A woman in a red dress stands in a large bright room and smiles at the camera

Joint progress

Znotraj skupine EOS prevzemamo družbeno odgovornost tudi s spodbujanjem opolnomočenja, raznolikosti in vključenosti, v širši družbi pa smo prisotni z našimi izobraževalnimi pobudami.

Social Impact through Financial Literacy: Finančna pismenost kot način za preprečevanje čezmernega zadolževanja

Otroke želimo opolnomočiti o pravilnem ravnanju z denarjem in s tem pomagati pri preprečevanju prekomerne osebne zadolženosti.

Zaposleni v skupini EOS so leta 2019 ustanovili fundacijo Finlit. Z izobraževalno pobudo Finlit ManoMoneta smo dosegli že več kot 100.000 otrok, starih od 9 do 13 let, v osmih evropskih državah.

Leta 2023 je bila v Nemčiji uvedena nova pobuda, imenovana "OhMoney", s katero si prizadevamo vzpodbuditi zanimanje mladih, starih med 13 in 17 let ter njihove učitelje, za vsakodnevne finančne teme.

EOS Slovenija, Romunija in Hrvaška pa so že aktivno vključeni v druge pobude, kot so Finančna šola, poučevanje o financah v šolah ter izobraževalni videoposnetki.

Prosimo sledite povezavam za podrobnejše informacije finlit fundacija in ManoMoneta
Pregled CSR

Ta videoposnetek zagotavlja YouTube. S klikom na gumb Sprejmi soglašate, da YouTube v terminalski napravi, ki jo uporabljate, nastavi piškotke in tako po potrebi obdeluje osebne podatke. Več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki je na voljo v pravilniku o zasebnosti za YouTube na naslovu: https://policies.google.com/privacy?hl=si

Sprejmite
In the ManoMoneta program developed by the EOS finlit foundation, schoolchildren aged 9 to 13 can learn about financial products. video_zoom_boxvideo_zoom_box
finlit foundation EOS Group
PrekinitevPrekinitev
finlit foundation EOS Group

Pomanjkanje finančne pismenosti je svetovni problem, ki lahko privede do slabih finančnih odločitev. Posledica tega je neredko prezadolženost.

V boju proti prezadolženosti, je neprofitna organizacija Finlit, ki se zavzema za boljšo finančno pismenost v vsakdanjem življenju, pripravila učno gradivo za učitelje ManoMoneta. V EOS KSI smo za Finlit slovenski kontakt ter tako pomagamo pri izobraževanju in prevodu gradiv.

Da bi preprečili finančne pasti in prezadolženost, je treba izobraževati zlasti otroke in mlade. Pri tem pa starši in učitelji potrebujejo podporo.

Kako vam z ManoMoneto lahko pri tem pomagamo?

Z multimedijskim učnim gradivom ManoMoneta se otroci seznanijo s finančnimi vprašanji in se na praktičnih primerih naučijo kako ravnati z denarjem.

Z ManoMoneto pridobite:

 • Učne ideje za oblikovanje pouka za otroke.
 • Gradivo v obliki učbenika in delovnega zvezkov slovenskem jeziku.
 • Kartice znanja za razumevanje pomembnih finančnih izrazov.
 • Videoposnetki.
 • ManoMoneta je na voljo brezplačno.
 • Brezplačno vam nudimo tudi izobraževanje in pomoč
A photo shows post-its and paper notes on a board with terms like “Debt”, “Cash”, “Bank” and “ATM”. Underneath, the text reads: “In the ManoMoneta program developed by the EOS finlit foundation, schoolchildren aged 9 to 13 can learn about financial products.“

ManoMoneta je primerna za otroke stare med 9 and 13 years.

Izobraževanje s pomočjo ManoMonete lahko izvedete v do 2 šolskih urah letno.

Tega pomembnega projekta se ga lotevamo z vso odgovornostjo. V aprilu smo bili prisotni na šestih osnovnih šolah in kar 240 učencev seznanili s finančnimi temami proračuna in potrošnje.

Zelo nas veseli, da je med mladimi veliko zanimanja za finančne teme in da se zavedajo, kako pomembno je, da pridobijo finančno znanje že v zgodnjih letih.

