illustration of a globe, oversized people, trees and  wind turbines on it

Družbena odgovornost –
Od besed k dejanjem

Družbena odgovornost postaja sestavni del poslovnih modelov številnih podjetij, tudi skupine EOS.
Strategija družbene odgovornosti skupine EOS se osredotoča predvsem na družbeno in podjetniško udejstvovanje ter dajanje zgleda za trajnostno upravljanje terjatev, zato je oblikovana tako, da vsebinsko gradi na večji družbeni, okoljski in ekonomski sprejemljivosti, ki na dolgi rok vodi do koristi za družbo in okolje, hkrati pa veča poslovno uspešnost podjetja. 
Z strankami naših strank, ki ne zmorejo izpolnjevati svojih obveznosti iščemo trajnostne rešitve pri poplačilu dolgov, pomagamo pri finančnem opismenjevanju, pozornost pa usmerjamo tudi na podnebno nevtralno delovanje ter zagovarjanju strogih in zavezujočih podjetniških standardov. S svojim delovanjem želimo aktivno pomagati gospodarstvu in sicer na način, da izboljšamo finančni položaj naših strank ter tako prispevamo svoj del k spremembi okolja v katerem delujemo na bolje.
V EOS KSI vidimo finančno pismenost kot temelj finančne trajnosti. Finančno opismenjevanje tako mladostnikov kot odraslih je izrednega pomena za trajnostne finance in dolgoročno finančno varnost. Ker smo mnenja, da bi osnovna finančna znanja moral imeti vsak, saj opolnomočeni lažje in manj tvegano sprejemamo finančne odločitve, smo si v EOS KSI za prednostno nalogo zadali finančno opismenjevanje, s katerim želimo delovati preventivno ter ljudi izobraziti in tako zmanjšati možnosti, da bi se znašli v dolgovih.
Pri svojem delu se namreč pogosto soočamo s posledicami finančnih odločitev, kjer se račun ni izšel, zato vidimo naše poslanstvo predvsem v preventivnem delovanju in finančnem opolnomočenju, ki se začne že pri otrocih, s katerimi se je potrebno o denarju pogovarjati in jih naučiti ravnanja z njim. Zato v EOS KSI sodelujemo pri projektu Finančne šole, katerega namen je opismenjevanje mladostnikov, milenijcev in učiteljev. Med prednostnimi nalogami je tudi vzpostavitev projekta ManoMoneta, preko katerega želimo osnovnošolce naučiti kako pravilno ravnati z denarjem.

Eden od temeljev trajnostne strategije skupine EOS je tudi finančna trajnost. 

V EOS KSI smo sodelovali pri ustanovitvi Združenja za izterjavo. V prihodnje si bomo prizadevali vzpostaviti sistem enotnih standardov in smernic odgovornega delovanja. Dosledno se držimo tudi kodeksa ravnanja skupine EOS, ki opredeljuje pravila in načela, po katerih se morajo zaposleni ravnati pri opravljanju svojega dela, s ciljem, da upnikom, strankam in potrošnikom ponudijo najboljše možne storitve.

Pomemben del strategije družbene odgovornosti skupine EOS je tudi varstvo podnebja in okolja. 

V EOS si prizadevamo, da bi do leta 2030 dosegli podnebno nevtralnost. S tem namenom tudi v EOS KSI že zasledujemo cilje, kot so prehod na zeleno električno energijo, zmanjšanje pisarniških prostorov, električni avtomobili v voznem parku in uporaba digitalnih komunikacijskih kanalov. 
icon red strategy
EOS KSI smo tudi ponosni podpisniki Listine raznolikosti, še bolj pa smo ponosni na to, da je upravljanje raznolikosti na delovnem mestu v našem podjetju ves čas prisotno, saj si vsi prizadevamo ravnati skladno z našo vrednoto #WALKYOURTALK. 
icon red networking
Med projekte za senzibilizacijo delovnega okolja in vključenost zaposlenih uvrščamo tudi tedenske virtualne malice na temo raznolikosti in vključenosti. 
icon red search
V mesecu maju smo ozaveščanju o raznolikosti posvetili še dodatne aktivnosti. Za nas je mesec raznolikosti pomeni tudi to, da smo si vzeli čas za retrospektivo. Zavestno smo pogledali, kaj smo v vseh teh letih v podjetju naredili na področju raznolikosti. Kje smo začeli, kje smo danes in kje bi si želeli biti jutri.
Raznolikost nam je blizu, vendar se zavedamo, da je, ne glede na homogenost kolektiva, vsak posameznik unikum, svojevrsten in edinstven. Postavljati vse zaposlene na isti imenovalec se ne izide, saj je razlik toliko, kot nas je ljudi. Zato razlike spoštujemo, jih sprejemamo in se trudimo ozavestiti podzavestne programe predsodkov. 

V prihodnje nas na področju trajnosti čaka še veliko dela. Letos smo namreč pridobili certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, ki  nas še dodatno spodbuja k doseganju zastavljenih trajnostnih ciljev in  postavljanju novih.