• Upravljanje terjatev pri EOS temelji na poštenosti ter spoštljivi komunikaciji.
  • Z uporabo digitalnih orodij in individualno izbranih komunikacijskih kanalov pomagamo dolžnikom 
  • Politika celotne skupine zagotavlja visoke etične in strokovne standarde.
EOS Nemčija ima portal za dolžnike preko katerega lahko sami sestavijo načrt odplačevanja dolgov. Portal uporablja podobno tehnologijo kot spletne trgovine in druga spletna mesta. Uporabnik lahko klikne na mesečno plačilo na zaslonu in z drsenjem navzgor ali navzdol spremeni znesek. Portal omogoča, da se lahko potrošniki sami odločijo, kateri zneski plačil so zanje primerni.

Politika za standarde na ravni skupine

EOS se zavzema za poštene rešitve pri zmanjševanju dolgov, kar se odraža v obljubi podjetja: "Spreminjanje financ na bolje." Za EOS izterjava dolgov pomeni pomoč dolžnikom pri razdolžitvi, s plačilnimi načrti, ki so finančno realistični za vse vpletene strani. Dolžnikom, ki se zaradi osebnih okoliščin soočajo s posebnimi izzivi, pomagamo z rešitvami in vse dolžnike obravnavamo an spoštljiv način.

Leta 2023 je EOS uvedel skupno politiko za vse hčerinske družbe EOS, da bi opredelil standarde za pošteno in etično izterjavo dolgov, ki ustreza tudi potrebam ranljivih skupin dolžnikov.

Ključna načela:

  • Z dolžniki ravnamo spoštljivo, taktno in z občutkom odgovornosti.
  • Komuniciramo pravično in ostajamo profesionalni, tudi če je pogovor težaven. Če komunikacija postane čustvena, predlagamo prekinitev pogovora in ga nadaljujemo kasneje.
  • K vsakemu dolžniku, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti, pristopamo brez pristranskosti in predsodkov.
  • Uporabljamo preprost jezik, se izogibamo zapletenemu žargonu in podajamo jasna priporočila za ukrepanje, ki jim je enostavno slediti.
  • Naš cilj je, da se dolžniki, ki ne izpolnjujejo obveznosti, počutijo varne, da lahko z nami govorijo odprto in zaupno.

Digitalna orodja poenostavijo plačevanje

Za to EOS uporablja najsodobnejši sistem za izterjavo dolgov Kollecto+, ki potrošnikom ponuja popolnoma digitalno izkušnjo in se že uporablja v 8 od 24 držav v katerih EOS posluje. »Nenehno iščemo priložnosti za izboljšanje uporabniške izkušnje. S tem, ko dolžnikom, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti, ponudimo različna komunikacijska orodja, jim omogočamo, da poiščejo najugodnejše rešitve za poplačilo dolgov.« pravi Cristian Musat, generalni direktor EOS Technology Solutions in odgovorna oseba za Kollecto+.
A portrait photo shows Cristian Musat, Managing Director EOS Technology Solutions and person responsible for Kollecto+

S tem, ko dolžnikom, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti, ponudimo različna komunikacijska orodja, jim omogočamo, da poiščejo najugodnejše rešitve za poplačilo dolgov.

Cristian Musat
Generalni direktor EOS Technology Solutions in odgovorna oseba za Kollecto+.
Pri tem so v pomoč orodja, kot je kalkulator plačil na servisnem portalu EOS Nemčija. »Dolžnikom želimo ponuditi prilagodljivost in uporabnost, ki jo potrebujejo in so je vajeni,« pravi Sören F. Sörries, direktor portalov in integracije pri EOS Technology Solutions. Dolžniki imajo glede na državo, v kateri se nahajajo, na voljo različne možnosti plačila, vključno z Apple Pay in PayPal. EOS na servisnem portalu zagotavlja preglednost z jasnim prikazom razčlenitve zneskov na zneske terjatev, obresti in stroškov.

Na voljo ves čas preko vseh kanalov

Za dolžnike je zelo pomemben tudi čimljažji stik. »Vsak od več kot pet milijonov primerov izterjave dolgov, ki smo jih zaključili samo v fiskalnem obdobju 2022–2023, je bil edinstven,« pravi Michaela Homann, vodja komuniciranja s strankami pri EOS Technology Solutions: »In zgodbe za temi primeri so prav tako raznolike kot so potrebe dolžnikov. Zato želimo biti dosegljivi na čim več kanalih, da bi dolžniki lahko lažje komunicirali z nami.” Telefon, e-pošta, klasična pošta, servisni portal ali klepet. Na voljo smo zjutraj, zvečer in ob koncu tedna.
A portrait photo shows Michaela Homann, Head of Customer Communications at EOS Technology Solutions

Potrebe dolžnikov so različne, zato želimo biti dosegljivi na čim več kanalih, da bi dolžniki lahko lažje komunicirali z nami.

Michaela Homann
Vodja komuniciranja s strankami pri EOS Technology Solutions.
V različnih državah že obstajajo številni portali z digitalnimi storitvami EOS, ki uporabnikom zagotavljajo, da lahko kadar koli preko njih individualno obravnavajo svoj primer. V Nemčiji večina ljudi za to uporablja svoje pametne telefone. Tudi v Belgiji, Franciji in na Hrvaškem dolžniki, ki ne izpolnjujejo obveznosti, raje uporabljajo klepetalnike. Virtualni sodelavci lahko hitro odgovorijo na najpogosteje zastavljena vprašanja in dodatno zmanjšajo komunikacijske ovire predvsem dolžnikom, ki se po telefonu težko pogovarjajo o svojem finančnem stanju.
Marina Jozić, Marketing and Communication Assistant

EOS KSI, d.o.o

Marina Jozić
Asistent za trženje in komunikacijo

Telefon: +386 5 9078 098

marina.jozic@eos-ksi.si

Stopite v stik z nami