illustration of a globe, oversized people, trees and  wind turbines on it

Environmental protection

Kot močan član skupine Otto podpira EOS strategijo podnebnega varstva skupine, ki sledi cilju Pariškega sporazuma o omejevanju globalnega segrevanja na 1,5 °C. Skupaj delamo na izvajanju usmerjenih ukrepov.

Reduction of Environmental Footprint: Naš prispevek k varstvu podnebja

Skupaj s skupino Otto si prizadevamo dolgoročno zmanjšati emisije na neto ničelno vrednost. Skupina Otto trenutno razvija znanstveno utemeljen podnebni cilj (na podlagi pobude Science Based Targets Initiative, SBTi). Skupna strategija varstva podnebja je v celoti izpolniti cilj 1,5 stopinje Celzija iz Pariškega sporazuma. Naš cilj podnebne nevtralnosti v naših temeljnih procesih do leta 2030 se upošteva pri razvoju strategije in bo del prihodnjega SBT.
icon red website

Minute za trajnost

V EOS Slovenija se zelo zavedamo pomena okolju prijaznega in družbeno odgovornega ravnanja. Ker je trajnost relativno nova tema, ki je hitro pridobila na pomenu, je ljudje še niso navajeni, nekateri pojmi pa jim še niso znani. Zato smo se v EOS Slovenija pred približno dvema letoma odločili narediti korak v smeri izobraževanja in ozaveščanja zaposlenih, predvsem o okoljskih in socialnih vprašanjih. Ker imamo v podjetju tudi nekaj okoljskih entuziastov, ki so s svojim obnašanjem in življenjskim slogom zgled, smo prišli na idejo »Minute za trajnost«.

»Minute za trajnost« so tedenska sporočila, ki v treh do največ petih minutah zaposlenim pojasnijo določeno aktualno okoljsko ali družbeno temo, v besedilni in slikovni obliki.

V dobrih dveh letih je bilo poslanih približno 96 sporočil z izobraževalno vsebino.

Vzpostavili smo tudi kanal Teams, imenovan »Minute za trajnost«, kjer zaposleni delijo svoje pobude, vprašanja in seveda najboljše prakse. Izkazalo se je kot odlična platforma za spodbujanje interakcije med zaposlenimi, omogočanje izmenjave idej ter ustvarjanje medsebojne podpore in navdiha za trajnostne prakse.

Z implementacijo »Minut za trajnost« in vzpostavitvijo kanala Teams smo ustvarili učinkovit način izobraževanja, ozaveščanja in spodbujanja dialoga med zaposlenimi o okoljskih in družbenih temah.

Takšne redne tedenske objave, ki zaposlenim ponujajo kratek in jedrnat pregled aktualnih trajnostnih tem, so izjemno koristne pri širjenju znanja in spodbujanju pozitivnih sprememb v vedenju v podjetju.

S pomočjo »Minut za trajnost« smo pokrili široko paleto tem, pomembnih za trajnostni razvoj, kot so ogljični odtis, emisije, onesnaženost zraka, trajnostno poročanje, korporativno prostovoljstvo itd. To je zaposlenim omogočilo vpogled v ključne vidike trajnosti in kako vplivajo na podjetje in posameznike.

Kanal Teams, »Minute za trajnost«, služi kot odlična platforma za spodbujanje interakcije med zaposlenimi. Omogoča jim povezovanje, izmenjavo idej, postavljanje vprašanj in izmenjavo najboljših praks, s čimer spodbuja medsebojno podporo in navdih za trajnostne prakse.

Naša pobuda »Minute za trajnost« je izjemen primer, kako podjetje aktivno prispeva k ozaveščanju in izobraževanju zaposlenih o trajnosti.

S tem lahko spodbujamo trajnostne prakse v podjetju, krepimo zavedanje o pomenu okoljske in družbene odgovornosti ter pozitivno vplivamo tako na zaposlene kot na okolje.

Projekti za okolje

Zahvaljujoč sodelovanju s ponudnikom Atmosfair, EOS od leta 2021 kompenzira svoje emisije CO2 za poslovna potovanja tako, da podpira projekt varstva podnebja »Majhne bioplinarne v Nepalu«.

Poleg tega so bili v letih 2022 in 2023 zaposleni v skupini pozvani, naj poročajo o svoji zavezanosti trajnosti. V njihovo zahvalo je Skupina EOS v sodelovanju z Bergwaldprojekt e.V. doslej zasadila že 1000 dreves.

S svojo lastno pobudo »Planton des arbres« EOS France vsako četrtletje tudi sadi drevesa – za vsakega novega zaposlenega in za praznovanje mejnikov dolgoletne službe zaposlenih. Zaradi tega je bilo v letih 2022/23 pogozdenih več kot 600 dreves.

Slika iz Bergwaldprojekt e.V.
People with tools preparing the EOS tree planting project in cooperation with the German association Bergwaldprojekt e.V.
Pregled CSR