Top view of a stack papers and a smartphone.

Responsible collection

V EOS si prizadevamo za spoštljivo in pošteno obravnavo neplačnikov ter v rešitve usmerjeno, trajnostno izterjavo dolgov.
Pregled CSR

Ethical Collections by Treating Customers Fairly: Poštene rešitve za trajnostno zmanjšanje dolgov

Za stranke, ki se soočajo s posebnimi izzivi zaradi osebnih okoliščin, razvijamo poštene plačilne načrte in individualne rešitve. Posledično nam je samo v letu 2022/23 uspelo uspešno zaključiti pet milijonov primerov.

Za nas je spoštljiva interakcija s strankami, ki ne izpolnjujejo obveznosti, ključnega pomena. Zato smo leta 2023 uvedli politiko za celotno skupino, ki od naših zaposlenih med drugim zahteva uporabo lahko razumljivega jezika in taktnost. Poleg tega po zaslugi tehnoloških inovacij, kot so storitveni portali in chatboti, strankam omogočamo upravljanje svojih plačil brez neposrednega stika. V letu 2022/23 je to možnost izkoristilo kar 61 odstotkov strank. Naše storitve nenehno izboljšujemo s pomočjo povratnih informacij, ki jih pridobimo z vprašalniki.
Man scanning an QR code debtor letter with mobile phone

Tech-driven Transformation & Innovation: Spreminjanje financ na bolje s tehnologijo

Strankam in neplačnikom želimo ponuditi popolnoma digitalen proces znotraj celotne skupine. V tem kontekstu nam roboti, analize podatkov in umetna inteligenca pomagajo prilagoditi našo ponudbo njihovim potrebam. Tak primer so individualni načrti plačil ali pristopanje k neplačniku prek kanala, ki je zanje osebno najprimernejši. Osnova za naše delo je mednarodna platforma za izterjavo Kollecto+, ki zagotavlja učinkovit proces in je že implementiran v osmih državah.
View of a smartphone on which a chatbot is displayed.