Dobra finančna pismenost jim bo namreč omogočila boljše razumevanje denarja in finančnih odločitev v življenju ter jim pomagala do boljših finančnih odločitev.

V EOS KSI se zavedamo, kako pomembno je finančno opismenjevanje za prihodnost družbe, zato smo veseli, da lahko s projektom ManoMoneta prispevamo k ozaveščanju in izobraževanju otrok.

Diversity, Equality & Inclusion: Delovno okolje, kjer bi se vsi morali počutiti dobro

Raznolikost in enakost spolov sta za EOS kot mednarodno skupino zelo pomembni. Radi se pohvalimo, da kar 52 odstotkov vodilnih položajev zasedajo ženske. Z našim odborom za raznolikost in vključenost ponujamo okvir za nadaljnje strateško spodbujanje raznolikosti v podjetju. Leta 2023 smo na spletni učni platformi Masterplan objavili tečaj, ki zaposlenim v skupini EOS pomaga ustvarjati vključujoče, vabljivo in uspešno delovno okolje. Udeležba na tečaju je obvezna za vodje in kadrovnike.

Poleg tega je skupnost EOS QueerPoint sodelovala z OTTO queer omrežjem MORE*, da bi objavila vodnik za transidentiteto za pomoč kolegom med prehodom in po njem ter sodelavcem in vodstvu ponudila odgovore na temo transspolnosti.
Group of four EOS colleagues sitting in workshop area and discuss a topic

Talent Attraction, Development & Retention: Kako spodbujamo novo učečo kulturo.

Skupina EOS želi dolgoročno obdržati predane zaposlene in jim dati priložnosti za razvoj. Zato smo uvedli številna izobraževanja in pobude, na primer program upravljanja talentov NXT, ki trenutno podpira 92 nadarjenih zaposlenih iz 17 držav.

Za nas je še posebej pomembno, da opolnomočimo naše zaposlene in zanje ustvarimo pozitivno in sodelovalno delovno okolje. V letu 2022/23 se je vsak zaposleni v povprečju strokovno izpopolnjeval 31 ur, kar je 22 odstotkov več kot leto prej. 3.000 zaposlenih se je že registriralo na učni platformi Masterplan in sestavilo individualno gradivo za usposabljanje, ki jim omogoča samostojno učenje.
A man and a woman having a relaxed-looking conversation, as a symbolic image of a corporate culture where employees have autonomy.
icon red networking

Finančna šola

Finančna pismenost je ključnega pomena za vzdržne finance in dolgoročno finančno varnost, a je pri mladih še vedno precej skromna. Finance imajo v našem življenju pomembno vlogo, kako z njimi ravnamo, pa odločilno vpliva na naš življenjski slog. Ne glede na to, koliko denarja ali premoženja imamo, si lahko z doslednim upravljanjem zagotovimo finančno varnost. Pomembno pa je, da začnemo dovolj zgodaj in pravilnega ravnanja z denarjem naučimo že otroke.

EOS je mednarodni tehnološko usmerjen strokovnjak za upravljanje terjatev.

Osnovna dejavnost EOS KSI je izterjava zapadlih terjatev. Prav zaradi narave našega dela se močno zavedamo vpliva slabih finančnih odločitev na življenje posameznika.

Zato menimo, da bi moralo biti finančno opismenjevanje mladih, poleg branja, pisanja in računanja, del splošne izobrazbe.

V EOS KSI z velikim veseljem pozdravljamo in sodelujemo pri projektu Finančne šole, saj menimo, da je nujno mlade opolnomočiti za sprejemanje odgovornih in treznih finančnih odločitev.

Ker se zavedamo, da z dobrim finančnim znanjem lažje in z manj tveganja sprejemamo finančne odločitve, uresničujemo naše poslanstvo – za svet brez dolgov – tudi s sodelovanjem v projektu Finančna šola Časnika Finance.
icon red networking

Uresniči željo

V EOS KSI smo sprejeli določene ukrepe, s katerimi vzpostavljamo bolj odgovoren odnos do okolja in družbe.

