drugih državah. V Sloveniji, na primer, že od leta 2019 podpiramo program »Finančna šola«, ki se osredotoča na poučevanje najstnikov, milenijcev in odraslih o financah. V Romuniji pa osebje EOS otrokom v Rădăuțiju razlaga osnovne finančne pojme. Na Hrvaškem EOS sponzorira "1. letno konferenco o finančni pismenosti" v državi, med drugim tudi z zagotavljanjem spletne strani o temah finančnega izobraževanja in preprečevanja zadolževanja.
Marina Jozić, Marketing and Communication Assistant

EOS KSI, d.o.o

Marina Jozić
Asistent za trženje in komunikacijo

Telefon: +386 5 9078 098

marina.jozic@eos-ksi.si

Photo credits: EOS