Poslovno leto 2019/20.
Stabilnost. Uspeh. Perspektiva.

Stabilnost.

Novo leto – nova rast: Tudi v lanskem poslovnem letu je EOS nadaljeval svojo pot. „Skupaj s svojimi kolegi/cami se oziram na daleč najuspešnejše poslovno leto skupine EOS,“ pravi generalni direktor Klaus Engberding. S tem se ne navezuje samo na prihodke, ki so jih ustvarile regije Nemčije, Zahodne Evrope in Vzhodne Evrope, ki pospešujejo rast. Tudi tehnološki napredek digitalizacije in nadaljnji razvoj podjetniške kulture sta bila ključna dejavnika uspeha. Naložbe so se stekale tudi v zavarovane in nezavarovane dolžniške pakete: pri 651,3 milijona EUR je obseg na običajni visoki ravni. 

Prihodki koncerna po regijah.

Distribution of consolidated revenue of EOS Group in fiscal 2019/20 among global partner companies
Prihodki skupine EOS v posameznih regijah za poslovno leto 2019/20.
 • The revenue performance of the EOS Group in the last four years has been consistently positive.

  Prihodki v zadnjih nekaj letih (v milijonih EUR).

  Skupina EOS je poslovno leto 2019/20 sklenila z občutnim povečanjem prometa v primerjavi z že zelo uspešnim preteklim letom. Skupni prihodki v višini 853,1 milijona evrov so za 4,8 odstotka nad odličnim lanskim letom.
   

  Poslovanje podrobneje.
 • In the last four years the EOS Group has been able to steadily increase its earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization.

  Poslovni izid (EBITDA) v zadnjih štirih letih (v milijonih EUR).

  Poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) je v letu 2019/20 znašal 343,4 milijona evrov. Povečanje poslovnega izida lahko pripišemo predvsem velikemu razvoju poslovanja v vzhodni Evropi.

  Poslovni izid podrobneje.

Uspeh.

Skupina EOS je v poslovnem letu 2019/20 povečala prihodke za skoraj pet odstotkov. To ustreza skupnemu prometu v višini 853,1 milijona EUR ali poslovnemu izidu pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) v višini 343,4 milijona EUR. Z več kot 30-odstotno rastjo prihodkov so najboljši rezultat dosegla vzhodnoevropska podjetja skupine EOS. Generalni direktor Klaus Engberding pravi: „K temu uspehu so pomembno prispevali predvsem kvalifikacije, zavzetost in odnos naših zaposlenih.“ Tako kot prejšnja leta je bila gonilna sila tudi uporaba sodobne tehnologije. Samo preteklo poslovno leto je bilo za nadaljnji razvoj temeljnih IT-sistemov namenjenih več kot 25 milijonov evrov.

 • In fiscal 2019/20, EOS Group increased its revenue by 4.8% to EUR 853.1 million.

  Skupina EOS je v poslovnem letu 2019/20 povečala prihodke za 4,8 % na 853,1 milijona EUR.

  Poslovanje podrobneje.
 • In fiscal 2019/20, EOS Group again invested heavily in innovative technologies and the digitalization of the company.

  Skupina EOS je v inovativne tehnologije vložila več kot 25 milijonov evrov.

  Investicije podrobneje.
 • For the 16th time in a row, EOS Group was awarded an A rating by Euler Hermes Rating.

  Po oceni Euler Hermes Rating je bila skupini EOS že 16. zapored dodeljena ocena A. 

Fiscal 2019/20 is the most successful year to date in the history of the EOS Group.
 • „S ponosom zrem na zadnje poslovno leto. Je najuspešnejše poslovno leto v zgodovini skupine EOS.“

  Klaus Engberding, generalni direktor skupine EOS

Investicije v odkup terjatev podrobneje.

