Trajnostni Razvoj

A green world flourishes with plants as two individuals promote sustainability - one painting a heart, the other standing on a small ladder, symbolizing care and progress.
01

Uvod

V hitro spreminjajočem svetu nas izzivi postavljajo pred nova dejstva poslovanja. Da bi se podjetja lahko usmerila v trajnost in jo živela, je potrebna preobrazba vseh deležnikov. Tako se EOS osredotoča na 4 področja trajnostnega delovanja: odgovorno izterjavo, odgovornost do družbe, finančno trajnost in varstvo okolja. EOS gradi trajnostno strategijo na temeljih družbene odgovornosti in podjetniškega udejstvovanja ter opolnomočenja vseh deležnikov. Poleg varstva okolja se osredotočamo na finančno trajnost, odgovorno izterjavo terjatev in na ravnovesje med interesi strank in finančnimi zmožnostmi dolžnikov. Za EOS je pomembno tudi finančno opismenjevanje, ki smo se ga loti z namenom zmanjšanja možnosti, da bi se ljudje znašli v dolgovih.

Direktor Janez Klančar
Janez Klančar, Managing Director EOS KSI Slovenia

Spreminjamo na bolje

EOS izboljšuje finančno stanje strank, poslovnih partnerjev in dolžnikov ter si prizadeva spremeniti svet, v katerem delamo, na bolje.

4 stebri trajnostnega razvoja

icon red collaboration

Odgovorna izterjava

EOS se zavzema za spoštljivo in pošteno obravnavo potrošnikov ter za trajnostni odpis dolgov, usmerjen v iskanje trajnostnih rešitve.
icon red networking

Odgovornost do družbe

V Skupini EOS prevzemamo družbeno odgovornost s spodbujanjem opolnomočenja, raznolikosti in vključenosti. V širši družbi delujemo tudi z lastnimi izobraževalnimi pobudami.
icon red website

Varstvo okolja

EOS kot pomemben del skupine Otto Group podpira njeno strategijo za varstva podnebja, ki sledi cilju Pariškega sporazuma o omejitvi globalnega segrevanja na 1,5 °C. Skupaj si prizadevamo za izvajanje ciljno usmerjenih ukrepov.
icon red charge to claim

Finančna trajnost

EOS se zavzema za močne, zavezujoče sektorske standarde in smernice odgovornosti. Pri določanju cen odkupov zavarovanih terjatev in drugih naložb uporabljamo stroga merila.

Zaveza vodstva družbeni odgovornosti

V skupini EOS, ki je med največjimi ponudniki finančnih storitev, se zavedamo pomena družbene odgovornosti. Naše delovanje temelji na odgovorni izterjavi ter upoštevanju pravnih in etičnih norm, ki vključujejo transparentnost, odgovornost in nepristranskost. Zavezali smo se  družbeni odgovornosti in sprejeli obljubo "Changing finances for the better", s katero si prizadevamo za boljši jutri vseh. Naša trajnostna strategija združuje štiri stebre odgovornega delovanja: finančno trajnost, odgovorno izterjavo, odgovornost do družbe ter varstvo okolja. Naš cilj je doseči dolgoročno uspešno poslovanje in razvoj podjetja, pri čemer se trudimo upoštevati interese vseh deležnikov. Zavezujemo se k stalnemu iskanju ravnovesja med interesi strank in finančnimi zmožnostmi dolžnikov. Prav tako se zavezujemo, da zagotavljamo pravično in spoštljivo obravnavo vseh deležnikov. Naši zaposleni so temelj rasti in razvoja podjetja, zato se zavezujemo tudi k skrbi za njihovo kakovost življenja in jo postavljamo za našo prioriteto. Zavezujemo se, da bomo kot delodajalec še naprej skrbeli za pošteno plačilo, vseživljenjsko učenje, dodatno pokojninsko zavarovanje in razvoj spretnosti, sposobnosti in osebnosti zaposlenih. Zaposlene spodbujamo, da sami prevzemajo pobudo za dosego ciljev. Zavezujemo se tudi, da bomo še več pozornosti namenili tudi raznolikosti in vključevanju ter tako gradili tim z vključevanjem vsakega zaposlenega v pogovore in sprejemanje odločitev.

