• Polovico mladih skrbi za svojo finančno in poklicno prihodnost.
  • Veliko jih ima željo po večji finančni izobrazbi. Zanimanje za finance je na splošno zelo veliko.
  • Približno vsak peti anketiranec, star med 18 in 34 let, se je v zadnjih mesecih zadolžil.
  • Na splošno pa mladi Evropejci s svojimi financami ravnajo odgovorno.
»Cash stuffing« je metoda varčevanja, pri kateri razpoložljivi mesečni dohodek razdelite v gotovino in ga daste v različne ovojnice, od katerih vsaka predstavlja določeno proračunsko kategorijo, kot so najemnina, hrana ali počitnice. Cilj je spremljati svoje izdatke in se izogniti neprijetnim presenečenjem ob koncu meseca.

Domnevali bi, da je v času PayPala in spletnega bančništva ta metoda varčevanja precej zastarela. Vendar pa trendi na družbenih omrežjih TikTok kažejo drugačno sliko, saj je »cash stuffing« po močnem povečanju inflacije ponovno zelo priljubljen, zlasti med mladimi. Zakaj milenijci ter zlasti predstavniki generacije Z uporabljajo te "analogne" metode, kažejo rezultati raziskave "Evropejci v finančnih težavah?" EOS raziskava o potrošnikih 2023.

Domnevali bi lahko, da je ta precej staromodna oblika finančnega samoupravljanja v dneh PayPala in spletnega bančništva nekoliko zastarela. Vendar pa trendi na platformi družbenih medijev TikTok kažejo drugačno sliko: od močnega dviga inflacije je med mladimi nabiranje gotovine še posebej priljubljeno. Ključne ugotovitve, zakaj ravno predstavniki milenijcev in generacije Z uporabljajo takšne analogne metode, so navedeni v rezultatih raziskave družbe »Evropejci v finančnih težavah?« Raziskava navad potrošnikov EOS 2023.
Financial education for young people: Ruben Hübscher, trainee at EOS in Switzerland

Menim, da bi morali imeti v šoli obvezen predmet, ki bi obravnaval finance.

Ruben Hübscher
Pripravnik pri EOS v Švici

Presenetljivo: Gotovina postaja med mladimi vedno bolj priljubljena.

Gotovina je že davno veljala kot stvar preteklosti. V letih pandemije se je njena uporaba v Evropi močno zmanjšala. Rezultati najnovejše raziskave skupine EOS pa prikazujejo povsem drugačno sliko: predvsem mladi med 18. in 34. letom starosti v zadnjih mesecih, ki sicer uporabljajo tudi digitalna plačilna sredstva, kot sta PayPal ali Klarna, vedno bolj posegajo po gotovini. Presenetljivo je, da jih je kar 48 odstotkov izjavilo, da so v zadnjih nekaj mesecih pogosteje uporabljali gotovino (za primerjavo: 42 odstotkov vseh vprašanih).

Da se predvsem v obdobju visoke inflacije ljudje vračajo k preizkušenemu, je verjetno posledica dejstva, da gotovina v primerjavi s svojim digitalnim dvojnikom pomeni več varnosti in nadzora nad lastnimi financami. In kot kaže raziskava, so ljudje od 18. do 34. leta starosti bolj negotovi kot katera koli druga starostna skupina, ko gre za lastno prihodnost, saj je vsak drugi zaskrbljen zaradi svojega finančnega položaja. Glavna skrb je inflacija (70 odstotkov), sledijo ji visoki stroški energije (47 odstotkov) in strah pred brezposelnostjo (27 odstotkov).

Mladi si želijo več finančne pismenosti.

Med anketiranci ima kar 47 odstotkov mladih finančne skrbi. Delež mladih, ki bi si želeli več finančne izobrazbe, pa je kar 51 odstoten, kar je precej nad povprečjem (43 odstotkov) in celo višje kot pri starejših od 50 let (34 odstotkov). Glede na podatke bi lahko sklepali, da je sposobnost za pravilno ravnanje s financami nekaj, kar pridobimo tekom življenja, čeprav je že v mladosti treba sprejeti veliko finančnih odločitev, ki vplivajo na prihodnost.

»V šoli je veliko premalo poudarka na finančnem izobraževanju,« se strinja Liz Weber. »Finančno opismenjevanje je zelo pomembno,« se strinja Ruben Hübscher. Oba trenutno opravljata pripravništvo pri EOS v Švici. Kako odgovorno ravnati s prvo plačo, sta se oba morala naučiti sama. Liz pravi: »Stara sem 17 let in nikoli me niso naučili kako plačati davke. Na srečo mi pri tem lahko pomaga oče. Kaj pa lahko storijo mladi, ki so čisto sami?« Ruben ima idejo, kako se lotiti te težave: »Menim, da bi morali imeti v šoli finance kot obvezen predmet.«

Ta videoposnetek zagotavlja YouTube. S klikom na gumb Sprejmi soglašate, da YouTube v terminalski napravi, ki jo uporabljate, nastavi piškotke in tako po potrebi obdeluje osebne podatke. Več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki je na voljo v pravilniku o zasebnosti za YouTube na naslovu: https://policies.google.com/privacy?hl=si

Sprejmite
web-site, tourist, sister, jersey, nurse video_zoom_boxvideo_zoom_box
Young Europeans want more financial education.
PrekinitevPrekinitev
Young Europeans want more financial education.

Fundacija finlit prinaša finančno izobraževanje v šole.

Poleg pravilnega varčevanja in priprave davčne napovedi obstaja še ena potencialna vrzel v znanju, predvsem v obdobju krize: Kako se spopasti z dolgovi? V raziskavi je 22 odstotkov anketirancev, starih od 18 do 34 let, navedlo, da so se v zadnjih mesecih zadolžili, kar je veliko pogosteje kot v generaciji nad 50 let (14 odstotkov). Približno eden od desetih posojilojemalcev iz te starostne skupine (8 odstotkov) je dejal, da je glavni razlog za njihov dolg pomanjkanje izkušenj z bankami in posojili.
Financial education for young people: Jana Titov, Managing Director at finlit

Veliko časa si vzamemo za učenje branja, pisanja in računanja. 

Prav tako bi si morali vzeti čas, da bi se naučili ravnanja z denarjem.

Jana Titov
Direktorica fundacije finlit
Da bi prihodnje generacije bolje pripravili na takšne razmere, je skupina EOS leta 2020 ustanovila fundacijo finlit. Neprofitna organizacija si je zadala nalogo šoloobvezne otroke in mladostnike naučiti pravilnega ravnanja z denarjem in tako preprečiti morebitno prezadolženost kasneje v življenju. »Premalo govorimo o denarju in dolgovih. Pomembno je čim prej opolnomočiti ljudi za ravnanje z denarjem, da si lahko sami pomagajo,« pravi Jana Titov, direktorica finlita. Prvi izobraževalni program fundacije finlit je ManoMoneta, ki je namenjen osnovnošolcem in je že uveden v šole v več evropskih državah, med drugim tudi v Sloveniji. Drugi program za mlade med 13. in 17. letom starosti je v Nemčiji že v začetni fazi. »Samo če začnemo s finančnim izobraževanjem dovolj zgodaj, lahko odstranimo stigmo, povezano s finančnimi težavami, in mladim vlijemo zaupanje,« dodaja Jana.

Odgovorna raba denarja.

Spodbudno je, da večina anketiranih v starostni skupini od 18 do 34 let že kaže odgovoren odnos do denarja. 52 odstotkov jih je izjavilo, da živijo bolj cenovno ozaveščeno kot pred nekaj meseci. Poleg tega so bili vsi dolgovi, ustvarjeni v zadnjih nekaj mesecih, predvsem za nujne stvari, kot so stroški energije (20 odstotkov), obnove (19 odstotkov) in hrane (18 odstotkov). V 58 odstotkih je bil dolg manjši od 1000 evrov.

Neko osnovno znanje o pravilnem ravnanju z denarjem je očitno prisotno, prav tako zanimanje za to temo: 41 odstotkov anketirancev, mlajših od 35 let, je namreč navedlo, da se radi ukvarjajo s temami denarja in financ. Jana meni, da je zato čas, da že otroke opremimo s finančnim zanjem: »Veliko časa si vzamemo, da se naučimo branja, pisanja in računanja. Enako bi moralo veljati za ravnanje z denarjem.«
Kot vodilni mednarodni strokovnjak za upravljanje terjatev z lokacijami v 24 državah družba EOS skupaj s priznanimi inštituti za tržne raziskave vsako leto pripravlja tržne in potrošniške raziskave. Teme, povezane s plačilno disciplino potrošnikov, podjetji, plačilnimi metodami, digitalizacijo in uporabo podatkov, ponujajo vznemirljive vpoglede.
K portalu z raziskavami

Bi si radi ogledali podrobne rezultate raziskave? Vzpostavite stik z nami!

Marina Jozić, Marketing and Communication Assistant

EOS KSI, d.o.o

Marina Jozić
Asistent za trženje in komunikacijo

Telefon: +386 5 9078 098

marina.jozic@eos-ksi.si

Photo credits: EOS