Poročilo o letnem in trajnostnem poslovanju 2022/23 EOS v Sloveniji
Highlighted numbers 22 23
01

Poročilo o poslovnem in trajnostnem poslovanju

Preberite vse o poslovanju in trajnostnem razvoju skupine EOS. Poglavje o poslovnem letu 2022/23 predstavlja pregled ključnih podatkov in poslovnih dosežkov. Poglavje z naslovom »Naša odgovornost« pa pojasnjuje, kako skupina EOS izpolnjuje svojo družbeno in okoljsko odgovornost.

Spreminjamo finance na bolje

Skupina EOS je vodilni mednarodni investitor za odkup portfeljev terjatev in nepremičnin ter strokovnjak za upravljanje terjatev. Z več kot 6000 zaposlenimi v 24 državah izvajamo upravljanje terjatev in našim naročnikom, partnerjem in potrošnikom zagotavljamo pametne storitve. Podjetjem že več kot 45 let podjetjem zagotavljamo likvidnost, da se lahko sama osredotočajo na svojo osnovno dejavnost. GRI 2-6

Poslovno leto 2022/23 na kratko

GRI 201-1
Letni prihodki so se povečali za 21,4 odstotkov. In sicer na 977,1 milijona evrov.

milijona evrov

0
V poslovnem letu 2022/23 je skupina EOS ustvarila EBITDA v višini 445,9 milijona evrov.

milijona evrov

445,9
V poslovnem letu 2022/23 je obseg naložb v portfelje terjatev in nepremičnin znašal 1,2 milijarde evrov.

milijarde evrov

1,2
6261 zaposlenih po vsem svetu je prispevalo k uspešnemu poslovnemu letu 2022/23.

zaposlenih

6.261
Skupina EOS je prisotna v 24 državah.

držav

24
02

Poslovno leto 2022/23

Skupina EOS je v poslovnem letu 2022/23 bistveno povečala dobiček in obseg naložb.
Our financial year 2022/23

Rezultat je plod našega skupnega dela in prizadevanja

V poslovnem letu 2022/23 je bila negotovost prisotna, saj so gospodarstvo in družbeno življenje močno zaznamovali izzivi, kot so vojna, inflacija in energetska kriza. Na začetku poslovnega leta, po besedah Marwina Ramcke, predsednika vodstva podjetja, ni bilo pričakovati, da bo skupina EOS ustvarila tako izjemen dobiček. »Dolgoletne izkušnje naših zaposlenih in njihova predanost so omogočile ta izjemen rezultat. Smo več kot 6000 posameznikov z lastnimi izkušnjami, sposobnostmi in kulturnim ozadjem. Skupaj, kot ekipa, lahko dosežemo marsikaj.« Uspeh gre pripisati osredotočenosti na odkup portfeljev terjatev in stalnemu razvoju digitalnih orodij, ki so izboljšala našo poslovno uspešnost in spodbudila sinergije med podjetji EOS.

Intervju z vodstvom skupine EOS

Pet članov upravnega odbora skupine EOS analizira poslovno leto, opisuje dogajanje v nekaterih državah ter predstavlja svoje napovedi za leto 2023/24. GRI 2-9
suit, people, tourist, acquaintance, student

Upravljanje podjetja na družbeno odgovoren način

Portret prikazuje Cristiana Musata, generalnega direktorja družbe EOS International BVG in idejnega vodjo projekta Kollecto+.

Kollecto+: Programska oprema, ki ustvarja sinergije

Fleksibilen delovni čas Fleksibilen delovni čas 2 minut
Kako podjetja skupine EOS povečujejo učinkovitost in poglabljajo sodelovanje s pomočjo programske opreme Kollecto+.
Prikaži več
A photo shows a dilapidated building in Režanci, Croatia. A ‘stranded asset’ that EOS Croatia is putting back on the market.

Kako skupina EOS vrača svoje naložbe na trg

Fleksibilen delovni čas Fleksibilen delovni čas 2 minut
Skupina EOS je pridobila strokovne izkušnje na področju trajnostne obnove nerabljenih objektov s ciljem, da jih vrne nazaj na trg.
Prikaži več

Vpogled v poslovno leto: Prihodki in dobiček v primerjavi s prejšnjimi leti

Beležimo izrazito rast. V primerjavi s prejšnjim poslovnim letom je skupina EOS v poslovnem letu 2022/23 povečala svoj dobiček (EBITDA) in prihodke.

Gibanje prihodkov in dobička

V poslovnem letu 2022/23 so bili dobiček in prihodki skupine EOS bistveno višji v primerjavi s prejšnjim letom.To lahko pripišemo številnim naložbam v portfelje terjatev in izredni uspešnosti pri upravljanju portfeljev slabih posojil, prevzetih v prejšnjih letih. GRI 201-1

Primerjava prihodkov med leti

Vrednosti v milijonih evrov

853,1
2019/20
792,5
2020/21
804,9
2021/22
977,1
2022/23

Gibanje dobička (EBITDA)

Vrednosti v milijonih evrov

343,4
2019/20
312,4
2020/21
282,5
2021/22
445,9
2022/23

Prihodki skupine EOS po regijah 2022/23

Vrednosti v milijonih evrov
Razvoj dogodkov v različnih regijah
Vzhodna Evropa z 42,4-odstotnim deležem konsolidiranih prihodkov ostaja najuspešnejša regija skupine EOS. V primerjavi s prejšnjim letom so podjetja v Vzhodni Evropi povečala svoje prihodke za skoraj 50 odstotkov. Podjetja skupine EOS v Zahodni Evropi so ustvarila 31,0 odstotkov vseh prihodkov v poslovnem letu 2022/23. Tudi v tej regiji so se prihodki bistveno povečali v primerjavi s prejšnjim letom. Pozitivnemu rezultatu je prispevala odprava omejitvenih ukrepov, povezanih s pandemijo. Nemčija je zabeležila 25,9-odstotni delež, čeprav je situacija s konkurenco precej zahtevna. Prihodki so se rahlo zmanjšali, vendar je skupina EOS še vedno intenzivno vlagala.
Skupaj
977,1
Vzhodna Evropa
414,1
Zahodna Evropa
302,5
Nemčija
253
Severna Amerika
7,5

Novice skupine EOS

V preteklem poslovnem letu smo dosegli nekaj posebej impresivnih dogodkov, med njimi so bili pridobivanje novih in že znanih partnerjev, ustanovitev novih poslovnih lokacij ter občutno povečanje odkupov slabih posojil.

EOS Portugalska

Skupina EOS je na portugalskem trgu prisotna že od julija 2022 z lastnim podjetjem. Za izvršnega direktorja so imenovali Luísa Chavesa, ki je prinesel s seboj bogate izkušnje na področju upravljanja terjatev. Chaves je dejal: "To, kar me je pritegnilo, je bil projekt in priložnost sodelovati s podjetjem, ki velja za zaupanja vrednega akterja na trgu."
 Luís Chaves, Managing Director EOS Financial Solutions Portugal , S.A

EOS Francija

V Franciji je skupina EOS podvojila svoje naložbe v primerjavi s prejšnjim letom in izvedla največjo enkratno naložbo v portfelj zavarovanih terjatev v zgodovini podružnice EOS Francija. "Ta rezultat smo dosegli zaradi vodstvene ekipe z več kot 20 leti izkušenj, našega edinstvenega poznavanja deležnikov na francoskem trgu in popolne podpore celotne ekipe v Hamburgu. Predvsem pa bi se rada zahvalila izjemni predanosti vseh zaposlenih k skupnem doseganju naših ciljev," je povedala Nathalie Lameyre, izvršna direktorica družbe EOS Francija.
Portret Nathalie Lameyre, ki stoji v svetli sobi

