Letno poročilo 2021/22: Na kratko o poslovnem letu skupine EOS EOS v Sloveniji

Dobrodošli v našem letnem poročilu 2021/22

Tukaj boste lahko prebrali vse o najpomembnejših številkah in rasti skupine EOS.
2021
2022
01

To je EOS

Tukaj se nahajajo najpomembnejše številke za skupino EOS in video izjave celotnega vodstva skupine.

EOS – vaš strokovnjak za upravljanje terjatev

Skupina EOS je vodilni mednarodni tehnološko usmerjen strokovnjak za upravljanje terjatev, ki ima več kot 6000 zaposlenih v 24 državah. Podjetjem že več kot 45 let pomagamo s svojim operativnim znanjem, zato se sama lahko osredotočajo na svojo osnovno dejavnost. Naše stranke poslujejo v različnih sektorjih, kot so bančništvo, energetika, nepremičnine, mobilnost, zavarovalništvo, telekomunikacije in e-trgovina.

Poslovno leto 2021/22 na kratko

Letni promet

Skupina EOS je v poslovnem letu 2021/22 ustvarila 804,9 milijona evrov letnih prihodkov. To je za 1,6 odstotka več kot lansko leto.

milijona evrov

0

EBITDA

V primerjavi z lanskim letom pomeni 282,5 milijona evrov dobička pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) rahlo znižanje.

milijona evrov

282,5

Obseg naložb

Obseg naložb je znašal 668,6 milijona evrov. Skupina EOS je povečala naložbe v terjatve in nepremičnine za 134,3 milijone evrov.

milijone evrov

668,6
6252 zaposlenih po vsem svetu svetuje približno 20.000 naročnikom.

zaposlenih

6.252
Skupina EOS je prisotna v 24 državah.

držav

24

Stabilna rast v turbulentnih časih

Skupina EOS se ozira na dobro poslovno leto 2021/22. 
Skupina EOS je poslovno leto zaključila z rahlim zvišanjem prihodkov kljub omejitvam povezanim s pandemijo, negotovosti pri načrtovanju in napetem konkurenčnem okolju.

„Poleg naše osnovne dejavnosti je EOS zavezan družbi in boljši, trajnostni prihodnosti. Z našo strategijo družbene odgovornosti imamo v mislih jasen cilj: »Spreminjati na bolje«.“

Natalija Zupan
Direktorica, EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o.
Natalija Zupan, Managing Director EOS KSI Slovenia

Pet članov uprave je pripravilo pozitiven povzetek poslovnega leta in se ozrlo na njegove vrhunce:

Ta videoposnetek zagotavlja YouTube. S klikom na gumb Sprejmi soglašate, da YouTube v terminalski napravi, ki jo uporabljate, nastavi piškotke in tako po potrebi obdeluje osebne podatke. Več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki je na voljo v pravilniku o zasebnosti za YouTube na naslovu: https://policies.google.com/privacy?hl=si

Sprejmite
suit, coating, president, coat, jacket video_zoom_boxvideo_zoom_box
Marwin Ramcke on the developments in the EOS Group
PrekinitevPrekinitev
Marwin Ramcke on the developments in the EOS Group

Ta videoposnetek zagotavlja YouTube. S klikom na gumb Sprejmi soglašate, da YouTube v terminalski napravi, ki jo uporabljate, nastavi piškotke in tako po potrebi obdeluje osebne podatke. Več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki je na voljo v pravilniku o zasebnosti za YouTube na naslovu: https://policies.google.com/privacy?hl=si

Sprejmite
suit, president, master-of-ceremonies video_zoom_boxvideo_zoom_box
Justus Hecking-Veltman on the financial situation of the EOS Group
PrekinitevPrekinitev
Justus Hecking-Veltman on the financial situation of the EOS Group

Ta videoposnetek zagotavlja YouTube. S klikom na gumb Sprejmi soglašate, da YouTube v terminalski napravi, ki jo uporabljate, nastavi piškotke in tako po potrebi obdeluje osebne podatke. Več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki je na voljo v pravilniku o zasebnosti za YouTube na naslovu: https://policies.google.com/privacy?hl=si

