Raziskava razkriva, da potencial umetne inteligence na področju tveganj in financ še vedno ni izkoriščen

Raziskava razkriva, da potencial generativne umetne inteligence na področju tveganj in financ še vedno ni izkoriščen.

  • Generativna umetna inteligenca, kot je ChatGPT, ponuja podjetjem možnosti uporabe na številnih področjih.
  • Področje tveganj in financ še vedno zaostaja ter še ni izkoristilo velikega potenciala generativne umetne inteligence.
  • Izkoriščanje tega potenciala podjetjem omogoča prihranek virov, pozitivno pa lahko vpliva tudi na upravljanje terjatev.
Ko je tema generativne umetne inteligence novembra 2022 z uvedbo ChatGPT prvič pritegnila pozornost vsega sveta, je bilo hitro jasno, da bo ta tehnologija prinesla veliko sprememb. Klepetalni robot je v dveh mesecih presegel magično mejo 100 milijonov uporabnikov. Nastaja velik val umetne inteligence, ki so ga številna podjetja hitro prepoznala in zajadrala na njem. Mnoga med njimi se zavedajo, da gre za prelomno tehnologijo. McKinseyjeva raziskava The state of AI in 2023: Generative AI’s breakout year je zajemala približno 1700 predstavnikov podjetij z vsega sveta, pri čemer je šlo za člane upravnih odborov ter srednjega in višjega vodstva podjetij. 

Rezultati govorijo sami zase:

ZoomZoom
Podjetja verjamejo, da bo generativna umetna inteligenca veliko spremenila.
Vir: McKinseyjeva globalna raziskava o umetni inteligenci, 2023, »The state of AI in 2023: Generative AI’s breakout year«

Kaj je generativna umetna inteligenca?

Generativna umetna inteligenca je tehnologija, ki samostojno ustvarja vsebine. Te vsebine so lahko sestavljene iz besedila in slik, lahko pa vključujejo tudi zapletene modele, formule programa Excel, analize in programske kode. Vsebina je pripravljena na podlagi velikih količin podatkov, ki so ovrednoteni s pomočjo nevronskih mrež in tehnik globokega učenja. Najbolj znan primer generativne umetne inteligence je ChatGPT ameriškega podjetja OpenAI.

Vsako tretje podjetje že uporablja generativno umetno inteligenco.

Toda ali to velja tudi za naloge, povezane s financami v podjetju? Ko je bila aprila 2023 izvedena McKinseyjeva raziskava, je tretjina vprašanih dejala, da njihovo podjetje že redno uporablja generativno umetno inteligenco v vsaj eni poslovni funkciji. Po podatkih raziskave se najpogosteje uporablja v trženju, prodaji, storitvah in razvoju izdelkov, z velikim zaostankom pa v upravljanju tveganj, podjetniških financah in drugih poslovnih funkcijah.

Poslovne funkcije, ki redno uporabljajo gen. UI:

ZoomZoom
Poslovne funkcije, ki redno uporabljajo generativno umetno inteligenco
Vir: McKinseyjeva globalna raziskava o umetni inteligenci, 2023, »The state of AI in 2023: Generative AI’s breakout year«

Neizkoriščene možnosti pri upravljanju tveganj.

Če gre verjeti rezultatom raziskave, se bo uporaba generativne umetne inteligence v prihodnosti še krepila. Zato več kot dve tretjini vprašanih predvideva, da bo njihovo podjetje v naslednjih treh letih povečalo naložbe v umetno inteligenco. Neizkoriščenega potenciala ne vidijo le v proizvodnji, temveč zlasti v upravljanju tveganj. Na tem področju so anketirana podjetja s pomočjo umetne inteligence v preteklosti že dosegla nadpovprečne prihranke stroškov in povečala lastno prodajo. 

Zmanjšanje stroškov in povečanje prihodkov zaradi uvedbe umetne inteligence.

ZoomZoom
Zmanjšanje stroškov in povečanje prihodkov zaradi uvedbe umetne inteligence
V segmentu tveganj so podjetja, ki uporabljajo umetno inteligenco, v preteklosti že uspela bistveno zmanjšati stroške in povečati prihodke. Povečanje prihodkov je bilo mogoče tudi na področju financ. (Vir: McKinseyjeva globalna raziskava o umetni inteligenci, 2023)

Generativna umetna inteligenca bo spremenila svet dela.

Raziskava EOS »European Payment Practices 2022« je že pokazala, da je digitalizacija zelo pomembna na področju tveganj in financ. Če se ne digitalizirate, boste na koncu obtičali s svojimi terjatvami. Zlasti glede umetne inteligence so bili anketiranci enotni: Malo manj kot polovica (44 odstotkov) jih je že pred uvedbo ChatGPT domnevala, da bo ta tehnologija v prihodnosti revolucionarno spremenila upravljanje terjatev. Rezultati McKinseyjeve raziskave vsaj kažejo, da se bo izkazalo, da imajo prav.
Headshot of Paul Baltag, AI and data expert at EOS KSI Romania

Generativna umetna inteligenca bo spremenila svet dela. Za zaposlene je dober partner za preizkušanje njihovih sposobnosti in – ob pravilni uporabi – podjetjem ponuja izrazito konkurenčno prednost.

Paul Baltag
Strokovnjak za umetno inteligenco in podatke pri družbi EOS KSI Romunija
V družbi EOS, vodilni finančni skupini, specializirani za upravljanje terjatev, zaposleni preizkušajo, kako jim lahko generativna umetna inteligenca pomaga pri vsakodnevnem delu. »Kako se lahko hitreje odzovem na poizvedbe, pripravim zanesljive napovedi in zaposlenim omogočim hiter dostop do informacij? Generativna umetna inteligenca ponuja potential potencial na številnih področjih,« pravi Paul Baltag, strokovnjak za umetno inteligenco in podatke pri družbi EOS KSI Romunija. Pri tem tehnologija ni namenjena nadomeščanju dela, temveč njegovi poenostavitvi in s tem povečanju produktivnosti zaposlenih. 

Želite zdaj izkoristiti prednosti umetne inteligence pri upravljanju terjatev? Z veseljem vam bomo pomagali.

Avtorji fotografij: EOS