V letu 2021 smo se pridružili pobudi društva Uresniči željo.

Sprejeli smo odločitev, da novoletnih daril poslovnim partnerjem ne bomo več poklanjali, tudi voščilnice so prešle na elektronsko obliko, obdarovanje zaposlenih pa je skromnejše, saj želimo finančna sredstva, ki so bila namenjena obdarovanju, nameniti v  dobrodelne namene.

Tako smo leta 2021 priključili pobudi društva Uresniči željo in denar namenjen poslovnim darilom ter darilom za zaposlene, namenili za izpolnitev želja varovancev različnih društev in organizacij. Skrbno smo izbrali želje in kupili darila. S pomočjo sodelavcev smo jih lično zavili in osebno predali.

Z darili smo razveselili v letu 2021 varovance v Društvu paraplegikov in CSD Ljubljana, v letu 2022 pa varovance v Enoti Marof - Doma upokojencev Idrija.
icon red networking

Maj - mesec raznolikosti

V EOS Slovenija se zelo zavedamo, kako pomembni sta vključenost in raznolikost za družbo, za bogatenje sodelavcev in kot konkurenčna prednost.
Ker se v zelo kratkem času na področju raznolikosti in vključevanja veliko dogaja, čutimo v EOS odgovornost, da svoje zaposlene senzibiliziramo za to temo in jih opolnomočimo.

Tako smo letos že tretje leto zapored izvedli Mesec raznolikosti v maju.

Tako v mesecu maju za zaposlene pripravljamo vrsto izobraževalnih aktivnosti na temo raznolikosti in vključenosti. Želimo, da se zaposleni s pomočjo Meseca raznolikosti seznanijo z določenimi temami in koncepti. Osrednji del tega programa so virtualne malice, ki so v maju postala stalnica. Med temi srečanji se zaposleni pogovarjajo o raznolikosti in vključenosti. Prek platforme Teams tedensko organiziramo štiri polurna virtualne malice, na katere povabimo zunanje strokovnjake na določenih področjih ali posameznike z močnimi osebnimi sporočili, ki so pripravljeni deliti svoje izkušnje.

Aktivnosti v okviru meseca raznolikosti so se izkazale za zelo dobre in učinkovite, saj so zaposleni izjemno angažirani.
icon red networking

April - mesec dobrih del

V prepričanju, da lahko zaposleni v EOS KSI naredimo še več tako za svoje sodelavce kot za družbo, smo se odločili, da cel mesec april posvetimo dobrim delom.
V okviru korporativnega prostovoljstva smo se že povezali s štirimi organizacijami, kjer bomo prostovoljno delali in pomagali na terenu. Te organizacije so dom za ostarele, organizacija za delo z brezdomci, mladinska organizacija in organizacija za oskrbo zapuščenih živali. V mesecu dobrih del smo za vse štiri organizacije zbrali prostovoljne prispevke in jim jih osebno predali.

Veseli smo, da so vse zbiralnice napolnjene in bomo lahko razdelili tiste, ki jih potrebujejo.

Zaposlene smo spodbujali tudi k sodelovanju v različnih akcijah, da na določen dan naredimo nekaj prijaznega za sodelavca, soseda, prijatelja ali zgolj naključnega mimoidočega.
icon red networking

Dobrodelne akcije

V EOS KSI smo večkrat dokazali, da znamo v nesrečah stopiti skupaj.
 • Organizirali smo zbiranje pomoči za gasilce, ki so gasili požar na krasu.
 • Zbirali smo hrano in potrebščine za zapuščene živali in jih donirali organizaciji Slovenian Vets For Stray Pets.
 • Uspešno smo organizirali tudi zbiranje pomoči za ljudi v Ukrajini.
 • Zbiranje zamaškov je preprost način, kako lahko vsak zaposleni prispeva k dobrodelnosti. Poleg tega, da zbiranje zamaškov predstavlja okolju prijazen način ravnanja z odpadki, je tudi preprost način, kako prispevati k dobrodelnosti.
 • V okviru certifikata Družbeno odgovoren delodajalec smo uvedli korporativno prostovoljstvo.
 • Redno se udeležujemo krvodajalskih akcij.