Sprejmite
Carsten Tidow Member of the EOS Board video_zoom_boxvideo_zoom_box
Carsten Tidow on the financial year in Eastern Europe
PrekinitevPrekinitev
Carsten Tidow on the financial year in Eastern Europe

Ta videoposnetek zagotavlja YouTube. S klikom na gumb Sprejmi soglašate, da YouTube v terminalski napravi, ki jo uporabljate, nastavi piškotke in tako po potrebi obdeluje osebne podatke. Več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki je na voljo v pravilniku o zasebnosti za YouTube na naslovu: https://policies.google.com/privacy?hl=si

Sprejmite
suit, president, master-of-ceremonies, wrinkle video_zoom_boxvideo_zoom_box
Andreas Kropp reviews the results for Germany
PrekinitevPrekinitev
Andreas Kropp reviews the results for Germany

Ta videoposnetek zagotavlja YouTube. S klikom na gumb Sprejmi soglašate, da YouTube v terminalski napravi, ki jo uporabljate, nastavi piškotke in tako po potrebi obdeluje osebne podatke. Več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki je na voljo v pravilniku o zasebnosti za YouTube na naslovu: https://policies.google.com/privacy?hl=si

Sprejmite
coating, coat, suit, jacket, wrinkle video_zoom_boxvideo_zoom_box
Dr. Andreas Witzig on the developments in Western Europe
PrekinitevPrekinitev
Dr. Andreas Witzig on the developments in Western Europe

„Svoj uspeh dolgujemo našim več kot 6000 zaposlenim, zaradi katerih je EOS vsak dan bolj dinamičen in digitalen.“

Marwin Ramcke
Izvršni direktor skupine EOS
coating, master-of-ceremonies, jacket, suit, president

„Ker razpršimo tveganje, smo za stranke dolgoročno stabilen partner. Poleg tega smo razširili nabor analitičnih podatkov, tako z izboljšanim nadzorom dosegamo večjo učinkovitost.“

Justus Hecking-Veltman
Finančni direktor skupine EOS
suit, president, master-of-ceremonies

„Na trgu slabih terjatev bomo postali še bolj aktivni – zlasti z zavarovanimi terjatvami.“

Dr. Andreas Witzig
Član uprave skupine EOS, odgovoren za Zahodno Evropo 
suit, president, master-of-ceremonies, coating, jacket

„Za inovacijami vedno stojijo ljudje. Zato je za nas pomembno, da se še močneje povežemo.“

Carsten Tidow
Član uprave skupine EOS, odgovoren za Vzhodno Evropo
suit, president, coating, coat, master-of-ceremonies

„Nenehno se izboljšujemo na področjih, kot so analitika podatkov, inteligentna programska oprema in agilno delo.“

Andreas Kropp
Član uprave skupine EOS, odgovoren za Nemčijo 
suit, president, master-of-ceremonies, necktie
02

Poslovno leto 2021/22

Kako so se ustvarjali prihodki in zaslužek? Finančna uspešnost skupine EOS je opisana tukaj.
suit, people, tourist, acquaintance, student

Vpogled v poslovno leto: Primerjava prihodkov in zaslužka

Po rahlem padcu v lanskem letu je EOS v poslovnem letu 2021/22 zabeležil 1,6-odstotno rast skupnih prihodkov. Skupina je dosegla rast predvsem v Vzhodni in Zahodni Evropi. Zgodilo se je prvič, da najvišjih prihodkov nismo zabeležili v Nemčiji. 
V poslovnem letu 2021/22 so prihodki skupine EOS ostali na visoki ravni, kar je dokaz dobrega poslovanja v zadnjih nekaj letih. Uspešno upravljanje portfeljev, kupljenih v preteklih letih, je v lanskem poslovnem letu ponovno povišalo prihodke. Preventivni računovodski ukrepi zaradi vojne v Ukrajini so imeli zaviralni učinek. Zaradi tega se je dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) nekoliko znižal.

