• Raziskava razkriva pomembne razlike v finančnih rezervah med ženskami in moškimi.
  • Kako velike ovire predstavljajo finance za ženske in moške?
  • Finančne omejitve: Ženske so se bolj pripravljene odreči nepotrebnim izdatkom kot moški.
  • Moški so samozavestnejši pri sprejemanju finančnih odločitev.
  • Pri obeh spolih obstaja želja po večjem finančnem izobraževanju.
Kdo bo imel več denarja, ko bodo cene rasle in bo inflacija skokovito naraščala? Ženske? Moški? Ali ostaja razlika med spoloma na področju financ? Nedavna raziskava skupine EOS je pokazala, da je odgovor pritrdilen!

Ženske pogosteje varčujejo med krizo.

V okviru raziskave »Europejci v finančnih težavah?« EOS Consumer Study 2023 smo vprašali 7.729 potrošnikov iz 13 evropskih držav, kako se je v zadnjih šestih mesecih spremenilo njihovo potrošniško in plačilno vedenje.

Rezultati nedavne raziskave skupine EOS nedvomno kažejo, da sta energetska kriza in z njo povezana rekordna inflacija v zadnjih mesecih močno prizadeli evropske potrošnike. Številni med njimi so prilagodili svoje potrošniške navade: več kot polovica udeležencev raziskave je izjavila, da zdaj bolj pozorno spremlja cene, poleg tega pa se jih veliko bolj zaveda posebnih ponudb. Kar štirje od desetih anketiranih pa so se odpovedali nepotrebnim izdatkom, da bi zmanjšali svoje stroške.

Če pogledamo podrobneje, se ženske pogosto odločajo za bolj radikalne ukrepe kot moški. Med anketiranimi moškimi jih se s trditvijo "Zavestno se odpovem nepotrebnim izdatkom" strinja 37 odstotkov, medtem ko je ta delež med ženskami 41 odstoten. Udeleženke raziskave najbolj zmanjšujejo porabo za prostočasne dejavnosti, kot so obiski restavracij (36 odstotkov, moški: 30 odstotkov). Sledijo izdatki za potovanja (34 odstotkov, moški: 32 odstotkov) in oblačila (33 odstotkov, moški: 23 odstotkov).

Moški se bolj zanimajo za finance.

Rezultati raziskave razkrivajo, da ženske v splošnem kažejo manjše zanimanje za finančne teme. Medtem ko kar 43 odstotkov moških anketirancev rado raziskuje in se pogovarja o denarju ter financiranju, je takih žensk le 30 odstotkov.

Razlike med spoloma so jasno izražene tudi v občutkih strahu pred finančnimi težavami. Med ženskami je ta občutek bolj izrazit, saj več kot polovica udeleženk (51 odstotkov) izraža zaskrbljenost glede svoje finančne varnosti, moških pa le 42 odstotkov.

Poleg tega je le 41 odstotkov žensk samozavestnih pri odločanju o denarnih zadevah, medtem ko je pri moških ta odstotek višji in znaša 54 odstotkov.
V raziskavi je bilo tudi ugotovljeno, da obstajajo očitne razlike v finančni varnosti med udeleženci.

Le 18 odstotkov anketirank meni, da so njihove finančne rezerve dovolj velike, v primerjavi s 27 odstotki anketiranih moških.

To je trend, ki se lahko s povečevanjem cen in inflacije še poslabša.

Ženske z manjšo finančno varnostjo se tako lahko znajdejo v dolgovih. Finančna in poklicna neodvisnost žensk je ključna za preprečevanje zadolževanja.
Sabrina Ebeling, People Lead Corporate Communications & Marketing at EOS and co-founder of the W:isible network, says: “Money and finances are not ‘men’s business’. I wish women would become more aware of this and take their financial independence into their own hands.”

"Denar in finance niso omejeni na določen spol. Kot družba bi morali spodbujati ozaveščenost in finančno neodvisnost med ženskami, da bi si same lahko zagotovile boljšo prihodnost."

Sabrina Ebeling
Vodja za korporativno komuniciranje in trženje pri družbi EOS in soustanoviteljica mreže W:isible.

Ključ: Več znanja o denarju in financah.

Sabrina Ebeling, vodja korporativne komunikacije in marketinga ter članica iniciative fe:male mreže W:isible pri družbi EOS, je prepričana, da denar in finance niso izključno "moška zadeva". Za Sabrino se opolnomočenje žensk ne konča pri mejah njenega podjetja. »Želim si, da bi se ženske tega bolj zavedale in prevzele finančno neodvisnost v svoje roke. Takšni rezultati raziskav bodo kmalu preteklost.«

Pomembno je tudi znanje o finančnih temah. Skoraj enako število moških (44 %) in žensk (42 %) bi se želelo vedeti več o upravljanju financ. Največja skupina, ki si želi izboljšati svoje znanje o financah, so mladi anketiranci stari od 18 do 34 let (51 %).

Družbe bi lahko začele graditi finančno odpornost in preprečevati zadolževanje s finančnim opismenjevanjem, saj podatki raziskave kažejo, da je želja po znanju o denarju in financah med mladimi anketiranci zelo visoka pri obeh spolih.
Kako kriza vpliva na finančno vedenje v različnih evropskih državah? Kdo bolj optimistično gleda v prihodnost – stari ali mladi? Podrobnosti najdete v članku »Evropejci v finančnih težavah?« EOS Consumer Study 2023.
K portalu z raziskavami

Bi si radi ogledali podrobne rezultate raziskave? Lahko stopite v stik z nami!

Marina Jozić, Marketing and Communication Assistant

EOS KSI, d.o.o

Marina Jozić
Asistent za trženje in komunikacijo

Telefon: +386 5 9078 098

marina.jozic@eos-ksi.si

Photo credits: EOS