Predsednik uprave Klaus Engberding o korporativni odgovornosti skupine EOS.

Kako je lahko podjetje za upravljanje s terjatvami družbeno odgovorno? EOS se s tem vprašanjem ukvarja že dlje časa. Rezultat je strategija družbene odgovornosti, ki temelji na štirih področjih delovanja. Predsednik uprave Klaus Engberding nam pove, katere so po njegovem mnenju značilne lastnosti družbene odgovornosti podjetij, in pojasni pomen obljube “Changing for the better” / "Spreminjanje na bolje".

 

Od avgusta 2021 skupina EOS svoje dejavnosti opisuje z novo obljubo: “Changing finances for the better”. Kako lahko tehnološko in predvsem odgovorno upravljanje terjatev pozitivno prispeva k svetu financ? Skupina je zdaj naredila še korak naprej s svojo strategijo družbene odgovornosti, ki opredeljuje štiri področja delovanja za dobro družbe s katero presegamo meje podjetja in sektorja. V tem intervjuju predsednik uprave Klaus Engberding pojasnjuje, katera področja so to.

Annual Report 2020/21: Corporate Responsibility at EOS

Contact

EOS KSI, d.o.o

Tel: +386 5 9078 098

marina.jozic@eos-ksi.si

Photo credits: Jann Klee / EOS