Letna rast

v milijonih evrov

813,7
2018/19
853,1
2019/20
792,5
2020/21
804,9
2021/22

Rast dohodka (EBITDA)

v milijonih evrov

283,6
2018/19
343,4
2019/20
312,4
2020/21
282,5
2021/22

Konsolidirani prihodki po regijah 2021/22

v milijonih evrov
Delež konsolidiranih prihodkov Vzhodne in Zahodne Evrope še naprej raste. Kljub rahlemu petodstotnemu padcu ostaja Nemčija ena najmočnejših regij v skupini EOS. Padec prihodkov je predvsem posledica ostre konkurence na trgu slabih terjatev. Najbolj strm padec je bil zabeležen na severnoameriškem trgu, kar lahko pripišemo odprodaji severnoameriških podružnic med letom.
804,9
Vzhodna Evropa
280,1
Nemčija
274,8
Zahodna Evropa
225,6
Severna Amerika
24,3

Petra Scharner-Wolff: »EOS se je uveljavil kot osrednje podjetje skupine Otto«

Ta videoposnetek zagotavlja YouTube. S klikom na gumb Sprejmi soglašate, da YouTube v terminalski napravi, ki jo uporabljate, nastavi piškotke in tako po potrebi obdeluje osebne podatke. Več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki je na voljo v pravilniku o zasebnosti za YouTube na naslovu: https://policies.google.com/privacy?hl=si

Sprejmite
coating, jacket, coat, suit, master-of-ceremonies video_zoom_boxvideo_zoom_box
Petra Scharner-Wolff
PrekinitevPrekinitev
Petra Scharner-Wolff
EOS, ki se je razvil iz sektorja za izterjave podjetja OTTO, je zdaj eno od osrednjih podjetij skupine Otto. Petra Scharner-Wolff, članica uprave skupine Otto, v tem video intervjuju pojasni obojestransko korist skupine Otto in EOS.

Finančna uspešnost v letu 2021/22

Prihodki po regijah

v tisoč evrih
V poslovnem letu 2021/22 so se konsolidirani prihodki povečali za 1,6 odstotka, na 804,9 milijona evrov, kar je nekoliko več kot leto prej (792,5 milijona evrov). Najbolj strmo rast so z 12,2 odstotki zabeležila podjetja v Vzhodni Evropi, sledi ji Zahodna Evropa z 9-odstotno rastjo. Prihodki v Nemčiji so se nekoliko znižali, vendar so ostali visoki in znašajo 274,8 milijona evrov. Rezultati v Severni Ameriki odražajo odprodajo podružnic, ki je potekala med letom. Prihodki na tem trgu so bili bistveno nižji od lanskoletne ravni.
 2021/22 2020/21 Sprememba glede na lansko leto in %
Vzhodna Evropa 280.148 249.719 +12,2
Nemčija 274.809 289.124 -5,0
Zahodna Evropa 225.644 207.104 +9,0
Severna Amerika 24.276 46.575 -47,9
Skupina EOS 804.877 792.522 +1,6

Izkaz poslovnega izida

Povzetek, v tisoč evrih
Skupina EOS je v poslovnem letu 2021/22 dosegla EBITDA v višini 282,5 milijona evrov (preteklo leto: 312,4 milijona evrov). V primerjavi z lanskim letom so se prihodki povečali za 12,4 milijona evrov, kar je posledica gospodarskega okrevanja, ki je sledilo prvemu letu pandemije. Drugi poslovni odhodki so se glede na prihodke in brez upoštevanja računovodskih previdnostnih ukrepov sorazmerno povišali za 9,4 odstotka oziroma za 23,3 milijona evrov. Drugi poslovni prihodki in interno delo (programska oprema za izterjavo dolgov), usredstveni z učinkom na prihodke, so bili na enaki ravni kot v lanskem letu.
 2021/22 2020/21
Prihodki 804.877 792.522
Skupni prihodki iz poslovanja 815.215 804.003
Dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) 282.453 312.406
Dobiček pred davki (EBT) 228.544 253.805
Čisti prihodki 201.236 223.822

Naložba sredstev

v tisoč evrih
Bilančna vsota skupine EOS se je glede na lansko leto povečala za 4,7 odstotka, na 2,4 milijarde evrov. Povečanje lahko med drugim pripišemo odkupljenemu portfelju terjatev in nepremičnin*, ki se je zaradi višjih skupnih naložb v poslovnem letu povzpel na 2,0 milijardi evrov. Odkupljeni portfelji predstavljajo 75,4 odstotka, nepremičnine v zalogah pa 7,8 odstotka vseh sredstev.

*Finančna predstavitev
 28.02.2022 in % 28.02.2021 in %
Osnovna sredstva 209.498 8,8 234.620 10,3
Odkupljene terjatve in nepremičnine v zalogah* 1.989.455 83,2 1.898.522 83,1
Terjatve 29.949 1,3 60.964 2,7
Denar in denarni ekvivalenti 105.455 4,4 50.211 2,2
Druga sredstva 56.457 2,4 39.161 1,7
Bilančna vsota 2.390.815 100 2.283.478 100

Kapital in financiranje

v tisoč evrih
V poslovnem letu se je skupno financiranje v primerjavi z lanskim letom povišalo za 107,3 milijona evrov na 2,4 milijarde evrov. Kapital družbe se je povišal na 895,7 milijona evrov, deloma zaradi delnega zadržanega dobička iz lanskega rezultata. Tako se je razmerje med kapitalom in sredstvi še povišalo na 37,5 odstotka (lansko leto: 35,1 odstotka), kar relativno gledano za ponudnika finančnih storitev predstavlja zelo visoko raven. Skupina EOS svoje potrebe po refinanciranju zadovoljuje s posojili bank in matične družbe. Večina tega financiranja ima še vedno kratkoročno zapadlost, ki se je v primerjavi s prejšnjim letom povečala z 71 na 74 odstotkov dolžniškega financiranja.

V tabelah in besedilu lahko pride do razlik v zaokroževanju zneskov iz računovodskih razlogov.
 28.02.2022 in % 28.02.2021 in %
Kapital 895.726 37,5 802.131 35,1
Rezervacije 84.218 3,5 100.355 4,4
Obveznosti do bank 92.111 3,9 162.043 7,1
Obveznosti do povezanih oseb in podjetij 1.102.833 46,1 1.010.266 44,2
Obveznosti do dobaviteljev 41.962 1,8 42.147 1,8
Druge obveznosti 173.966 7,3 166.537 7,3
Skupno financiranje 2.390.815 100 2.283.478 100

Tudi v poslovnem letu 2021/22 je EOS podpiral podjetja, kot so na primer banke pri zmanjševanju slabih posojil (NPL) in terjatev. Nekaj najpomembnejših informacij:

Španija

Vodilna španska banka in EOS v Španiji sta se v preteklosti že ukvarjala s številnimi portfelji slabih posojil. Zdaj je prvi portfelj z zavarovanimi dolgovi zamenjal lastnika – prvič EOS v Španiji.

milijonov evrov (nominalna vrednost)

60

Srbija

S skupno 1,7 milijarde evrov je EOS v Srbiji sklenil največji posel v zgodovini podjetja EOS v Vzhodni Evropi. Portfelj, pridobljen kot del sekundarne transakcije, je v veliki meri sestavljen iz zavarovanih terjatev.

milijarde evrov

1,7

Francija

Konec leta 2021 je EOS v Franciji sklenil največji posel v poslovnem letu. Portfelj večinoma zavarovanih terjatev je iz treh regionalnih bank bančne skupine BPCE, s katerimi ima podjetje že nekaj časa dobre poslovne odnose.

milijona evrov (nominalna vrednost)

66,2

Nemčija 

EOS je v fiduciarno obdelavo prejel več kot pol milijona terjatev od priznanega ponudnika, ki posluje po načelu »kupi zdaj, plačaj pozneje«.

Tisoč

500

Še naprej vlagamo na visoki ravni

Po umiritvi pandemije je EOS v poslovnem letu 2021/22 ponovno povečal naložbe v slabe terjatve in nepremičnine. Povečanje skupnega obsega je bilo v trimestnem območju. EOS je zlasti povečal nakup zavarovanih terjatev in nepremičnin.