EOS Bosna in Hercegovina

EOS Bosna in Hercegovina je poročala o rezultatih za poslovno leto, ki so bili tako dobri kot tisti za skupino EOS kot celoto. "Bosna je zelo majhen trg, zato smo bili veseli, da smo lahko investirali na visoki ravni," pravi generalni direktor Petar Mrkonjić. Eden od vrhuncev je bilo po njegovih besedah sovlaganje s hčerinsko družbo Svetovne banke IFC pri odkupu nedonosnih zavarovanih terjatev. "Za temi uspehi stoji mešanica mladih, izjemno sposobnih in visoko motiviranih ter zdaj bolj izkušenih zaposlenih."
Petar Mrkonjić, Managing Director EOS Matrix d.o.o. Bosnia and Herzegovina

EOS Poljska

Na Poljskem je v preteklem poslovnem letu na trg vstopilo veliko mednarodnih investitorjev. "To je povzročilo visoko povpraševanje po slabih posojilih in zelo konkurenčno okolje," je povedal Dariusz Petynka, izvršni direktor družbe EOS Poljska. "Kljub temu pa smo zahvaljujoč jasno opredeljeni strategiji uspeli povečati obseg naših naložb v primerjavi s prejšnjim letom in dodatno optimizirati našo poslovno uspešnost s pomočjo podatkovno vodenih procesov."

Dariusz Petynka, Managing Director EOS Poland Sp. z o.o.

EOS Danska

Skupina EOS je razširila svoj položaj na danskem trgu. S pridobitvijo več obsežnih portfeljev slabih posojil je skupina EOS več kot podvojila obseg svojih terjatev. »Te transakcije so za nas mejnik in bodo bistveno prispevale k naši rasti,« je povedal Peter Hægerstrand Jensen, izvršni direktor družbe EOS Danska.
Peter Haegerstrand Jensen, Managing Director EOS Danmark A/S

EOS Združeno kraljestvo

Po delnem prestrukturiranju je poslovanje podružnice EOS v Združenem kraljestvu dobilo veter v hrbet. Podjetje je kupilo več portfeljev nezavarovanih terjatev. "To je pomenilo še en ključni korak za EOS pri uveljavitvi na pomembnem trgu Združenega kraljestva," pravi Anthony Jenks, izvršni direktor EOS Združenega kraljestva.
 
Anthony Jenks, Managing Director EOS Solutions UK Plc

Poslovna uspešnost v poslovnem letu 2022/23

 • Prihodki po regijah

  V tisoč evrih
  V poslovnem letu 2022/23 so se konsolidirani prihodki povečali za 21,4 odstotka v primerjavi s prejšnjim letom (977,1 milijona evrov v primerjavi z 804,9 milijona evrov). Najbolj strmo rast so s 47,8 odstotka zabeležila podjetja v Vzhodni Evropi, sledi ji Zahodna Evropa s 34,1-odstotno rastjo. Prihodki v Nemčiji so se nekoliko znižali, vendar so ostali visoki in znašajo 253,0 milijona evrov. Strm padec prihodkov v Severni Ameriki gre pripisati odprodaji podjetij EOS v Severni Ameriki konec leta 2021. Prihodki, ustvarjeni po odprodaji, temeljijo na portfeljih terjatev, pridobljenih v prejšnjih letih, ki jih je skupina EOS zadržala in z njimi upravlja pa kupec na podlagi fiduciarnega razmerja. GRI 201-1
  2022/23 2021/22 Spremembe glede na prejšnje leto v %
  Vzhodna Evropa 414.125 280.148 +47,8
  Zahodna Evropa 302.508 225.644 +34,1
  Nemčija 252.953 274.809 -8,0
  Severna Amerika 7.525 24.276 -69,0
  Skupina EOS 977.110 804.877 +21,4
 • Izkaz poslovnega izida (povzetek)

  V tisoč evrih
  Skupina EOS je v poslovnem letu 2022/23 ustvarila dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v znesku 445,9 milijona evrov (prejšnje leto: 282,5 milijona evrov). V primerjavi  z lanskim letom so se prihodki povečali za 21,4 odstotka oziroma 172,2 milijona evrov. Padec prihodkov zaradi prodaje podjetij v Severni Ameriki ob koncu preteklega leta je odtehtal izjemno visok obseg investicij. GRI 201-1
   
  2022/23 2021/22
  Prihodki 977.110 804.877
  Skupni prihodki iz poslovanja 991.251 815.215
  Dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) 445.943 282.453
  Dobiček pred davki (EBT) 380.072 228.544
  Čisti prihodki 297.270 201.236
 • Naložba sredstev

  V tisoč evrih
  Bilančna vsota skupine EOS se je povečala za 26,9 odstotka na 3,0 milijarde evrov v primerjavi s preteklim letom. Povečanje lahko med drugim pripišemo večim investicijam v terjatve in nepremičnine v poslovnem letu 2022/23. Odkupljeni portfelji predstavljajo 79,4 odstotka vseh sredstev (prejšnje leto: 75,4 odstotka) in nepremičnine v zalogah predstavljajo 8,7 odstotka (prejšnje leto: 7,8 odstotka) vseh sredstev. GRI 201-1

  *Finančna predstavitev
  28.02.2023 v % 28.02.2022 v %
  Osnovna sredstva 200.620 6,6 209.498 8,8
  Odkupljene terjatve in nepremičnine v zalogah* 2.670.136 88,0 1.989.455 83,2
  Terjatve 40.181 1,3 29.949 1,3
  Denar in denarni ekvivalenti 66.255 2,2 105.455 4,4
  Druga sredstva 55.608 1,8 56.457 2,4
  Bilančna vsota 3.032.800 100 2.390.815 100
 • Kapital in financiranje

  V tisoč evrih
  V poslovnem letu se je skupno financiranje v primerjavi z lanskim letom povišalo za 642,0 milijona evrov na 3,0 milijarde evrov. Povečanje je posledica financiranja večjih naložb, ki so bile izvedene v lanskem poslovnem letu.

  Kapital skupine EOS se je povečal na 1,1 milijarde evrov, delno zaradi zadržanih dobiškov iz prejšnjega leta. Kljub visokim naložbam, izvedenim v lanskem poslovnem letu, se je razmerje med kapitalom in sredstvi rahlo zmanjšalo, in sicer na 36,6 odstotka (prejšnje leto: 37,5 odstotka), kar relativno gledano za ponudnika finančnih storitev predstavlja visoko raven. 

  Skupina EOS potrebe po refinanciranju pokriva z bančnimi posojili in posojili matične družbe. Večina tega financiranja ima kratkoročno zapadlost. V primerjavi s prejšnjim letom se je delež dolgoročnega financiranja povečal iz 74 odstotkov na 84 odstotkov. GRI 201-1

  V tabelah in besedilu lahko pride do razlik pri zaokroževanju zneskov iz računovodskih razlogov.
  28.02.2023 v % 28.02.2022 v %
  Kapital 1.110.654 36,6 895.726 37,5
  Rezervacije 58.452 1,9 84.218 3,5
  Obveznosti do bank 132.387 4,4 92.111 3,9
  Obveznosti do povezanih oseb in podjetij 1.482.754 48,9 1.102.833 46,1
  Obveznosti do dobaviteljev 47.247 1,6 41.962 1,8
  Druge obveznosti 201.306 6,6 173.966 7,3
  Skupno financiranje 3.032.800 100 2.390.815 100

V poslovnem letu 2022/23 je prišlo do izraza strokovno znanje skupine EOS na trgu slabih posojil. Skupina je izvedla več naložb v velike portfelje. Nekaj ključnih poudarkov:

EOS Španija

Skupina EOS je od podjetja Caixabank odkupila portfelj slabih posojil z nominalno vrednostjo 753 milijonov evrov. To je eden od največjih portfeljev v zgodovini družbe EOS Španija.

