Young woman in white blouse stands on a gallery in front of a high glass façade and looks at her smartphone.

Financial sustainability

EOS zagovarja močne, zavezujoče panožne standarde in smernice odgovornosti. Pri določanju cen nakupa portfelja in pri drugih naložbah uporabljamo stroge kriterije

Digital Responsibility & Cyber Security: Kako EOS varuje občutljive podatke

Podatki so poslovni temelj skupine EOS. Zato zaposlujemo približno 90 ljudi znotraj celotne skupine, ki nenehno izboljšujejo zaščito podatkov in informacijsko varnost. S pomočjo nadzornih orodij nam je samo v letu 2022/23 uspelo prepoznati in zaustaviti približno 600 poskusov napadov. V okviru novega programa »Iron EOS« trenutno vzpostavljamo sistem zaščite, ki nam bo omogočal ne le hitro, ampak tudi usklajeno odzivanje v celotni skupini.
Close up of a man going through a data analysis on a tablet

Business Ethics & Safeguard Compliance: Pomagata pri oblikovanju našega sektorja

Skupina EOS je članica 23 evropskih združenj za izterjavo dolgov ter sodeluje v različnih pobudah, ki nas usmerjajo v sprejemanje strogih in zavezujočih standardov ter odgovornih smernic v sektorju izterjave dolgov.

V skrbi za odpravo nepravilnosti, je skupina EOS lansirala platformo, ki žvižgačem nudi varen prostor in je integrirana v mehanizem Skupine Otto. Na platformi lahko zaposleni, dobavitelji, ponudniki storitev in stranke prijavijo kršitve skladnosti pri EOS in v skupini Otto. Nobeden od petih primerov, o katerih so poročali v letih 2022/23, ni bil bistven, niti ni zahteval ukrepanja.
EOS v Globalnem dogovoru Združenih narodov: Alisha Kumar in Sibylle Weingart govorita o strategiji družbene odgovornosti podjetja EOS.

Združenje deluje za višje standarde

S članstvom v številnih nacionalnih in mednarodnih združenjih, EOS aktivno pomaga oblikovati in izvajati etične standarde v panogi financ.

Responsible Acquisition of Portfolios & Partnerships: Zdrave vrednote v sodelovanju

Poslovni svet slabih terjatev zahteva visoko stopnjo odgovornosti. Kot del družinskega podjetja, skupine Otto, smo pozorni tudi na cenovno politiko, ki zadovoljuje interese in etične standarde vseh vpletenih strani na dolgi rok. Na primer: V partnerstvu s hčerinsko družbo Svetovne banke, Mednarodno finančno korporacijo (IFC), bo EOS v treh letih v vzhodni Evropi v skladu s standardi ESG (Okoljski, socialni in upravljavski) investiral več kot 100 milijonov evrov v slabe terjatve in nepremičnine.

Pri izbiri partnerjev in strank EOS uporablja stroge kriterije. Ti vključujejo redne preglede partnerjev in podjetij glede na to, kako se lotevajo vprašanj, kot so človekove pravice, pranje denarja in korupcija, pa tudi industrijski črni seznam.

Naš Code of Conduct za ponudnike storitev, ki vsebuje cilje trajnostnega razvoja Združenih narodov (UN SDGs) in določila iz zakona o skrbi za dobavno verigo, zagotavlja pravično ravnanje z dobavitelji. 
During an official ceremony on September 20, 2022, representatives of IFC and EOS formalized their collaboration on the purchase of NPLs and distressed real estate in Eastern Europe. Marwin Ramcke, Vittorio Di Bello, Carsten Tidow, Ariane Di Iorio

Naš Code of Conduct: Jasna pravila za pošteno interakcijo

Z našim kodeksom ravnanja (Code of Conduct) smo postavili zavezujoče obveznosti v zvezi z našimi vsakodnevnimi dejavnostmi. Opredeljena načela ravnanja so zavezujoča za naše zaposlene, stranke in partnerje ter so vsem dostopna na spletnih straneh podjetij EOS. Kodeks ravnanja nenehno izpopolnjujemo. Posebnost pri njem je, da natančno odraža realnost ciljne skupine, za katero je bil ustvarjen. Za dopolnitev tega dokumenta našim zaposlenim ponujamo učne module na to temo.
Prenesite zdaj
Pregled CSR