Naložbe v odkup terjatev in nepremičnin 2021/22

v milijonih evrov
Skupina EOS je v primerjavi s preteklim letom močno povečala naložbe. Skupni obseg se je povišal za približno 25 odstotkov, s 534,3 milijona evrov v lanskem letu na 668,6 milijona evrov. Naložbe so se izvajale v nezavarovane in zavarovane terjatve ter v nepremičnine. EOS je ponovno odkupil največ portfeljev slabih posojil na vzhodnoevropskem trgu, sledita mu Zahodna Evropa in Nemčija. Poleg tega je EOS kupoval portfelje terjatev tudi v državah, kjer skupine ne zastopa lastno podjetje. EOS pri odločanju o morebitnih nakupih portfeljev terjatev sodeluje z lokalnimi strokovnjaki za izterjavo. Te portfelje nato strokovno obravnava lokalni partner. V skupini EOS se ta sodelovanja imenujejo »Izterjava dolgov 4.0«.
Skupaj
668,6
Vzhodna Evropa
402,5
Zahodna Evropa
144,5
Izterjava dolgov 4.0
16,9
Severna Amerika
3
Nemčija
101,7

Nezavarovani 2021/22

382,8
Vzhodna Evropa
176
Severna Amerika
3
Zahodna Evropa
88,5
Izterjava dolgov 4.0
16,9
Nemčija
98,4

Uredba o zavarovanju/ nepremičnin 2021/22

285,8
Vzhodna Evropa
226,5
Zahodna Evropa
56
Nemčija
3,3

Odkupljene terjatve 2021/22

v milijonih evrov
Knjigovodska vrednost portfeljev, pripoznanih ob koncu poslovnega leta v višini 1,99 milijarde evrov*, je bila tik pod mejo dveh milijard. To pomeni skoraj petodstotno povišanje zahvaljujoč skupni vrednosti približno 100 milijonov evrov nad lanskoletno vrednostjo. Gre za proces, ki kaže, da so odkupi terjatev še vedno v porastu. Portfelji nezavarovanih terjatev v višini 1,31 milijarde evrov so še vedno dosegli več kot dvakrat višjo vrednost za zavarovane portfelje in zgradbe skupaj. Največ terjatev v celotni skupini ima Vzhodna Evropa, sledita ji Zahodna Evropa in Nemčija.

*Finančna predstavitev
V tabelah in besedilu lahko pride do razlik v zaokroževanju zneskov iz računovodskih razlogov.

(Napoved članka: Odkup zavarovanih terjatev)
Skupaj
1.989,5
Vzhodna Evropa
731,2
Nemčija
602,5
Zahodna Evropa
574,6
Izterjava dolgov 4.0
53,6
Severna Amerika
27,6

Nezavarovani 2021/22

1.310,3
Zahodna Evropa
419,5
Nemčija
417,9
Vzhodna Evropa
391,8
Izterjava dolgov 4.0
53,6
Severna Amerika
27,6

Uredba o zavarovanju/ nepremičnin 2021/22

679,1
Vzhodna Evropa
339,5
Nemčija
184,5
Zahodna Evropa
155,1

Odkup zavarovanih terjatev: »Pomembne so povezave.«

Z leti je EOS pridobil obširno strokovno znanje pri obdelavi zavarovanih nedonosnih posojil (NPL). V tem intervjuju strokovnjaka skupine EOS iz Španije in Hrvaške pojasnita, kaj vse je pomembno v tem zelo specifičnem poslu.
Na intervju
03

Naša osrednja področja

Kot podjetje želimo biti uspešni danes in v prihodnosti, zato z mislijo na prihodnost gradimo na treh pomembnih stebrih: družbeni odgovornosti, tehnološkem napredku in mednarodnem sodelovanju.

