Poslovno leto 2020/21 EOS v Sloveniji

Poslovno leto 2020/21
Bilanca stanja po neobičajnem poslovnem letu.

Poslovno leto 2020/21 so zaznamovali pandemija covid-19, nestabilnost na regionalnih trgih in številne ovire v vsakodnevni delovni rutini. Kljub temu smo iz krize izšli stabilni in mednarodno uspešni.

Štirje dobri razlogi za našo stabilnost v kriznih časih

  • Trg: uspešno vlagamo v odkup terjatev in v nekaterih državah dosegamo rekordne rezultate. 
  • Tehnologija: spodbujamo proces digitalizacije in tako izboljšujemo svoje poslovanje in notranje povezovanje.
  • Reference: naše stranke in poslovni partnerji tudi v kriznih časih zaupajo v naše storitve.
  • Odgovornost: zavzemamo se za svet brez dolgov in želimo izboljšati finančno stanje svojih strank in dolžnikov. 

Trg

Uspešni kljub težkim razmeram na trgu

Zaradi globalne krize s covid-19 je bilo preteklo poslovno leto za skupino EOS zelo zahtevno. Kljub temu nam je v teh nestabilnih razmerah uspelo poslovati z dobičkom. Čeprav rekordnega rezultata iz obdobja 2019/20 nismo dosegli, je naš skupen promet v obdobju 2020/21 še vedno na izjemno visoki ravni. 
792.5 MM EUR

je promet, ki ga je ustvarila skupina EOS.

25 MM EUR

je znesek, ki ga je EOS vložil v inovativne tehnologije in informacijske sisteme.

17 x A-rating

je skupini EOS podelila vodilna agencija za podeljevanje bonitetnih ocen.

"Glede na razmere v zadnjem letu, pozitiven rezultat nikakor ni samoumeven. Na upadajočem trgu so nam naša ključna strokovna znanja omogočila, da smo še naprej dobro poslovali in ostali uspešni na mednarodni ravni. Zato sem še toliko bolj ponosen na izjemen dosežek naših ekip. "
Klaus Engberding, Direktor skupine EOS

Promet in poslovni izid: stabilen kljub rahlemu upadu

The graph shows the revenues generated by EOS in the last four financial years: in 2017/18 it is €795.0 million, in 2018/19 it is €813.7 million, in 2019/20 it is €853.1 million, in 2020/21 it is €792.5 million.

Rast prihodkov v zadnjih štirih letih (v milijonih EUR)

Skupina EOS poslovno leto 2020/21 zaključuje z manjšimi izgubami, a kljub temu še naprej posluje na spodbudni ravni. Skupni promet v višini 792,5 milijona evrov je za 7,1 odstotka nižji od vrednosti iz odličnega preteklega leta.
Prikaži več
The graph shows the results that EOS has generated in the last four financial years: in 2017/18 it is 279.8 million euros, in 2018/19 it is 283.6 million, in 2019/20 it is 343.4 million, in 2020/21 it is 312.4 million.

Poslovni izid (EBITDA) v zadnjih štirih letih (v milijonih EUR)

Poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) je v poslovnem letu 2020/21 znašal 312,4 milijona evrov. Kljub manjšemu upadu prihodkov, je skupina EOS leto pandemije zaključila z dobičkom.
Prikaži več

Prihodki skupine EOS za poslovno leto 2020/21 po posameznih regijah

The EOS Group's sales in the financial year 2020/21 are distributed among the individual regions as follows: 36.5 % at € 289.1 million is attributable to Germany, 31.5 % at € 249.7 million to Eastern Europe, 26.1 % at € 207.1 million to Western Europe and 5.9 % at € 46.6 million to North America. Eastern Europe accounts for 31.5 %, Western Europe for 26.1 % at € 207.1 million, and North America for 5.9 % at € 46.6 million.
Nemčija je bila v poslovnem letu 2020/21 ponovno najuspešnejša v skupini EOS. Na splošno so zaradi pandemije vse regije občutile padec trga. Moratoriji in negotovost na trgih so povzročili začasno zmanjšanje obsega slabih terjatev in posledično zmanjšanje investicij v slabe terjatve. Kljub temu so nekatere države, predvsem v Zahodni in Vzhodni Evropi, dosegle pozitivne rezultate. Španija je na primer poročala o rekordnih naložbah, zlasti v drugi polovici leta. V nekaterih vzhodnoevropskih državah, zlasti v Rusiji in na Poljskem, pa so celo presegli raven naložb iz prejšnjega leta.

Pomembni dosežki iz naših regij

Stabilne naložbe:

V Nemčiji so investicije znašale 168,2 milijona evrov in so se ohranile na ravni iz preteklega leta. Nemčija je z 289,1 milijona evrov in deležem prometa skupine v višini 36,5 % tudi letos najmočnejša regija v skupini EOS. 

Preoblikovanje:

V Španiji so poleg upravljanja terjatev vzpostavili še odkup terjatev, istočasno pa so kot kupec portfeljev vzpostavili močan tržni položaj.

Preseženi cilji:

V Rusiji, Sloveniji, na Slovaškem in Poljskem smo presegli poslovni izid prejšnjega leta. Na Hrvaškem, Poljskem ter v Bosni in Hercegovini so investicije presegle raven preteklega poslovnega leta.

Trdne naložbe:

Področje odkupa terjatev je v ZDA doseglo raven preteklega poslovnega leta. Tudi poslovni izid na področju storitev je v primerjavi s preteklim letom precej boljši.

Utrditev tržnega položaja:

V obdobju 2020/21 so nemški trg na področju odkupov terjatev zaznamovali predvsem ponavljajoči se odkupi terjatev. Uspelo nam je tudi povečati obseg poslov na področju upravljanja terjatev. 