milijonov evrov

753

EOS Francija

EOS Francija je leta 2022 zaključila nakup portfelja zavarovanih terjatev s 4000 terjatev v vrednosti 235 milijonov evrov (nominalna vrednost) od vodilne banke. To je bila največja enkratna naložba brez sovlagatelja v zgodovini družbe EOS Francija in prva v sodelovanju z banko.

milijonov evrov

235

Vzhodna Evropa

S skupnim investicijskim skladom sta skupina EOS in Mednarodna finančna korporacija (IFC-International Finance Corporation), ki je članica Svetovne banke, okrepili gospodarstvo na Hrvaškem, v Srbiji, Romuniji in Bosni in Hercegovini. V naslednjih treh letih bosta IFC in skupina EOS v te države skupaj investirali 150 milijonov ameriških dolarjev za odkup slabih terjatev,  ki so zavarovane z nepremičninami, in tako pomagala majhnim in srednje velikim podjetjem povečati njihovo likvidnost.

milijonov ameriških dolarjev

150

Nemčija

Družba EOS Nemčija B2C je odkupila tuje terjatve v vrednosti 30 milijonov evrov (nominalna vrednost) od vodilne glavne nemške banke.

milijonov evrov

30

EOS Grčija

Po dolgem času je družbi EOS v Grčiji uspelo izvesti pomembno naložbo v nezavarovani portfelj v nominalni vrednosti približno 800 milijonov EUR.

milijonov evrov

800

EOS Portugalska

Poleti leta 2022, le nekaj tednov po začetku poslovanja, je EOS Portugalska uspešno kupila dva kombinirana portfelja od vodilne mednarodne banke. Portfelja sta vsebovala nezavarovane in zavarovane terjatve v skupni nominalni vrednosti več kot 144 milijonov evrov.

milijonov evrov

144

Naložbe v odkup terjatev in nepremičnin v poslovnem letu 2022/23

V milijonih evrov
Skupina EOS je bistveno povečala obseg naložb v primerjavi s preteklim letom, in sicer iz 668,6 milijona evrov na 1,2 milijarde evrov. Povečanje je povezano z odkupom nezavarovanih in zavarovanih terjatev. EOS je v Zahodni Evropi več kot štirikrat povečala obseg naložb na skupno 612,4 milijona evrov. Odprava omejitev, povezanih s pandemijo, je pozitivno vplivala na trg Zahodne Evrope. Na primer obseg transakcij prodajnih bank se je vrnil na normalno raven. V Vzhodni Evropi je skupina EOS nadaljevala z visoko stopnjo naložb v skupni vrednosti 392,6 milijona evrov. To je v veliki meri posledica visokih naložb v Grčiji, na Poljskem, Hrvaškem in v Bosni in Hercegovina. Kljub močnemu konkurenčnemu trgu v Nemčiji je skupina EOS podvojila svoje naložbe v primerjavi s prejšnjim letom.

V tabelah in besedilu lahko pride do razlik pri zaokroževanju zneskov iz računovodskih razlogov.
Skupaj
1.216,5
Vzhodna Evropa
392,6
Zahodna Evropa
612,4
Nemčija
208,3
CrossBorder center
3,1

Nezavarovane

706,5
Vzhodna Evropa
200,5
Zahodna Evropa
347,4
Nemčija
155,5
CrossBorder center
3,1

Zavarovane/nepremičnine

510
Vzhodna Evropa
192,1
Zahodna Evropa
265
Nemčija
52,8

Odkupljene terjatve v poslovnem letu 2022/23

V milijonih evrov
Knjigovodska vrednost portfeljev, pripoznanih ob koncu poslovnega leta, je znašala 2,7 milijarde evrov. Znesek predstavlja 34-odstotno povečanje oziroma povečanje za približno 680 milijonov evrov v primerjavi s prejšnjim letom. Povečanje vrednosti je rezultat visokih naložb Skupine EOS v poslovnem letu 2022/23. Medtem ko je portfelj nezavarovanih terjatev ostal dvakrat večji od vrednosti zavarovanih portfeljev in nepremičnin v prejšnjem poslovnem letu, se je razmerje med njima izravnalo tekom zadevnega poslovnega leta. Podjetja v Zahodni Evropi so zabeležila največjo knjigovodsko vrednost portfelja v celotni Skupini, sledila pa so jim podjetja v Vzhodni Evropi in Nemčiji.

V tabelah in besedilu lahko pride do razlik v zaokroževanju zneskov iz računovodskih razlogov.
Skupaj
2.670,1
Vzhodna Evropa
934,4
Zahodna Evropa
1.028,2
Nemčija
640,8
CrossBorder center
66,8

Nezavarovane

1.660,1
Vzhodna Evropa
500,7
Zahodna Evropa
663,9
Nemčija
428,7
CrossBorder center
66,8

Zavarovane/nepremičnine

1.010
Vzhodna Evropa
433,7
Zahodna Evropa
364,2
Nemčija
212,1
03

Naša odgovornost

Novo poglavje prinaša naše prvo kombinirano poslovno in trajnostno poročilo. Poleg finančnega poročila vsebuje tudi poročilo o trajnostnem razvoju in prikazuje naše trajnostno in družbeno odgovorno ravnanje.
Our responsibility 2022/23

Nagovor glavnega izvršnega direktorja

Iz dneva v dan si prizadevamo spreminjati stvari na bolje. Pri našem delu dosegamo uspehe, ker smo odprti za spremembe in prevzemamo odgovornost za vse, kar počnemo.

Trajnost je ključni del naše družbene odgovornosti (ang. Corporate Responsibility; CR). Še posebaj sem ponosen, da smo strategijo korporativne odgovornosti, ki smo jo zastavili v letu 2020, in razširili naše poročanje. Leta 2022 smo šli še korak dlje, ko smo s prvo matriko bistvenosti opredelili ključne teme korporativne odgovornosti. Letos je ta prvič del našega združenega letnega poročila in poročila o trajnostnem poslovanju, zasnovana na standardih Globalne pobude za poročanje (ang. Global Reporting Initiative; GRI) in ciljih trajnostnega razvoja Združenih narodov (ang. Sustainable Development Goals; SDG). S tem načinom poročanja zagotavljamo še večjo preglednost nad našo družbeno odgovornostjo in prispevek k družbi. 

Kot ponudnik finančnih storitev verjamemo, da trajnost pomeni več kot le varstvo okolja. Naša strategija korporativne odgovornosti temelji na štirih področjih delovanja: odgovorni izterjavi dolgov (Responsible Collection), odgovornosti do družbe (Joint Progress), varstvu okolja (Environmental Protection) in finančni trajnostnosti (Financial Sustainability). Ta štiri področja določajo našo trajnostno strategijo EOS. 

Zahvaljujem se vsem sodelavcem, ki vsak dan prispevajo k uspehu skupine EOS in se zavzemajo za trajnost. Nenehno si prizadevamo, da bi postali še malo boljši.