Zaveza vodstva k spoštovanju človekovih pravic

V EOS KSI se zavedamo, da je spoštovanje človekovih pravic ključnega pomena za uspešno in družbeno odgovorno poslovanje. Zavezujemo se, da bomo kot podjetje skrbno spremljali morebitne negativne učinke na človekove pravice vseh deležnikov in jih preprečevali ali odpravljali. Posebno pozornost namenjamo pravicam naših zaposlenih in se zavezujemo, da bomo za njih zagotavljali varno in zdravo delovno okolje brez diskriminacije in nadlegovanja. Zavezujemo se, da bomo v dobavni verigi preverjali morebitna tveganja in ukrepali v primeru kršitev, ter vzpostavili sistem anonimne prijave. Zavezujemo se k transparentnemu in poštenemu poslovanju ter k obojestranskemu dolgotrajnemu zaupanju s spoštovanjem človekovih pravic vseh deležnikov. Odločno se zoperstavljamo socialnim tveganjem, kot so delo otrok ali prisilno delo, ter se zavezujemo k enaki obravnavi vseh zaposlenih, ne glede na osebne okoliščine.
02

Certifikati

Ekvilib certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

Revizorski svet Ekvilb Inštituta nam je 21. aprila 2022 podelil Pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec – pristopni certifikat na področju celostnega upravljanja družbene odgovornosti, ki postaja mednarodno priznan ter uveljavljen certifikat na področju trajnostnega poslovanja.

IRDO Certifikat Strateg za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj

EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o smo junija 2023 pridobili certifikat strateg za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Kot podjetje se zavedamo pomembnosti strateškega upravljanja področja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, zato svoje zaposlene usposabljamo na tem področju s pomočjo neodvisnih zunanjih inštitucij. Pri IRDO – Inštitutu za razvoj družbene odgovornosti, je EOS KSI usposabljal svoje zaposlene in tako pridobilo certifikat Strateg za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj.
Certifikat Prejme

Podpisniki Listine raznolikosti

V EOS KSI d.o.o. smo se s podpisom Listine raznolikosti Slovenija v letu 2020 zavezali k uresničevanju načel raznolikosti, enakosti in vključenosti vseh članov v družbi. Verjamemo, da raznolikost spodbuja inovativnost, je vir napredka in razvoja ter vodi do bolj kreativnega delovnega okolja. 
Logo: Listina raznolikosti Slovenija
03

Družbeno odgovorni projekti

groupgroup

ManoMoneta

Da bi mlade čimprej finančno opolnomočili, je zaživel projekt ManoMoneta.

Pomanjkanje finančne pismenosti je svetovni problem, ki lahko privede do slabih finančnih odločitev. Posledica tega je neredko prezadolženost.

V boju proti prezadolženosti, je neprofitna organizacija Finlit, ki se zavzema za boljšo finančno pismenost v vsakdanjem življenju, pripravila učno gradivo za učitelje ManoMoneta. V EOS KSI smo za Finlit slovenski kontakt ter tako pomagamo pri izobraževanju in prevodu gradiv.

Da bi preprečili finančne pasti in prezadolženost, je treba izobraževati zlasti otroke in mlade. Pri tem pa starši in učitelji potrebujejo podporo.

Kako vam z ManoMoneto lahko pri tem pomagamo?

Z multimedijskim učnim gradivom ManoMoneta se otroci seznanijo s finančnimi vprašanji in se na praktičnih primerih naučijo kako ravnati z denarjem.

Z ManoMoneto pridobite:

 • Učne ideje za oblikovanje pouka za otroke.
 • Gradivo v obliki učbenika in delovnega zvezkov slovenskem jeziku.
 • Kartice znanja za razumevanje pomembnih finančnih izrazov.
 • Videoposnetki.
 • ManoMoneta je na voljo brezplačno.
 • Brezplačno vam nudimo tudi izobraževanje in pomoč
A photo shows post-its and paper notes on a board with terms like “Debt”, “Cash”, “Bank” and “ATM”. Underneath, the text reads: “In the ManoMoneta program developed by the EOS finlit foundation, schoolchildren aged 9 to 13 can learn about financial products.“

ManoMoneta je primerna za otroke stare med 9 and 13 years.

Izobraževanje s pomočjo ManoMonete lahko izvedete v do 2 šolskih urah letno.

Tega pomembnega projekta se ga lotevamo z vso odgovornostjo. V aprilu smo bili prisotni na šestih osnovnih šolah in kar 240 učencev seznanili s finančnimi temami proračuna in potrošnje.

Zelo nas veseli, da je med mladimi veliko zanimanja za finančne teme in da se zavedajo, kako pomembno je, da pridobijo finančno znanje že v zgodnjih letih.

Dobra finančna pismenost jim bo namreč omogočila boljše razumevanje denarja in finančnih odločitev v življenju ter jim pomagala do boljših finančnih odločitev.

V EOS KSI se zavedamo, kako pomembno je finančno opismenjevanje za prihodnost družbe, zato smo veseli, da lahko s projektom ManoMoneta prispevamo k ozaveščanju in izobraževanju otrok.
groupgroup

Finančna šola

Finančna pismenost je ključnega pomena za vzdržne finance in dolgoročno finančno varnost, a je pri mladih še vedno precej skromna. Finance imajo v našem življenju pomembno vlogo, kako z njimi ravnamo, pa odločilno vpliva na naš življenjski slog. Ne glede na to, koliko denarja ali premoženja imamo, si lahko z doslednim upravljanjem zagotovimo finančno varnost. Pomembno pa je, da začnemo dovolj zgodaj in pravilnega ravnanja z denarjem naučimo že otroke.

EOS je mednarodni tehnološko usmerjen strokovnjak za upravljanje terjatev.

Osnovna dejavnost EOS KSI je izterjava zapadlih terjatev. Prav zaradi narave našega dela se močno zavedamo vpliva slabih finančnih odločitev na življenje posameznika.

Zato menimo, da bi moralo biti finančno opismenjevanje mladih, poleg branja, pisanja in računanja, del splošne izobrazbe.

V EOS KSI z velikim veseljem pozdravljamo in sodelujemo pri projektu Finančne šole, saj menimo, da je nujno mlade opolnomočiti za sprejemanje odgovornih in treznih finančnih odločitev.

Ker se zavedamo, da z dobrim finančnim znanjem lažje in z manj tveganja sprejemamo finančne odločitve, uresničujemo naše poslanstvo – za svet brez dolgov – tudi s sodelovanjem v projektu Finančna šola Časnika Finance.
groupgroup

Uresniči željo

V EOS KSI smo sprejeli določene ukrepe, s katerimi vzpostavljamo bolj odgovoren odnos do okolja in družbe.

V letu 2021 smo se pridružili pobudi društva Uresniči željo.

Sprejeli smo odločitev, da novoletnih daril poslovnim partnerjem ne bomo več poklanjali, tudi voščilnice so prešle na elektronsko obliko, obdarovanje zaposlenih pa je skromnejše, saj želimo finančna sredstva, ki so bila namenjena obdarovanju, nameniti v  dobrodelne namene.

Tako smo leta 2021 priključili pobudi društva Uresniči željo in denar namenjen poslovnim darilom ter darilom za zaposlene, namenili za izpolnitev želja varovancev različnih društev in organizacij. Skrbno smo izbrali želje in kupili darila. S pomočjo sodelavcev smo jih lično zavili in osebno predali.

Z darili smo razveselili v letu 2021 varovance v Društvu paraplegikov in CSD Ljubljana, v letu 2022 pa varovance v Enoti Marof - Doma upokojencev Idrija.
worldworld

Minute za trajnost

V EOS Slovenija se zelo zavedamo pomena okolju prijaznega in družbeno odgovornega ravnanja. Ker je trajnost relativno nova tema, ki je hitro pridobila na pomenu, je ljudje še niso navajeni, nekateri pojmi pa jim še niso znani. Zato smo se v EOS Slovenija pred približno dvema letoma odločili narediti korak v smeri izobraževanja in ozaveščanja zaposlenih, predvsem o okoljskih in socialnih vprašanjih. Ker imamo v podjetju tudi nekaj okoljskih entuziastov, ki so s svojim obnašanjem in življenjskim slogom zgled, smo prišli na idejo »Minute za trajnost«.

»Minute za trajnost« so tedenska sporočila, ki v treh do največ petih minutah zaposlenim pojasnijo določeno aktualno okoljsko ali družbeno temo, v besedilni in slikovni obliki.

V dobrih dveh letih je bilo poslanih približno 96 sporočil z izobraževalno vsebino.

Vzpostavili smo tudi kanal Teams, imenovan »Minute za trajnost«, kjer zaposleni delijo svoje pobude, vprašanja in seveda najboljše prakse. Izkazalo se je kot odlična platforma za spodbujanje interakcije med zaposlenimi, omogočanje izmenjave idej ter ustvarjanje medsebojne podpore in navdiha za trajnostne prakse.

Z implementacijo »Minut za trajnost« in vzpostavitvijo kanala Teams smo ustvarili učinkovit način izobraževanja, ozaveščanja in spodbujanja dialoga med zaposlenimi o okoljskih in družbenih temah.

