• Skupina EOS je v poslovnem letu 2022/23 povečala svoj poslovni rezultat in obseg naložb.
  • Razlogi za uspeh so mednarodno sodelovanje, digitalizacija in raznolikost.
  • Zavezanost družbenim vprašanjem in trajnosti postaja vse pomembnejša.
Pozitiven razvoj pri poslovnih rezultatih in obsegu naložb. Kaj je omogočilo ta uspeh? Kakšne so razmere v različnih regijah, kjer deluje Skupina EOS? In kateri so naslednji zastavljeni cilji?

O tem v intervjuju spregovorijo Marwin Ramcke, predsednik vodstva, in direktorji Justus Hecking-Veltman, odgovoren za finance, dr. Andreas Witzig, odgovoren za Zahodno Evropo, Carsten Tidow, odgovoren za Vzhodno Evropo, in Andreas Kropp, odgovoren za Nemčijo.

Skupina EOS je poslovno leto 2022/23 zaključila s poslovnim rezultatom 446 milijonov evrov (EBITDA) in visokimi naložbami v višini 1,2 milijarde evrov, kar je občutno povečanje v primerjavi s prejšnjim letom. Ali je bilo to pričakovano?

Marwin Ramcke:
Glede na napete mednarodne politične in makroekonomske razmere tega nismo pričakovali. Od začetka leta 2022 so vojna, energetska kriza in inflacija zaznamovale naša življenja. Težko je bilo predvidevati, kako bodo stvari potekale. Zame je bilo pomembno tudi dejstvo, da sem v začetku leta 2022 prevzel položaj izvršnega direktorja. Takrat je bilo nepredstavljivo, da bomo ob koncu poslovnega leta v teh nemirnih časih dosegli tak rezultat. To mi daje zaupanje, da sem v Skupini EOS obkrožen z ljudmi, ki so se pripravljeni spopasti z izzivi in jih uspešno premagati z zanosom in strastjo.

Kateri dejavniki so prispevali k pozitivnemu poslovnemu rezultatu?

Marwin Ramcke:
Najprej naši zaposleni, ki se jim želim izrecno zahvaliti za njihovo delo in predanost. Brez njih to ne bi bilo mogoče.

Njihova zavzetost je omogočila, da smo lahko znatno razširili nakup paketov terjatev – tudi na trgih, kjer smo imeli v preteklosti težave. Poleg tega so se odprle nove naložbene priložnosti. Primer tega je naše sodelovanje s hčerinsko družbo Svetovne banke IFC, na podlagi katerega skupaj kupujemo zavarovane terjatve v Vzhodni Evropi.

Justus Hecking-Veltman:
Poleg tega je naš portfelj slabih posojil zelo velik; obsega zavarovane in nezavarovane terjatve ter nepremičnine – in to v več kot 20 državah. To nam kot Skupini zagotavlja izjemno stabilnost, saj nismo odvisni od posameznih trgov. Naše dolgoletno strokovno znanje kot kupca portfeljev slabih posojil ter tudi potrpežljivost na nekaterih trgih sta se letos izplačala in nam omogočila, da smo lahko vložili nenavadno visok znesek v višini 1,2 milijarde evrov. In tudi pri tem moramo poudariti: Naše mednarodne ekipe so ponovno odlično opravile delo.
Slika Carstena Tidowa, direktorja Skupine EOS, pristojnega za Vzhodno Evropo

Mednarodno sodelovanje v Skupini EOS ni samo trendovski izraz, temveč je to tudi del naše vsakodnevne prakse.

Carsten Tidow
Direktor Skupine EOS, odgovoren za Vzhodno Evropo

Kako se je razvijalo poslovanje v posameznih regijah?

Carsten Tidow:
V Vzhodni Evropi smo v preteklem poslovnem letu dosegli najboljši rezultat v zgodovini podjetja. Z obsegom naložb v višini nekaj manj kot 400 milijonov evrov smo lahko še povečali veliko vrednost iz prejšnjega leta. Primer tega je Bosna, v kateri smo močno razširili zavarovane posle. Eden od osebnih vrhuncev je grški trg, ki je za nas dolgo veljal za težavnega. Zahvaljujoč izjemni uspešnosti ekipe nam je tam uspelo pridobiti velik paket nezavarovanih slabih posojil. Prav tako bi rad izpostavil sodelovanje s hčerinsko družbo Svetovne banke IFC, s katero krepimo dejavnosti trajnostnega vlagatelja na trgu slabih posojil. Pri izbiri in obravnavi slabih posojil se posebno upoštevajo okoljski, družbeni in upravljavski vidiki. Oba sta zelo dobra primera dejstva, da mednarodno sodelovanje v Skupini EOS ni samo trendovski izraz, temveč je to tudi del naše vsakodnevne prakse.

Kakšne so razmere v Zahodni Evropi?

Andreas Witzig:
Prav tako pozitivne. Z več kot pol milijarde evrov naložb smo tudi tukaj dosegli zelo veliko vrednost. Posebne pozornosti so vredni francoski, španski in portugalski trg. Nacionalno podružnico smo tam ustanovili šele leta 2022, že danes pa je na portugalskem trgu slabih posojil dejavnih 20 zaposlenih, ki so lahko opravili prve nakupe slabih posojil. To je resnično zelo hiter začetek. Pomembno vlogo je imela tudi uvedba sistema Kollecto+, našega lastnega sistema za izterjavo dolgov, ki se že uporablja v več državah, kjer deluje Skupina EOS, in tako ustvarja pomembne sinergije. Zdaj bomo programsko opremo uvedli tudi v Belgiji in Nemčiji.

Kakšne pa so razmere v Nemčiji?