Marwin Ramcke, izvršni direktor odbora skupine EOS

GRI 2-22

Upravljanje terjatev pomeni prevzemanje odgovornosti

Kot mednarodni ponudnik finančnih storitev prevzemamo odgovornost na več različnih področjih. Naše delovanje je osredotočeno na družbeno odgovornost in trajnostno upravljanje, saj si želimo prispevati k pozitivnim spremembam. V naši strategiji družbene odgovornosti (CR) smo opredelili štiri ključna področja, na katerih delujemo:
icon red collaboration

Odgovorna izterjava

EOS se zavzema za spoštljivo in pošteno komunikacijo s potrošniki ter za iskanje rešitev za trajnostno poplačilo dolgov.
Prikaži več
icon red networking

Odgovornost do družbe

EOS prevzema družbeno odgovornost v podjetju s spodbujanjem opolnomočenja, raznolikosti in vključenosti, v širši družbi pa deluje z lastnimi izobraževalnimi pobudami.
Prikaži več
icon red charge to claim

Finančna trajnost

EOS zagovarja stroge, zavezujoče panožne standarde in odgovorno spoštovanje kodeksa ravnanja.
Prikaži več
icon red website

Varstvo okolja

Kot pomemben del skupine Otto Group, EOS podpira strategijo skupine za varstvo podnebja, ki sledi ciljem Pariškega sporazuma za omejitev globalnega segrevanja na 1,5 °C. Skupaj se trudimo izvajati ukrepe, ki so usmerjeni v dosego teh ciljev.
Prikaži več

Izhodišče trajnostne strategije je matrika bistvenosti

Leta 2022 je EOS v sodelovanju z notranjimi in zunanjimi strokovnjaki nadaljeval z razvojem svoje strategije korporativne odgovornosti ter oblikoval matriko bistvenosti. Ta matrika prikazuje ključne trajnostne teme iz EOS-ovega korporativnega vidika (os X) in iz vidika naših zunanjih deležnikov (os Y). Matrika predstavlja osnovo za prihodnje usmeritve EOS-ove trajnostne strategije.
 • V poglavju o trajnosti v našem združenem letnem poročilu in trajnostnem poročilu svojim deležnikom predstavljamo svoje najpomembnejše okoljske, družbene in upravljavske dejavnosti v poslovnem letu 2022/23. Poročilo zajema področja delovanja in ključne teme, ki so bile identificirane v prvi analizi matrike bistvenosti, ki jo izvedla družba EOS Holding GmbH s sedežem v Hamburgu. Poročilo o trajnosti zajema celotno skupino EOS* v obdobju od 1. marca 2022 do 28. februarja 2023** in se nanaša na standarde Globalne pobude za poročanje (ang. Global Reporting Initiative; GRI). GRI 2-1, 2-2, 2-3

  * Če ni navedeno drugače.
  **Brez podatkov iz nemške podružnice in kadrovskih podatkov iz francoskih podjetij skupine EOS.
 • Odgovorna izterjava dolgov 

  • Etična izterjava ter pošteno ravnanje s strankami
  • Tehnološka preobrazba in inovacije
  Odgovornost do družbe 

  • Vpliv na družbo skozi finančno pismenost
  • Raznolikost, enakost in vključenost
  • Upravljanje s talenti 
  • Sodelovanje in angažiranost v lokalnih skupnostih
  • Zadovoljstvo in dobro počutje zaposlenih
  Finančna trajnost 

  • Digitalna odgovornost in kibernetska varnost
  • Poslovna etika in skladnost s standardi
  • Odgovorno pridobivanje portfeljev in partnerstev
  • Izboljšanje likvidnosti strank
  • Zaupanja vredni odnosi z deležniki
  • Vodilni položaj v industriji in upoštevanje najboljših praks
  Varstvo okolja

  • Zmanjšanje okoljskega odtisa
  GRI 3-2
 • Opredelitev naših ključnih tem

  Da bi ustvarili okvir za poročanje o trajnosti, smo v naši prvi analizi matrike bistvenosti opredelili trajnostna področja, ki so za EOS najpomembnejša (tj. »bistvena«). Sestavili smo dolg seznam potencialnih ključnih tem na podlagi analiz obstoječega stanja, primerjav in upoštevali relevantne mednarodne standarde, pravila in smernice poročanja (npr. GRI, DNK, SDGs, SASB, UNGC, ESRS*). Na delavnici z notranjimi in zunanjimi strokovnjaki smo omejili, povzeli in določili prednostni vrstni red naših ključnih tem. Ocenili smo jih glede na pomembnost za zunanje deležnike (os Y) in za EOS (os X). Pri ocenjevanju ključnih tem za EOS smo upoštevali vidik »od znotraj navzven« in »od zunaj navznoter«, znan tudi kot »dvojna bistvenost«. To pomeni, kako trendi v panogi ali dejavniki korporativne odgovornosti vplivajo na sprejemanje odločitev v podjetju ter kako podjetje vpliva na družbo in okolje. To poznamo kot »dvojno bistvenost«.GRI 2-29, 3-1

  *Pri sestavljanju dolgega seznama smo uporabili različico evropskih standardov trajnostnega poročanja (ESRS; European Sustainability Reporting Standards) iz aprila 2022.
 • Skupina EOS se je leta 2021 pridružila Globalnemu dogovoru Združenih narodov (UN Global Compact), največjemu paktu za korporativno odgovornost. Kot članica se zavezujemo, da bomo spoštovali 10 načel sporazuma o človekovih pravicah, delu, okolju in boju proti korupciji.

  Vsak nov član mora iz 10 načel določiti svoje cilje. To smo storili v preteklem letu, ko smo izmed 17 ciljev trajnostnega razvoja (ang. Sustainable Development Goals; SDG) ZN določili cilje, v okviru katerih lahko najučinkoviteje prispevamo. Cilji trajnostnega razvoja, ki smo jih izbrali, ter z njimi povezani ključni kazalniki in cilji predstavljajo pomembne smernice v naši strategiji družbene odgovornosti. Skladno z zahtevami pakta bomo o napredku poročali enkrat na leto v našem Poročilu o napredku (ang. Communication on Progress; COP). GRI 2-23

  Osredotočamo se na naslednje cilje trajnostnega razvoja (SDGs):
  Icon SDG goal 3: good health and well-being Icon SDG goal 3: good health and well-being
  Zdravje in dobro počutje
  Prikaži več
  Icon SDG goal 4: quality education Icon SDG goal 4: quality education
  Kakovostno izobraževanje
  Prikaži več
  Icon SDG goal 5: gender equality Icon SDG goal 5: gender equality
  Enakost spolov
  Prikaži več
  Icon SDG goal 8: decent work and economic growth
  Dostojno delo in gospodarska rast
  Prikaži več
  Icon SDG goal 10: reduces inequalities Icon SDG goal 10: reduces inequalities
  Zmanjšanje neenakosti
  Prikaži več
  Icon SDG goal 13: climate action Icon SDG goal 13: climate action
  Podnebni ukrepi
  Prikaži več
  Icon SDG goal 16: peace justice and strong institutions
  Mir, pravičnost in močne institucije
  Prikaži več
  Icon SDG goal 17: partnerships for the goals Icon SDG goal 17: partnerships for the goals
  Partnerstva za doseganje ciljev
  Prikaži več
  Deli posameznih pobud in ukrepov prispevajo tudi k drugim ciljem trajnostnega razvoja in bodo po potrebi vključeni v naša poročila.
collaborationcollaboration

Odgovorna izterjava

EOS se zavzema za spoštljivo in pošteno komunikacijo s potrošniki ter za iskanje rešitev za trajnostno poplačilo dolgov.

Dobro delo in gospodarska rastDobro delo in gospodarska rast Zmanjševanje neenakostiZmanjševanje neenakosti

Etična izterjava dolgov ob pošteni obravnavi potrošnikov

EOS si prizadeva za spoštljivo in pošteno komunikacijo s potrošniki. V skladu z našo obljubo »Changing finances for the better« (»Spreminjamo finance na bolje«) pomagamo potrošnikom poiskati rešitev za trajnostno poplačilo dolgov. Ponujamo poštene odplačilne načrte, ki so ekonomsko izvedljivi za vse vpletene, in iščemo rešitve za potrošnike, katerih osebne okoliščine predstavljajo posebne izzive.  

Spoštljiva komunikacija je ključnega pomena za naš pristop. To poletje bomo uvedli mednarodno politiko za celotno skupino, ki standardizira naš spoštljiv in etičen odnos do dolžnikov. Politika nas zavezuje k uporabi razumljivega jezika, komuniciranja na spoštljiv način in prevzemanju odgovornosti za naše besede in dejanja.