In fiscal 2019/20, the EOS Group invested in secured and unsecured receivables.
Razčlenitev na nezavarovane in zavarovane terjatve ter nepremičnine v primerjavi med državami.
Letno poročilo Letno poročilo

Perspektiva.

Tako EOS še naprej sistematično sledi svoji strategiji. Cilj: zgornja tri mesta med finančnimi vlagatelji na vseh uveljavljenih trgih (razen v ZDA). Že danes je EOS strokovnjak za nakup zavarovanih in nezavarovanih dolžniških portfeljev. To omogočata tehnološka pionirska vloga in mednarodna usmerjenost skupine. V tekočem poslovnem letu se vedno bolj osredotočamo na področje organizacijske odzivnosti, opolnomočenje zaposlenih in sodelovanje z zagonskimi podjetji. Tako se EOS pripravlja na prihodnje izzive in v prihodnost gleda samozavestno.

Osnova za naš uspeh je tehnološki napredek digitalizacije in kulturni razvoj z novimi organizacijskimi modeli in modeli sodelovanja. Tako smo danes pa tudi v prihodnosti stabilen, zanesljiv partner. Klaus Engberding, generalni direktor skupine EOS

Preberite zdaj:
Letno poročilo 2019/20

NASTAVITVE PIŠKOTKOV

Na našem spletnem mestu uporabljamo piškotke, da bi vam tako omogočili kar najboljšo mogočo izkušnjo ob obisku spletnega mesta. Med piškotke, ki jih uporabljamo, spadajo piškotki, ki so potrebni za delovanje spletnega mesta, piškotki, ki se uporabljajo le za anonimne statistične namene, piškotki, ki se uporabljajo za bolj priročne nastavitve, in piškotki, ki jih uporabljamo za zagotavljanje po meri prilagojene vsebine, osnovane na tem, kar vas zanima. Sami se lahko odločite, ali želite dovoliti uporabo statističnih, priročnih in tržnih piškotkov. Poleg tega lahko svoje soglasje kadar koli spremenite/prekličete tako, da kliknete nastavitve Spremeni piškotke na dnu spletnega mesta. Več informacij vam je na voljo v naši Politiki varovanja zasebnosti.

Nujno potrebni

Uporabljamo nujno potrebne piškotke. Ti piškotki so potrebni za delovanje in osnovne funkcije spletnega mesta. Zlasti omogočajo varno delovanje našega spletnega mesta. O tem, katere piškotke uporabljamo, lahko več preberete tukaj.

Priročni

Če dovolite uporabo priročnih piškotkov, vam s tem olajšamo uporabo našega spletnega mesta. Če se ponovno vrnete na naše spletno mesto, da bi uporabili naše storitve, bo mesto samodejno prepoznalo, da ste ga že obiskali, prav tako pa bo samodejno prepoznalo vnose in nastavitve, ki ste jih uporabili, da vam jih ne bo treba ponovno vnašati. V tem primeru vam denimo ne bo treba vsakič znova vnašati svojih uporabniških podatkov, pač pa lahko namesto tega ob ponovnem obisku strani dostopate do podatkov, ki ste jih že vnesli.
O tem, katere piškotke uporabljamo, lahko več preberete tukaj.

Statistični

Statistične piškotke uporabljamo z namenom izboljšanja naše ponudbe in zagotavljanja na potrebah osnovane zasnove ter za nenehno optimizacijo našega spletnega mesta.
V ta namen zbiramo anonimizirane podatke za statistične in analitične namene, npr. za določanje obiska na strani in razumevanje vedenja uporabnikov, ter za prilagajanje in izboljšanje naše vsebine in izkušnje na spletnem mestu.
O tem, katere piškotke uporabljamo, lahko več preberete tukaj.

Tržni

Uporabljamo tržne piškotke, da vam lahko tako ob vašem obisku našega spletnega mesta zagotovimo pomembno vsebino, osnovano na vašem zanimanju.
O tem, katere piškotke uporabljamo, lahko več preberete tukaj