Andreas Kropp:
Nemški trg slabih posojil je med vsemi trgi slabih posojil, na katerih smo kot Skupina dejavni, najbolj uveljavljen in zato tudi zelo zahteven. Konkurenca na trgu je močna, zato so tudi cene portfeljev visoke. To je eden od razlogov za nenehno optimizacijo naših postopkov in stroškov. Tako smo lahko pri delu učinkovitejši in na trgu konkurenčnejši. Tudi pri tem je povezava s sistemom Kollecto+ pomembna. V Nemčiji bomo ta proces zaključili v naslednjih dveh do treh letih.

Katera druga vprašanja so zaznamovala Skupino EOS v zadnjem letu?

Marwin Ramcke:
Ne smem pozabiti omeniti našega mednarodnega značaja. V Skupini EOS je v 24 državah zaposlenih več kot 6000 posameznikov. Vsak od njih prispeva izkušnje, sposobnosti in kulturne vplive. Taka ekipa ljudi omogoča brezmejno ustvarjalnost. Tako razvijamo zamisli, ki so resnično odločilne in so Skupini EOS pomagale doseči ta dober rezultat.

Skupina EOS bo s poslovnim poročilom prvič objavila tudi kombinirano letno poročilo in poročilo o trajnosti, ki temelji na standardih pobude za globalno poročanje (GRI). Ali to pomeni, da je tematika družbene odgovornosti podjetij postala še pomembnejša?

Marwin Ramcke:
Vedno smo govorili: Za nas izterjava dolgov pomeni prevzemanje odgovornosti. Družbena odgovornost podjetij je bila že dolgo pomembna tema, zdaj pa postaja še pomembnejša. Pokazati želimo, da bomo to tudi uresničili, saj si vsak prizadeva biti malo boljši. Standardi pobude za globalno poročanje nam pomagajo zagotavljati pregledno poročanje o trajnosti našega poslovanja in kako uspešni smo pri družbeni odgovornosti podjetij.

Ali nam lahko predstavite kakšne primere iz prejšnjega poslovnega leta?

Andreas Kropp:
Pomembno je bilo pošteno ravnanje s strankami, ki zamujajo pri obveznostih. Želimo jim pomagati, da bodo čim prej brez dolgov. V ta namen uporabljamo lahko razumljiv jezik, ki pomaga premagati ovire pri komunikaciji, ponujamo pa jim tudi storitve, ki jim omogočajo opravljanje plačil anonimno in kadar koli. Na nemškem storitvenem portalu lahko stranke tudi same določijo višino obrokov.

Dodatno področje naše odgovornosti je nadaljnji razvoj Skupine EOS kot delodajalca. Zaradi hibridnih delovnih modelov lahko na primer naši zaposleni v Nemčiji bolje usklajujejo delo in prosti čas.

Andreas Witzig:
Pri naši vlogi delodajalca je pomembno tudi dolgoročno zadržati zaposlene. Skrbimo za to, da se lahko osebnostno razvijajo ter hkrati razvijajo poklicno pot. V ta namen so na voljo različne ponudbe in pobude, kot sta učna platforma za vse zaposlene, ki se imenuje »Masterplan«, ali program za upravljanje talentov NXT, ki je lani 92 talentom iz 17 držav ponudil individualne priložnosti za nadaljnji razvoj. Naši zaposleni pa izvajajo tudi številne trajnostne projekte za dobrobit podjetja, okolja ali družbe – od vrtov v notranjih prostorih do finančnega izobraževanja otrok.
Slika Marwina Ramckeja, predsednika vodstva Skupine EOS

Naši zaposleni so naše največje gonilo inovacij in glavni razlog našega uspeha.

Marwin Ramcke
Direktor Skupine EOS

Kakšna je napoved za prihodnje poslovno leto?

Justus Hecking-Veltman:
Naš cilj je kupimo dodatne portfelje in pomagamo ponovno vzpostaviti likvidnost gospodarstva. Zaradi nenehnih političnih in makroekonomskih negotovosti ostajamo zvesti preizkušenemu pristopu: potrpežljivost in odgovorno gospodarjenje se izplačata.

Carsten Tidow:
Ne bomo »počivali na lovorikah« uspešnega leta, ampak bomo še naprej gledali v prihodnost. Ključno pri tem je, da uveljavimo miselnost rasti: Zaposlene želimo spodbuditi, da ostanejo odprti za novosti in so pogosteje pripravljeni narediti nekaj, česar še nikoli niso. Odličen primer je tekmovanje v inovacijah, ki je lani ustvarilo veliko zanimivih zamisli. Prav tako bomo še bolj okrepili mednarodno sodelovanje in izmenjavo najboljših praks.

Marwin Ramcke:
Lahko se le pridružim Carstenu in ponovim: Naši zaposleni so naše največje gonilo inovacij in glavni razlog našega uspeha. Makroekonomsko okolje bo ostalo napeto tudi v poslovnem letu 2023/24 in nam prineslo nove izzive. Naš cilj za poslovno leto 2023/24 je ohraniti ali utrditi položaj med vodilnimi tremi na trgih, ki so za nas pomembni. Če bomo nadaljevali tako kot do zdaj, sem prepričan, da nam bo to uspelo.

Potrebujete dodatne informacije? Na nas se lahko obrnete kadar koli!

Lara Flemming, Senior Vice President Corporate Communications & Marketing at EOS

EOS Holding GmbH
Corporate Communications & Marketing

Lara Flemming
Senior Vice President Corporate Communications & Marketing

Steindamm 71
20099 Hamburg
Germany

l.flemming@eos-solutions.com

Stopite v stik z nami

Carina Bonde, Corporate Communications & Marketing

Carina Bonde
Corporate Communications & Marketing

Telefon: + 49 173 2979331

c.bonde@eos-solutions.com

Stopite v stik z nami

Photo credits: EOS