Z našimi tehnološkimi inovacijami želimo postopek plačevanja za potrošnike narediti enostavnejši. Zagotavljamo storitvene portale in klepetalne robote, ki vam omogočajo samostojno upravljanje plačil, brez potrebe, da bi se neposredno obrnili na nas. Če pa želite osebni stik, se lahko vedno obrnete na naše usposobljene sodelavce. Poleg tega želimo izboljšati uporabniško izkušnjo, zato na podlagi naše analize podatkov ponujamo načine odplačilnih načrtov, ki posamezniku najbolj ustrezajo. S pomočjo povratnih informacij, zbranih na primer z anketami, nenehno izboljšujemo naše storitve.

Odgovorna izterjava dolgov v številkah

ki jih je EOS uspešno obravnaval v poslovnem letu 2022/23 in pomagal potrošnikom, ki niso pravočasno poravnali svojih obveznosti.

in več milijonov primerov dolgov,

0
že uporablja sistem za izterjavo dolgov Kollecto+. To orodje potrošnikom omogoča popolnoma digitalno izkušnjo pri iskanju rešitve za svoje dolgove. V bližnji prihodnosti še pet držav načrtuje njegovo uvedbo.

držav skupine EOS

8
digitalnih kontaktnih točk je bilo vzpostavljenih v poslovnem letu 2022/23 v celotni skupini v primerjavi s prejšnjim poslovnim letom.

odstotkov več

38
potrošnikov, ki niso pravočasno poravnali svojih obveznosti, je v obdobju poročanja lahko samostojno upravljalo svoje dolgove prek portalov spletnih storitev. V celotni skupini EOS imamo na voljo kar 12 storitvenih portalov in tri klepetalne robote (ang. chatbot), ki neprekinjeno obravnavajo zahteve in prošnje potrošnikov.

odstotkov

61
več plačilnih načrtov je bilo ustvarjenih preko digitalnih kanalov kot v primerjavi s prejšnjim poslovnim letom. 

odstotkov

83
ponuja EOS z namenom, da bi zadostil potrebam čim večjega števila potrošnikov. Apple Pay in PayPal sta le dve izmed teh možnosti.

različnih načinov plačil

9
je v prvih dveh mesecih raziskave v EOS Nemčiji posredovalo povratne informacije, ki so pripomogle k dolgoročnim izboljšavam naših storitev.

potrošnikov

1.000

Odgovorna izterjava dolgov

EOS se zavzema za spoštljivo in pošteno komunikacijo ter za iskanje rešitev za poplačilo skupaj s potrošniki. In pri tem uporabljamo nove tehnologije.
 A graphic shows several people communicating with each other through email, conversations, and letters.

Tehnološka preobrazba in inovacije

Tehnološki napredek je glavno vodilo za skupino EOS, saj nas pripravlja na prihodnost. Z analizami podatkov in umetno inteligenco spreminjamo finance na bolje, naših strank in potrošnikov. V tem procesu nam pomagajo personalizirani načrti odplačil in inteligentni klepetalni roboti. Naš cilj je ponuditi strankam in dolžnikom znotraj cele skupine EOS popolnoma digitalen postopek, prilagojen njihovim potrebam. 

Leta 2022 smo reorganizirali Center za podatke in analizo (ang. Data & Analytics Hub; DAH), ki zdaj združuje EOS-ove nacionalne in mednarodne analitične kompetence. »V Centru za podatke in analitiko naši sodelavci povezujejo podatke in s pomočjo podpore umetne inteligence pripravljajo priporočila in odločitve,« pojasnjuje direktor DAH-a Jakob Spitzer. Za potrošnike, ki niso pravočasno poravnali svojih obveznosti, jim koristi, ker so obravnavani na način, ki najbolje ustreza njim osebno. Da bi analize lahko izvajali v še večjem obsegu, širimo podatkovne povezave med programsko opremo za izterjavo dolgov Kollecto+ in Centrom za podatke in analitiko. Več informacij o storitvi Kollecto+ najdete tukaj.
groupgroup

Odgovornost do družbe

EOS prevzema družbeno odgovornost v podjetju s spodbujanjem opolnomočenja, raznolikosti in vključenosti, v širši družbi pa deluje z lastnimi izobraževalnimi pobudami.
Dobro zdravje in dobro počutjeDobro zdravje in dobro počutje Kakovostno izobraževanjeKakovostno izobraževanje Enakost spolovEnakost spolov Zmanjševanje neenakostiZmanjševanje neenakosti

Vpliv na družbo skozi finančno pismenost

Naš cilj je okrepiti finančno pismenost v družbi kot način za obvladovanje pretiranega osebnega zadolževanja.

Raziskava »Evropejci v finančnih težavah?« EOS raziskava potrošnikov 2023 jasno kaže, da bi mladi med 18. in 34. letom starosti radi prejeli več finančne izobrazbe in navodil, kako pravilno ravnati z denarjem. Skoraj anekiraih v tej skupini je prepričanih, da je pomanjkanje finančnega znanja eden od razlogov za zadolževanje.

Zaposleni v skupini EOS so leta 2019 ustanovili fundacijo 'finlit', da bi prihodnje generacije poučili o financah. Neprofitna organizacija otroke in mladostnike nauči, kako pravilno ravnati z denarjem, in jim tako pomaga preprečiti pretirano osebno zadolževanje. Prva izobraževalna pobuda fundacije finlit, imenovana ManoMoneta, je namenjena otrokom, starim od 9 do 13 let, in je zdaj aktivna v šolah v več evropskih državah. Druga pobuda o denarju »OhMoney«, ki je nedavno zaživela v Nemčiji, je namenjena najstnikom od 13 do 17 let. Cilj je zagotoviti študentom in njihovim učiteljem ustvarjalno in zanimivo vsebino o finančnih temah, ki so pomembne za njihovo vsakdanje življenje, ter jih usmeriti na pot k finančni neodvisnosti.

Hkrati je EOS v Romuniji, Sloveniji in na Hrvaškem dejavno sodeloval pri drugih pobudah za mladostnike in odrasle, ki vključujejo ponudbo tečajev v šolah, učne videoposnetke in sodelovanje na zimski in poletni finančni šoli za mladostnike. GRI 413-1
Skupina EOS je prejela ugledno nemško nagrado za trajnostne projekte za fundacijo finlit. V kategoriji neprofitnih pobud je žirija priznala njihova prizadevanja za preprečevanje prezadolženosti posameznikov s poučevanjem finančne pismenosti. Ta nagrada je priznanje za njihov dragocen prispevek k izboljšanju finančne pismenosti družbe. 
Financial education for children: A schoolgirl looks at her budget.

Naše finančno izobraževanje v številkah

je izvajalo pobude za finančno izobraževanje otrok in odraslih

GRI 413-1

EOS-ovih nacionalnih podružnic

0
se jenaučilo ravnati z denarjem s pomočjo programa ManoMoneta od leta 2020 naprej.

otrok

87.000
je bilo samo v poslovnem letu 2022/23 vključenih v program ManoMoneta preko fundacije finlit.

otrok

32.828
je uporabljajo program ManoMoneta v svojih učilnicah od začetka pobude ManoMoneta.

šol

1.400

Spodbujanje finančnega znanja in preprečevanje zadolževanja

Pomanjkanje znanja pri ravnanju z denarjem lahko pospeši pot do prekomerne prezadolženosti posameznika. Zato EOS podpira pobude za finančno izobraževanje, še posebaj tiste, ki so namenjeni mladim.
Financial literacy: Learning at an early age about how to handle money properly can protect people from excessive debt later on.

Raznolikost, enakopravnost in vključenost

Kot mednarodna skupina spodbujamo raznolikost. Veseli smo, ko se zaposleni organizirajo v skupnosti in aktivno sodelujejo. V odboru za raznolikost in vključevanje (ang. Diversity & Inclusion Board) imamo strukturni okvir za usklajevanje pobud in zagotavljanje strateških usmeritev za raznolikost.