Visoka raven naložb:

V Vzhodni Evropi smo v primerjavi s preteklim poslovnim letom raven investicij v slaba posojila uspeli povečati za približno 3 odstotke na 195,3 milijona evrov. Največje investicije v slabe terjatve smo izvedli na Hrvaškem (30 %), na Poljskem (27 %) in v Rusiji (14 %). 
Dodatni podatki iz naših regij

Tehnologija

Naš DNK je digitalen

Preteklo leto je pokazalo, kako pomembna je digitalizacija poslovnih procesov. V skupini EOS smo na tem področju dosegli zelo veliko. Analiza podatkov podprta z umetno inteligenco, je osrednji del našega poslovnega modela. Komunikacija v realnem času in digitalna orodja so nam v dodatno pomoč pri našem vsakodnevnem poslovanju. Vedno se osredotočamo na to, kako lahko s pomočjo IT tehnologije izboljšamo izkušnje svojih strank. 
»Z vzpostavljanjem podatkovnih zbirk in standardizacijo procesov izboljšujemo sodelovanje v celi skupini. Tako smo občutno izboljšali možnosti izmenjave med družbami EOS. Gre za to, da lahko s pomočjo tehnologije spodbujamo komunikacijo in sodelovanje v skupini.«
Justus Hecking-Veltman, finančni direktor skupine EOS

Tehnologija v praksi: projekti digitalizacije v skupini EOS

Sistemi izterjave dolgov:

Programska oprema Kollecto in nova spletna različica Kollecto+ nam pomagata pri standardizaciji procesov. Tako v 12 državah še bolj učinkovito upravljamo terjatve. V preteklem letu je EOS v Nemčiji z lastnim sistemom izterjave dolgov FX zabeležil osemkrat večje število uporabnikov.

Pogovorni roboti:

V več državah že imamo vzpostavljen sistem pogovornih robotov, ki pomagajo razbremeniti naš center za pomoč uporabnikom. Avtomatizirano odgovarjajo na vprašanja ali poskrbijo za informacije povezane s terjatvami. V prihodnosti načrtujemo uvedbo pogovornih robotov tudi v drugih podjetjih skupine EOS. 

Analiza podatkov:

V Franciji delamo na dodatni optimizaciji našega procesa izterjave dolgov s pomočjo oblaka. Na Danskem je EOS razvil podporo pri sprejemanju odločitev, ki temelji na umetni inteligenci in pomaga pri oceni uspeha sodnih postopkov izterjave dolgov. S pomočjo algoritmov strojnega učenja lahko ocenjujemo svoje postopke in tako razvijemo odplačilne načrte tako, da strank finančno ne preobremenijo.

Podrobnosti o tem projektu in drugih projektih lahko preberete v našem e-poročilu.
Več o tem v e-poročilu
Preberite ePoročilo

Reference

Skupaj smo vsemu kos

V poslovnem letu 2020/21 so znatne spremembe v panogah in poslovnih dejavnostih prizadele velik del naših približno 20.000 strank. Ponosni smo, da smo lahko v teh neobičajnih časih s svojimi storitvami prispevali k stabilnosti in varnosti. 
swisscom Logo
»Z družbo EOS v Švici sodelujemo na področju upravljanja terjatev že več kot 15 let. Naše sodelovanje temelji na močnem partnerstvu. Ekipa skrbi za spoštljivo in strokovno obravnavo pacientov, ki so naše stranke, pri tem pa upošteva tudi njihov finančni položaj. To je v zdravstvu še zlasti pomembno.«
Švica: David Pravato, Swisscom Health
VÚB BANKA Logo
»Z družbo EOS sodelujemo več kot 15 let. Njihove storitve in sodelovanje z njimi zelo cenimo. Primere obravnavajo individualno in usmerjeno v iskanje rešitev. Zaradi njihove prilagodljivosti je tudi plačilna disciplina neplačnikov boljša. Sodelovanje z EOS je izpolnilo naša pričakovanja na področju: stika s strankami, strokovnih pogajanj kot tudi uspešnost izterjave neporavnanih obveznosti.«
Slovaška: a.s.-Mgr. Marek Jakab, Všeobecná úverová banka, a.s.

Odgovornost

Changing for the better

Digitalizacija, podnebne spremembe in kriza zaradi koronavirusa so korenito spremenile način našega življenja. Te gospodarske in družbene izzive lahko obvladamo le s proaktivnostjo in prevzemanjem odgovornosti. EOS se te odgovornosti zaveda. Zato smo v poslovnem letu 2020/21 opredelili štiri ključna področja naše strategije družbene odgovornosti (Corporate Responsibility – CR). Ta se bodo v prihodnosti z namenom trajnostnega razvoja še naprej razvijala.

Odgovorna izterjava:

EOS se zavzema za spoštljiv in pravičen odnos z neplačniki in za finančno vzdržni plačilni načrt, usmerjen v rešitve.

Odgovornost do družbe

EOS prevzema družbeno odgovornost znotraj podjetja tako, da spodbuja opolnomočenje, raznolikost in vključevanje, zunaj podjetja pa z lastnimi izobraževalnimi iniciativami.

Varstvo okolja:

EOS si prizadeva s hitrim in osredotočenim ukrepanjem, da bi do leta 2030 dosegel svoj cilj podnebno nevtralnega delovanja.

Finančna trajnost:

EOS se intenzivno zavzema za visoke, zavezujoče panožne standarde in zagotavlja smernice za odgovorno ravnanje.
Podrobno o naši strategiji CR

Prenosi in storitve

Celotno letno poročilo si lahko preberete v elektronski obliki.

Prenesite letno poročilo v formatu PDF: