O podjetju EOS v Sloveniji
Happy woman sitting on table in office with coffee and looking on tablet

Izvrstni pri upravljanju zapadlih terjatev.

Kdo smo EOS?

Skupina EOS je vodilni tehnološko usmerjen vlagatelj v portfelje in strokovnjak za upravljanje terjatev.

Z več kot 50 letnimi izkušnjami in pisarnami v več kot 20 državah, EOS ponuja storitve inteligentnega upravljanja terjatev po vsem svetu.

Najpomembnejši ciljni sektorji so bančništvo, nepremičnine, telekomunikacije, dobavitelji energije in e-trgovina.

EOS zaposluje več kot 6000 ljudi in je del skupine Otto.

Poskrbimo za likvidnost

Smo strokovnjaki na področju upravljanja terjatev: izterjava terjatev po naročilu, odkup portfeljev zapadlih terjatev in mednarodna izterjava. Naše storitve so prilagojene poslovnim strankam in njihovim kupcem.

Poiščemo obojestransko ugodne rešitve, ki zagotavljajo, da bo vaš denarni tok vedno ustrezal vam in vašim kupcem. Ker vemo, da lahko tudi slabi plačniki postanejo dobri kupci. Tako vam omogočamo, da se v celoti posvetite rasti svojega podjetja.

Zveni dobro? Stopite v stik z nami.

Vodje, ki skrbijo za razvoj naših talentov

Janez Klančar, Managing Director EOS KSI Slovenia

Janez Klančar, direktor, EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o. 

Direktor Janez Klančar se je rodil v Ljubljani. Študiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je pridobil naziv univerzitetnega diplomiranega ekonomista za področje bančništva in financ. Po končanem študiju se je 8 let v velikih gospodarskih družbah iz področja gradbeništva ukvarjal s projektnim in finančnim kontrolingom. Poslovno pot je nadaljeval v bančništvu in sicer na področju upravljanja kreditnih tveganj, kjer je pridobil dragocene izkušnje iz upravljanja kreditnih tveganj in prestrukturiranja podjetij v težavah. Pred prihodom v EOS KSI je skoraj štiri leta v družbi Heta Asset Resolution vodil oddelek prestrukturiranja problematičnih naložb, v okviru katerega je sodeloval in koordiniral prestrukturiranje nekaterih največjih podjetji v Sloveniji. Leta 2018 je bil v družbi EOS KSI imenovan za izvršnega direktorja upravljanja korporativnih naložb, z namenom vstopa EOS KSI na trg nakupov zavarovanih terjatev do pravnih oseb. Avgusta leta 2019 je bil imenovan tudi za direktorja družbe.

LinkedIn

Naša kakovost

Imetniki certifikata ISO 27001

S pridobitvijo certifikata ISO 27001 podjetje EOS KSI d.o.o. kot edina agencija za izterjavo v Sloveniji dokazuje, da je informacijska varnost in varnost podatkov ena od prioritet v podjetju, certifikat pa potrjuje visoko raven varnosti, ki jo podjetje zagotavlja svojim naročnikom in njihovim strankam.

Imetniki certifikata Dobra organizacijska energija

V letu 2019 je naše podjetje pridobilo certifikat "Dobra organizacijska energija". Nacionalni projekt Organizacijska energija, ki se ukvarja z dvigom energije v podjetjih, raziskuje in spodbuja človeku prijazno delovno okolje, v katerem zaposleni dosegajo zadane cilje in kjer so lahko vsi uspešni. 

Podpisniki Listine raznolikosti Slovenija

V EOS KSI d.o.o. smo se s podpisom Listine raznolikosti Slovenija v letu 2020 zavezali k uresničevanju načel raznolikosti, enakosti in vključenosti vseh članov v družbi. Verjamemo, da raznolikost spodbuja inovativnost, je vir napredka in razvoja ter vodi do bolj kreativnega delovnega okolja. 
Logo: Listina raznolikosti Slovenija

Imetniki dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja.

EOS KSI d.o.o. smo v letu 2016 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pridobili dovoljenje za opravljanje storiev potrošniškega kreditiranja.

EOS je prejemnik pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec.

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je nov certifikat, ki temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000, katerega namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah in podjetjih v Sloveniji v odnosu do zaposlenih. 

Člani AHK Slovenija

Logo AHK DESLO: Slovensko-nemška gospodarska zbornica