Verjamemo, da je pomembno posredovati znanje o raznolikosti in vključevanju. Zato smo aprila 2023 začeli izvajati projekt »Odpravljanje ovir in nezavednih pristranskosti: učna pot o raznolikosti in vključenosti«, ki se izvaja na platformi Masterplan. Učna pot vsebuje videoposnetke, s katerimi želimo zaposlene naučiti pomena raznolikosti in vključenosti na delovnem mestu ter jim pomagati razvijati strategije za vključujoče, prijetno in uspešno delovno okolje. Tečaj je odprt za vse zaposlene in obvezen za vodje ter kadrovsko osebje. 

Do večje vključenosti s Priročnikom za transidentiteto

Skupnost Queer@EOS je v sodelovanju s queer mrežo MORE* skupine Otto izdala Priročnik za transidentiteto. Zaposlenim nudi podporo med njihovo tranzicijo in po njej. Na primer, transspolni sodelavci v skupini EOS lahko brez večjega napora spremenijo svoje ime. Priročnik je vir informacij za sodelavce in vodje, ki iščejo odgovore na vprašanja, povezana s transspolnostjo.

Enakost spolov v skupini EOS

vseh zaposlenih v skupini EOS je ženskega spola. (Opomba: spol, kot so ga navedli zaposleni.)

GRI 2-7, 405-1

odstotkov

0
znaša delež žensk na vodilnih položajih v skupini EOS. (Opomba: spol, kot so ga navedli zaposleni.)

GRI 2-7, 405-1

odstotkov

52
žensk je v skupini EOS zaposlenih za polni delovni čas. Pri moških ta delež znaša 91 odstotkov. (Opomba: spol, kot so ga navedli zaposleni.)

GRI 2-7, 405-1

odstotkov

80

Privabljanje talentov: razvoj in zadrževanje

Želimo biti privlačen delodajalec, ki skrbi za dolgoročno zadržanje zavzetih zaposlenih in jim ponuja priložnosti za osebno in poklicno rast. V ta namen je skupina EOS uvedla številne ponudbe in pobude. Med njimi izstopa mednarodni program upravljanja talentov NXT, v katerem sodeluje 92 nadarjenih zaposlenih iz 17 držav. Ti zaposleni prejemajo ciljno usmerjeno podporo in se hkrati povezujejo znotraj celotne skupine EOS.

Posebno pozornost posvečamo krepitev opolnomočenja naših zaposlenih ter ustvarjanju pozitivnega in sodelovalnega delovnega okolja za njih. V okviru učne platforme Masterplan smo znotraj skupine EOS omogočili dostop do bogatega gradiva, iz katerih lahko sestavijo usposabljanje glede na lastne potrebe. Naši sodelavci lahko priročno dostopajo do vseh ponudb kar iz svojih domačih pisarn in se tako lahko samostojno izobražujejo, ne glede na to, kje se nahajajo.

 GRI 404-2

Opolnomočenje v številkah

je povprečno opravil vsak zaposleni v EOS-u v v poslovnem letu 2022/23. To je skoraj 22 odstotkov več v primerjavi s prejšnjim letom in več kot 50 odstotkov več v primerjavi s poslovnim letom 2020/21.

GRI 404-1

ur naprednega izpopolnjevanja

0
znotraj skupine EOS se je od januarja 2022 prijavilo na učno platformo Masterplan.

GRI 404-2

zaposlenih

3.000

Zaposlovanje talentov, zadrževanje talentov

Opolnomočenje zagotavlja rast: EOS je uvedel številne programe, ki zaposlenim omogočajo strokovno in osebno rast.
A man and a woman having a relaxed-looking conversation, as a symbolic image of a corporate culture where employees have autonomy.
validationvalidation

Finančna trajnost

EOS zagovarja stroge, zavezujoče panožne standarde in odgovorno spoštovanje kodeksa ravnanja. Pri določanju cen za odkup zavarovanih terjatev in drugih naložb uporabljamo stroga merila.
Dobro delo in gospodarska rastDobro delo in gospodarska rast Mir, pravičnost in močne institucijeMir, pravičnost in močne institucije Partnerstva za ciljePartnerstva za cilje

Digitalna odgovornost in kibernetska varnost

V skupini EOS izjemno cenimo uporabo podatkov, saj ti predstavljajo temelj za naše poslovanje. S podatki ravnamo odgovorno in nenehno izboljšujemo naše postopke ter sisteme za njihovo zaščito. Okoli 90 zaposlenih v skupini EOS skrbi za varstvo podatkov in informacijsko varnost.

Orodja za spremljanje nam omogočajo zgodnje odkrivanje napadov in njihovo zaustavljanje. Trenutno v okviru novega programa »Iron EOS« vzpostavljamo še obsežnejši mednarodni sistem zaščite. Ta program vključuje strokovnjake in orodja, ki skrbijo za varnost vseh nacionalnih podružnic. »S sistemom Iron EOS se bomo lahko hitro odzvali na ravni celotne skupine,« pravi Gunnar Woitack, direktor za informacijsko varnost.

Varnost podatkov v številkah

je pridobilo certifikat za informacijsko varnost (ISO 27001). Projekti implementacije so se začeli izvajati tudi v drugih podjetijh skupine. ISO 27001 je mednarodno priznan standard za informacijsko varnost. Poleg tega vsa podjetja skupine EOS sledijo smernicam matičnega podjetja, skupine Otto. Te smernice so v veliki meri v skladu s standardom ISO 27001.

podjetij skupine EOS

0
(kritičnih in visokih) je bilo zaznanih in odpravljenih s pomočjo nadzornih orodij skupine EOS v poslovnem letu 2022/23. Pomagala so nam, da smo se hitro odzvali na grožnje.

točk napadov

600
se ukvarja z varstvom podatkov in informacijsko varnostjo.

zaposlenih

90
s strani nadzornih organov za varstvo podatkov je bilo prejetih na podlagi pritožb dolžnikov. Vsi zahtevki so se izkazali za neutemeljene.

GRI 418-1

zahtevkov

82

Kako EOS varuje podatke pred kibernetskimi napadi

Zaščita podatkov in informacijska varnost sta za skupino EOS na prvem mestu. EOS povečuje  svojo kibernetsko odpornost na višjo raven s sistemom, ki se uporablja v celotni skupini.
Cybersecurity is a top priority for EOS. To achieve this the company is setting up an international protective shield.

Etika poslovanja in skladnost

Skupina EOS si prizadeva za močne in zavezujoče industrijske standarde ter odgovorne smernice v industriji upravljanja terjatev. Da bi pomagali opredeliti te standarde, aktivno sodelujemo v več evropskih društvih za izterjavo dolgov ter v številnih pobudah. GRI 2-28 

Da poudarimo, da resno jemljemo korporativno odgovornost, smo se pridružili Globalnemu dogovoru Združenih narodov (ang. UN Global Compact), ki spodbuja podjetja po vsem svetu, da si prizadevajo za trajnostne in odgovorne poslovne prakse ter te tudi podpirajo. Skupina EOS kot član podpira 10 načel ZN o človekovih pravicah, delu, boju proti korupciji in varstvu okolja. GRI 2-23

Skupina EOS upravlja s platformo za preprečevanje kršitev ali neželenih dogodkov, ki prijaviteljem ponuja varen prostor in je vključena v mehanizem skupine Otto Group. Tu lahko zaposleni kot tudi dobavitelji, ponudniki storitev ali stranke poročajo o kršitvah skladnosti pri skupini EOS in skupine Otto Group. Platforma nam pomaga izboljšati delovanje in odpraviti pritožbe. GRI 2-25, 2-26
icon black download

Naš kodeks ravnanja: jasna pravila za medsebojno pravičnost

S svojim Kodeksom ravnanja smo ustvarili obvezna pravila za naša vsakodnevna dejanja. Določeni principi za odgovorno poslovno ravnanje so zanesljiv vodnik za naše zaposlene, stranke in partnerje ter so vsem dostopna na spletnih straneh podjetij skupine EOS. Kodeks ravnanja (ang. Code of Conduct) se nenehno razvija. Naš kodeks je poseben, saj je tesno povezan s tistimi, za katere je bil ustvarjen. Vse od poletja 2023 bomo našim zaposlenim ponudili učne enote, ki bodo temeljito pokrile vsebino kodeksa ravnanja. GRI 2-23, 2-24

Skladnost v številkah

poteka znotraj skupine EOS. Želimo aktivno sodelovati pri oblikovanju standardov znotraj svoje industrije. GRI 2-28

združenj

0
je bilo prijavljenih preko platforme EOS za prijavitelje nepravilnosti.

GRI 2-25

Ker nobena od teh pritožb ni bila utemeljena, ni bilo potrebe po ukrepanju. 

GRI 2-26

pomembnih prijav

5
ima dostop do Kodeksa ravnanja.

GRI 205-2

% vseh zaposlenih v skupini EOS

100
ni bilo potrjenih v preteklem poslovnem letu.

GRI 205-3

primerov korupcije

0
je šlo skozi oceno tveganja, povezanih s korupcijo.

GRI 205-1

% naših poslov v skupini EOS

100

Odgovorno pridobivanje zavarovanih terjatev in partnerstva

Poslovanje s slabimi posojili zahteva veliko mero odgovornosti. Zato skupina EOS dosledno uporablja stroge in opredeljene kriterije pri odločanju o sodelovanju s partnerji in strankami. 

En primer je naše sodelovanje z Mednarodno finančno korporacijo (ang. International Finance Corporation; IFC), ki je hčerinska družba Svetovne banke. ki je največja svetovna razvojna banka. V naslednjih treh letih bo EOS skupaj z banko v skladu z ESG (Environmental, Social and Governance) vložil več kot 100 milijonov EUR v slaba posojila in nepremičnine v Vzhodni Evropi. 

Poleg tega skrbimo, da so naše cene trajnostne in zadovoljujejo poslovne interese ter etične standarde vseh vključenih strani. Kot del družinskega podjetja, skupine Otto, se osredotočamo na dolgoročne cilje in skrbno ocenjujemo vsa tveganja.

Tudi svoje poslovne partnerje izbiramo skladno z določenimi merili in v ta namen uporabljamo črno listo naše industrije.

Kot standardno prakso preverjamo, kako naši partnerji in podjetja ravnajo z človekovimi pravicami ter problemi, kot so pranje denarja, korupcija in druge kazniva dejanja. Prav tako se prepričamo, da se držijo vseh seznamov sankcij. Poleg tega ne sodelujemo s podjetji, ki se ukvarjajo s pornografijo ali prostitucijo, spletnimi igrami na srečo, naročniškimi prevarami, ali podjetji za mikroposojila, ki niso zaupanja vredna.

Da bi zagotovili pošteno ravnanje z dobavitelji in ravnanje dobaviteljev, EOS trenutno pripravlja kodeks ravnanja za ponudnike storitev, ki vsebuje cilje trajnostnega razvoja in predpise iz zakona o skrbnem pregledu podjetij v dobavnih verigah. GRI 2-23 

Pri svojem delovanju sledimo visokim standardom in pričakujemo, da jih bodo upoštevali tudi naši partnerji v čezmejnem poslovanju. V ta namen že na začetku sodelovanja ponudimo usposabljanje, med postopkom uvajanja pa partnerje obiščemo na kraju samem, da dobimo jasno sliko o njihovem poslovanju.
worldworld

Varovanje okolja

EOS skupaj s skupino Otto podpira strategijo za varstva podnebja, ki sledi cilju Pariškega sporazuma o omejitvi globalnega segrevanja na 1,5 °C. Skupaj si prizadevamo za izvajanje ciljno usmerjenih ukrepov.
puščicapuščica

Zmanjšanje okoljskega odtisa

Cilj, utemeljen na znanosti

EOS si skupaj s skupino Otto prizadeva za dolgoročno zmanjšanje emisij na ničelno raven. Skupina Otto trenutno razvija cilj za podnebje, utemeljen na znanstvenih smernicah (na podlagi pobude Science Based Targets Initiative, SBTi). Skupna strategija varstva podnebja se bo v celoti usklajevala z ciljem Pariškega sporazuma, ki zasleduje omejitev globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija. Naš prvotni cilj podnebne nevtralnosti v lastnih ključnih procesih do leta 2030 je vključen v razvoj strategije in bo del prihodnjega cilja, utemeljenega na znanstvenih smernicah (SBT).
ZoomZoom
People with tools preparing the EOS tree planting project in cooperation with the German association Bergwaldprojekt e.V.
Bergwaldprojekt e.V.

Projekti za okolje

V sodelovanju z organizacijo za izravnavo ogljičnih emisij, EOS od leta 2021 izravnava svoje CO2 emisije, ki nastajajo med službenimi potovanji. EOS podpira projekt za zaščito podnebja z naslovom "Mali bioplinarski sistemi v Nepalu", ki oskrbuje gospodinjstva na podeželju Nepala z ekološko prijazno energijo. Projekt je odobren s strani Mehanizma za čist razvoj (ang. Clean Development Mechanism; CDM) Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (ang. United Nations Framework Convention on Climate Change; UNFCCC) in zlatega standarda za globalne cilje fundacije Swiss Gold Standard Foundation.

Kot prispevek k zaščiti podnebja je EOS v letu 2022 posadil drevesa. V skupni kampanji so zaposleni poročali o svojem zasebnem udejstvovanju na področju trajnosti. Skupina EOS je v zahvalo skupaj z družbo Bergwaldprojekt e.V. posadila 500 dreves avtohtonih vrst. V prihodnjem poslovnem letu načrtujemo še eno kampanjo sajenja dreves.

V okviru lastne pobude »Plantons des arbres« družba EOS Francija vsake tri mesece sadi drevesa. Vsako četrtletje za vsako novo zaposlitev posadijo eno drevo, prav tako po eno drevo za vsako leto delovne dobe zaposlenih, ki praznujejo obletnico. EOS Francija je posadila več kot 200 dreves.

 • Trajnost je ključna prednostna naloga za EOS. Zastavili smo si cilj, da bomo trajnostno upravljanje in izvajanje s tem povezanih ukrepov vključili v celotno podjetje. Izvršni direktor odbora skupine EOS nosi odgvornost za vse trajnostne zadeve v skupini EOS. Oddelek za korporativni razvoj (ang. Corporate Development; CD) prevzema operativno odgovornost za izvajanje vseh projektov. Oddelek za korporativni razvoj polletno poroča odboru EOS o vseh dejavnostih, povezanih s trajnostjo, in napredku pri doseganju ciljev.

  Ekipa oddelka za korporativni razvoj deluje kot vmesnik v podjetju ter tesno sodeluje s številnimi oddelki (npr. oddelkom za skladnot in kadrovsko lsužbo) in nacionalnimi lokalnimi podjetji. Skupna prizadevanja so privedla do prve matrike bistvenosti, ki jo uporabljamo kot okvir za svojo trajnostno strategijo. S ciljem biti vsak dan boljši nenehno razvijamo strateško pomembne ključne kazalnike uspešnosti, pobude in ukrepe, ki jih nato odobri naš upravni odbor.

  GRI 2-12, 2-13, 2-17
 • GRI Content Index Sustainability Report 2022/23

  Statement of use
  EOS has reported the information cited in this GRI content index for the period 1 March 2022 to 28 February 2023, with reference to the GRI Standards.

  GRI 1 used
  GRI 1: Foundation 2021
 • GRI standard Vsebina
  2-1 Organizational details EOS Holding GmbH is a 100% subsidiary of the Otto GmbH & Co. KG with headquarters in Hamburg, Germany.