Izterjava dolgov pomeni prevzemanje odgovornosti

Skupina EOS je v strategiji korporativne odgovornosti (CR) opredelila svoje trajnostne cilje. V prizadevanjih za spremembo financ na bolje skupina prevzema večjo odgovornost na štirih področjih delovanja. 
icon red networking

Odgovorna izterjava dolgov

Skupina EOS se zavzema za spoštljivo in pošteno komunikacijo s potrošniki ter za iskanje rešitev za trajnostno poplačilo dolgov.
icon red collaboration

Odgovornost do družbe

EOS prevzema družbeno odgovornost v podjetju s spodbujanjem opolnomočenja, raznolikosti in vključenosti, v širši družbi pa deluje z lastnimi izobraževalnimi pobudami.
icon red insurance

Varovanje okolja

EOS skupaj s skupino Otto izvaja osredotočene ukrepe, ki jih je mogoče hitro izvesti za dosego cilja podnebne nevtralnosti do leta 2030.
icon red website

Finančna trajnost

EOS zagovarja stroge, zavezujoče panožne standarde in odgovorno spoštovanje kodeksa ravnanja.

Vrhunci leta na področju korporativne odgovornosti v videoposnetku

Ta videoposnetek zagotavlja YouTube. S klikom na gumb Sprejmi soglašate, da YouTube v terminalski napravi, ki jo uporabljate, nastavi piškotke in tako po potrebi obdeluje osebne podatke. Več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki je na voljo v pravilniku o zasebnosti za YouTube na naslovu: https://policies.google.com/privacy?hl=si

Sprejmite
flag, map, banner video_zoom_boxvideo_zoom_box
EOS CR activities
PrekinitevPrekinitev
EOS CR activities

Vsako podjetje v kateri koli panogi lahko prispeva k večji trajnosti.

EOS je v preteklem letu izvedel vrsto ukrepov, da bi okrepil svojo zavezanost korporativni odgovornosti. Izdelali smo učno gradivo za finančno opismenjevanje v šolah, zasadili drevesa v boju proti podnebnim spremembam in se javno zavzeli za več raznolikosti. Z izvajanjem različnih dejavnosti se zavedamo, da vsak trud, pa čeprav majhen, naredi razliko in pomaga spreminjati na bolje.

Družbena odgovornost – Od besed k dejanjem

Družbena odgovornost postaja sestavni del poslovnih modelov številnih podjetji, tudi skupine EOS.
Prikaži več

Več o korporativni odgovornosti skupine EOS:

EOS im UN Global Comapct

Fleksibilen delovni čas Fleksibilen delovni čas 6 minut
Pridružitev Globalnemu dogovoru Združenih narodov pomaga EOS-u strateško uskladiti svojo družbeno zavezanost. Kako je mogoče cilje pobude prenesti na lastno podjetje?
Prikaži več
Financial literacy means responsibility: A girl sits at a laptop and takes part in online learning.

So setzte EOS sich für eine schuldenfreie Welt ein

Fleksibilen delovni čas Fleksibilen delovni čas 5 minut
Um die private Überschuldung einzudämmen, übernimmt EOS Verantwortung und engagiert sich für eine bessere finanzielle Bildung in der Gesellschaft. Die Initiativen richten sich bereits an Kinder im Grundschulalter.
Diversity at EOS: Tijen Onaran, diversity expert

Interview: „Diversity ist kein Frauen-Thema.“

Fleksibilen delovni čas Fleksibilen delovni čas 5 minut
Vielfältige Teams sind erfolgreicher, sagt Diversity-Expertin Tijen Onaran. Im Gespräch mit zwei EOS Mitarbeiterinnen erzählt sie, wie man Vielfalt und Gleichberechtigung in Unternehmen schafft.

Tehnologijo živimo v vseh pogledih

Tehnološki napredek je bil vedno sestavni del DNK naše skupine. Zajema vse od analitičnih modelov in klepetalnih robotov do digitalne preobrazbe celotne skupine podjetij. Pregled.
menu, map, envelope

Podatki in analitika

 • Zmogljiva podatkovna in analitična platforma, ki temelji na tehnologiji v oblaku
 • Dinamični potek dela, ki omogoča nemotene procese
 • Modeli odločanja in izračuna s pomočjo UI
menu, map, envelope, cotton, cell

Usmerjenost na potrošnike

 • Personalizirana komunikacija s prilagojenim pristopom, ki ga izbere stranka
 • Samopostrežne storitve, vgrajene v pametne portale
 • Klepetalni roboti za enostavno interakcijo
menu, map