Takšne redne tedenske objave, ki zaposlenim ponujajo kratek in jedrnat pregled aktualnih trajnostnih tem, so izjemno koristne pri širjenju znanja in spodbujanju pozitivnih sprememb v vedenju v podjetju.

S pomočjo »Minut za trajnost« smo pokrili široko paleto tem, pomembnih za trajnostni razvoj, kot so ogljični odtis, emisije, onesnaženost zraka, trajnostno poročanje, korporativno prostovoljstvo itd. To je zaposlenim omogočilo vpogled v ključne vidike trajnosti in kako vplivajo na podjetje in posameznike.

Kanal Teams, »Minute za trajnost«, služi kot odlična platforma za spodbujanje interakcije med zaposlenimi. Omogoča jim povezovanje, izmenjavo idej, postavljanje vprašanj in izmenjavo najboljših praks, s čimer spodbuja medsebojno podporo in navdih za trajnostne prakse.

Naša pobuda »Minute za trajnost« je izjemen primer, kako podjetje aktivno prispeva k ozaveščanju in izobraževanju zaposlenih o trajnosti.

S tem lahko spodbujamo trajnostne prakse v podjetju, krepimo zavedanje o pomenu okoljske in družbene odgovornosti ter pozitivno vplivamo tako na zaposlene kot na okolje.
groupgroup

Maj - mesec raznolikosti

V EOS Slovenija se zelo zavedamo, kako pomembni sta vključenost in raznolikost za družbo, za bogatenje sodelavcev in kot konkurenčna prednost.
Ker se v zelo kratkem času na področju raznolikosti in vključevanja veliko dogaja, čutimo v EOS odgovornost, da svoje zaposlene senzibiliziramo za to temo in jih opolnomočimo.

Tako smo letos že tretje leto zapored izvedli Mesec raznolikosti v maju.

Tako v mesecu maju za zaposlene pripravljamo vrsto izobraževalnih aktivnosti na temo raznolikosti in vključenosti. Želimo, da se zaposleni s pomočjo Meseca raznolikosti seznanijo z določenimi temami in koncepti. Osrednji del tega programa so virtualne malice, ki so v maju postala stalnica. Med temi srečanji se zaposleni pogovarjajo o raznolikosti in vključenosti. Prek platforme Teams tedensko organiziramo štiri polurna virtualne malice, na katere povabimo zunanje strokovnjake na določenih področjih ali posameznike z močnimi osebnimi sporočili, ki so pripravljeni deliti svoje izkušnje.

Aktivnosti v okviru meseca raznolikosti so se izkazale za zelo dobre in učinkovite, saj so zaposleni izjemno angažirani.
groupgroup

April - mesec dobrih del

V prepričanju, da lahko zaposleni v EOS KSI naredimo še več tako za svoje sodelavce kot za družbo, smo se odločili, da cel mesec april posvetimo dobrim delom.
V okviru korporativnega prostovoljstva smo se že povezali s štirimi organizacijami, kjer bomo prostovoljno delali in pomagali na terenu. Te organizacije so dom za ostarele, organizacija za delo z brezdomci, mladinska organizacija in organizacija za oskrbo zapuščenih živali. V mesecu dobrih del smo za vse štiri organizacije zbrali prostovoljne prispevke in jim jih osebno predali.

Veseli smo, da so vse zbiralnice napolnjene in bomo lahko razdelili tiste, ki jih potrebujejo.

Zaposlene smo spodbujali tudi k sodelovanju v različnih akcijah, da na določen dan naredimo nekaj prijaznega za sodelavca, soseda, prijatelja ali zgolj naključnega mimoidočega.
groupgroup

Dobrodelne akcije

V EOS KSI smo večkrat dokazali, da znamo v nesrečah stopiti skupaj.
 • Organizirali smo zbiranje pomoči za gasilce, ki so gasili požar na krasu.
 • Zbirali smo hrano in potrebščine za zapuščene živali in jih donirali organizaciji Slovenian Vets For Stray Pets.
 • Uspešno smo organizirali tudi zbiranje pomoči za ljudi v Ukrajini.
 • Zbiranje zamaškov je preprost način, kako lahko vsak zaposleni prispeva k dobrodelnosti. Poleg tega, da zbiranje zamaškov predstavlja okolju prijazen način ravnanja z odpadki, je tudi preprost način, kako prispevati k dobrodelnosti.
 • V okviru certifikata Družbeno odgovoren delodajalec smo uvedli korporativno prostovoljstvo.
 • Redno se udeležujemo krvodajalskih akcij.