  More information: About this section
  More information: Details on the fiscal year
  2-2 Entities included in the organization’s sustainability reporting Please see: About this section
  2-3 Reporting period, frequency and contact point The combined Annual Report & Sustainability Report of the EOS Group covers the fiscal year 2022/23 from 1 March 2022 to 28 February 2023 and will be published annually from now on. The report was published in July 2023.

  More information: About this section
  More information: Changing finances for the better

  For contact details please see our Corporate Responsibility section on our company website
  2-6 Activities, value chain and other business relationships Please see: Changing finances for the better
  2-7 Employees Please see: HR-Table in the sustainability section

  The figures are presented in headcount and compiled as of the end of the business year (28 February) unless otherwise stated.
  2-8 Workers who are not employees Please see: HR-Table in the sustainability section

  Common types of work performed by these workers include administrative tasks, IT support and marketing services.

  The figure is presented in headcount and compiled as of the end of the business year (28 February).
  2-9 Governance structures and composition Please see: Interview with the EOS Board
  2-12 Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts More information: Our sustainability management
  2-13 Delegation of responsibility for managing impacts  More information: Our sustainability management
  2-14 Role of the highest governance body in sustainability reporting The Board of Directors has reviewed and approved the information in this report, including the material issues discovered in the materiality assessment.
  2-15 Conflicts of interest The issue of conflicts of interests is addressed in the Code of Conduct, which is publicly available on the company website and within this report.

  More information: Our Code of Conduct
  2-17 Collective knowledge of the highest governance body Please see: Our sustainability management
  2-22 Statement on sustainability development strategy Please see: Foreword from our CEO
  2-23 Policy commitments At EOS we have multiple policies regarding responsible business conduct, including our Code of Conduct and our policy regarding Ethical Debtor Management, all of which are approved by our board of directors. EOS is a signatory to the UN Global Compact (UNGC). We follow the framework for implementation to monitor and enforce universal principles in the areas of human rights, labor, the environment, and anti-corruption as laid out in our public Code of Conduct. Our conduct is based on integrity and compliance with laws, regulations and the Universal Declaration of Human Rights. In following the tradition of our parent company, the Otto Group, we are committed to take action against any kind of human rights violations. This includes our self-imposed requirement to work only with partners and clients who pass our business partner checks and in places with no indications of human rights violations. Furthermore, we are committed to fair treatment of our stakeholders, especially defaulted payers.

  In addition, please see: Our Code of Conduct: Clear rules for fairness toward one other 
  and Global responsibility: The UN Global Compact as well as Business Ethics & Safeguard Compliance and Responsible Acquisition of Portfolios & Partnerships
  2-24 Embedding policy commitments In order to ensure coordinated and targeted action within the EOS Group, we have issued guidelines for all employees. The guidelines contain binding framework requirements for a defined scope. They are based on applicable laws, corporate principles and strategic objectives.

  Group-wide guidelines are drawn up by departments with functional responsibility. Adherence to the guidelines and group requirements is monitored by the Compliance Department. Each group guideline must be approved and signed by the EOS Board. In addition, acknowledgement of all managing directors within the EOS Group must be obtained and documented. The group-wide compliance network communicates the policy throughout the organization and provides training on its application.

  The group-wide guidelines of our parent company Otto Group also apply to the EOS Group. These guidelines are directly applicable and require only acknowledgement of the managing directors before they are communicated to the organization.

  Please refer to Our Code of Conduct: Clear rules for fairness toward one other
  2-25 Processes to remediate negative impacts We at EOS have formulated a clear commitment in the Code of Conduct to ensure compliance and to address all grievances we receive through numerous channels, including our own group-wide whistleblowing hotline. We continuously work on the remediation of negative impacts by taking action wherever necessary. Therefore, we have development a structured process to handle grievances and any report received.  
  We take confidentiality seriously by treating the reports received and the identity of persons providing information with the highest discretion. In every case, we document the correct processing of all reports received.
  Our whistleblowing portal is publicly available through every local company website. When submitting a report, the whistleblower can decide whether to provide their clear name and whether the report should be submitted to EOS and the Otto Group jointly or to the Otto Group only.
  The whistleblower is able to set-up a PostBox on the platform so we can provide prompt feedback and interact with the person while ensuring anonymity. If no PostBox is set up, no feedback and inquiry can be made directly. 
  After receiving the report, we apply clear criteria (severity, complexity, functional level) and determine the compliance relevance on a case-by-case basis. Further, we decide whether a report can be processed by the local compliance organization and whether local clarification work must be carried out directly by the central compliance organization.
  We ensure that compliant-relevant issues are handled carefully and result in the implementation of remediation plans as needed. In the case of serious allegations, an ad-hoc report is sent to the CEO and the EOS Group management member responsible for the national company and to the Otto Group. In the case of minor offenses, the cases are handled by the Compliance Organization. The Executive Board is informed as part of the consolidated regular reporting.

  In addition, please see Business Ethics & Safeguard Compliance
  2-26 Mechanisms for seeking advice and raising concerns It is in the interest of all of us to safeguard the reputation of EOS and to prevent compliance issues from arising. Therefore, we are committed to fair and responsible business conduct and have formulated overarching guidelines in our Code of Conduct. To ensure that individuals are able to raise concerns about our business conduct, we have published the access to our whistleblowing system on every company website and encourage not only employees, but also business partners and customers to report any violations of our business conduct. 
  We take reports about violations of compliance and business conduct seriously, investigate them and take appropriate measures - also beyond our company. Only if we know about infringements can we act to prevent future risks and to ensure the compliance with our standards. 
  Furthermore, we enable our business partners to implement our organizational policies and practices for responsible business conduct by publishing the Code of Conduct on our company website and providing additional guidance. By establishing business relations with EOS, our suppliers commit themselves to compliance with laws and our standards.

  In addition, please refer to Business Ethics & Safeguard Compliance
  2-28 Membership associations For the list of membership associations, please see the final version of the sustainability section Association work for high standards.
  2-29 Approach to stakeholder engagement Please see: Materiality analysis
  2-30 Collective bargaining agreements Share of employees covered by collective bargaining agreements as of 28 February 2022/23: 40%

  The above-mentioned figure refers to agreements between employee representatives and EOS. For all other employees, there are individual agreements with the employer.
  3-1 Process to determine material topics Please see: Materiality analysis
  3-2 List of material topics Please see: Our material topics
  201-1 Direct economic value generated and distributed Please see: The financial year at a glance
  205-1 Operations assessed for risks related to corruption 100% of EOS operations are assessed for risks related to corruption. 

  More information: Compliance in figures 
  205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures 100% of employees had direct access to the Code of Conduct or Anti-Corruption policies during the reporting period 2022/23. 

  More information: Compliance in figures
  205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken Confirmed incidents of corruption: 2020/21: 0; 2021/22: 0; 2022/23: 0. 

  More information: Compliance in figures 
  401-1 New employee hires and employee turnover Please see: HR-Table in the sustainability section
  401-3 Parental leave Please see: HR-Table in the sustainability section

  Please note: The figure contains multiple entries for absences spanning more than one fiscal year.
  404-1 Average hours of training per year per employee Average hours of training per employee: 2020/21: 20.0; 2021/22: 25.5; 2022/23: 31.2.

  More information: Empowerment in figures
  404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs Please see: Empowerment in figures
  405-1 Diversity of governance bodies and employees Please see: HR-Table in the sustainability section

  Please note: Gender as indicated by the employees themselves. In the reporting year, fewer than five (5) employees did not assign themselves to either of the two binary genders and therefore are not shown for data protection reasons.

  Please note: Management is defined as staff with responsibility for leading people (including call center supervisors, team leaders, line managers, etc.)
  413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs Please see: Social Impact through Financial Literacy
  418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data Requests received by data protection supervisory authorities following debtor complaints 2022/23: 82; of those substantiated: 0.

  More information: Data security in figures
Poročilo PDF
Julij 2023 
Obdobje poročanja: od 1. marca 2022 do 28. februarja 2023 

Disclaimer