Upravljanje priložnosti in tveganj

 • Ocenjevanje portfelja na podlagi podatkov/določanje cen na podlagi vrednosti 
 • Analiza tveganja sistemov IT/upravljanje varnosti IT
 • Razvoj poslovnega modela in inovacije
menu, map, envelope

Digitalna preobrazba

 • Agilna organizacija s hibridnim modelom dela
 • Kulturna preobrazba kot osnova našega poslovanja
 • Mednarodno sodelovanje za izkoriščanje učinkov sinergije
menu, map, envelope

»Podatki so spremenili obraz našega sveta«

Ta videoposnetek zagotavlja YouTube. S klikom na gumb Sprejmi soglašate, da YouTube v terminalski napravi, ki jo uporabljate, nastavi piškotke in tako po potrebi obdeluje osebne podatke. Več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki je na voljo v pravilniku o zasebnosti za YouTube na naslovu: https://policies.google.com/privacy?hl=si

Sprejmite
web-site video_zoom_boxvideo_zoom_box
Driven by technology: Data Analyses at EOS
PrekinitevPrekinitev
Driven by technology: Data Analyses at EOS
Marie-Laure Jacobs je podatkovna analitičarka pri EOS Aremas v Belgiji. V posnetku pojasni, kako analiza podatkov optimizira postopek izterjave dolgov – in spreminja svet financ na bolje.
20 milijonov evrov je znesek, ki ga je skupina EOS v poslovnem letu 2021/22 vložila v inovativno tehnologijo in procese IT.

milijonov evrov

0
Približno 600 zaposlenih razvija in izvaja digitalne procese.

Približno

600
klepetalni robot belgijske hčerinske družbe EOS Contentia vsak mesec opravi več kot 350 pogovorov s potrošniki.

več kot

350
Orodji za varnostno spremljanje uporabljata najsodobnejšo tehnologijo za zagotavljanje informacijske varnosti v skupini EOS.

Orodji za varnostno spremljanje

2

Več o tehnoloških projektih skupine EOS boste izvedeli tukaj:

Tehnološki poudarki skupine EOS

Skupina EOS sprejema prednosti digitalne preobrazbe in vsako leto vlaga v nove tehnologije – od samoučečih se analitičnih modelov pa vse do varnostnih sistemov IT. Podrobnejši pogled štirih primerov.
Oglejte si več

Študija skupine EOS: Kako podjetja uporabljajo klepetalne robote?

Dve tretjini evropskih podjetij že uporablja klepetalne robote. Kakšne koristi prinašajo digitalni pomočniki in kaj je treba upoštevati pri nastavljanju lastnega klepetalnega robota, je opisano v študiji Chatbot Study 2021 skupine EOS.
Oglejte si več

Povezani v 24 državah, da bi se združili v eno skupino

Skupina EOS se osredotoča na mednarodno mreženje. Naši strokovnjaki v 24 državah tesno sodelujejo, da bi spremenili finance naših strank in potrošnikov na bolje. Zaradi njihovega sodelovanja je skupina EOS postala strokovnjak za čezmejno izterjavo dolgov. Skupina EOS skupaj z mrežo 83 partnerskih podjetij vodi primere čezmejne izterjave dolgov v več kot 180 državah. V središču je naša platforma IT EOS Global Connection, kjer lahko partnerji in naročniki spremljajo napredovanje primera v realnem času.
V letu 2021/22 so zaposleni v skupini EOS po vsem svetu obravnavali 81.648 čezmejnih primerov.

čezmejnih primerov

81.648
98 odstotkov vseh uspešnih izterjav dolgov se je razrešilo zunajsodno, zaradi česar so se postopki zaključili v krajšem času in z nižjimi stroški.

odstotkov vseh uspešnih izterjav dolgov

98
Storitve mednarodnih izterjav dolgov skupine EOS je uporabilo 1519 podjetij, vključno s 581 novimi strankami.

podjetij

1.519

državah

V preteklem poslovnem letu je skupina EOS izvedla izterjave dolgov v 189 državah.

v

189
Za EOS se s čezmejnimi izterjavami dolgov ukvarja 511 zaposlenih, od tega 286 v podjetjih skupine EOS.

zaposlenih

511
preberite e-časopis
Status julij 2022