• Število “opuščenih” nepremičnin v Evropi se povečuje.
  • Trajnostne zahteve, ki veljajo za nepremičnine, se povečujejo.
  • EOS širi svoje strokovno znanje, da bi ponovno tržila nepremičnine, ki so bile neuporabne
Odkrite opeke, počeni leseni trami in razpadajoči omet. Zgradba, ki jo je EOS pridobil leta 2021 v vasi Režanci na istrskem polotok na Hrvaškem, je bila v žalostnem stanju. 100-letna vila je bila desetletja zanemarjena. "Zadnji lastniki so tu imeli prašiče," pravi Ante Ricov, odgovoren za razvoj nepremičnin v družbi EOS Hrvaška: "To je tipičen primer 'opuščene' nepremičnine."

V sektorju nepremičnin so zapuščene in opuščene zgradbe sredstva, ki na prodajnem trgu ne predstavljajo vrednosti ali pa so vredne le zelo malo. Na nekaterih trgih so te vrste nepremičnin vedno del portfeljev s slabimi terjatvami (NPL), ki jih je EOS pridobil, pravi Cnut Siebert, višji podpredsednik za vrednotenje zavarovanih portfeljev skupine EOS. "Naša naloga je, da jih ponovno postavimo na trg." Vendar se EOS dolgo časa ni osredotočal na razvoj teh nepremičnin pred njihovo prodajo. A to se zdaj začenja spreminjati in EOS-u omogoča razširitev svojega področja strokovnosti.

Nova strokovna znanja v vlogi investitorja pri opuščenih nepremičninah

Razlogi za te spremembe so različni. Na primer, na hrvaškem trgu je trg NPL za nepremičnine skorajda nepomemben, pravi Bernhard Melischnig, direktor družbe EOS na Hrvaškem. "Banke so očistile svoje portfelje." V prihodnosti bo zato nov poudarek: "Oživljanje nepremičnin, ki so bile umaknjene s trga," pravi Bernhard: "Vendar za to potrebujemo znanje in sposobnosti, ki do zdaj niso bili del našega osrednjega področja strokovnosti." S tem namenom se je Ante Ricov pridružil ekipi. Kot inženir za razvoj je desetletja vodil gradbene projekte na Hrvaškem. Njegova naloga je zdaj, da zapuščeno vilo v Režancih spremeni nazaj v vilo z vso novo opremo, vključno s popolnoma novo ogrevalno napeljavo, vodovodnimi cevmi in električnimi vodi ter s plavalnim bazenom. Projekt je obvladljiv, pravi: "Zavestno smo želeli začeti majhno, da si pridobimo izkušnje, ki jih potem prenesemo na večje nepremičnine."

Hkrati Ante upravlja tudi projekt preureditve nedokončane stavbe blizu Zagreba v stanovanjski blok. V tem primeru EOS sam ne izvaja gradbenih del, temveč financira razvijalca. Tudi to je nova vloga, pravi Bernhard: "Cilj je zagotoviti celovito storitev za opuščena sredstva, bodisi kot posrednik bodisi kot vlagatelj. Zato združujemo Antejevo znanje z našim pravnim in komercialnim strokovnim znanjem. To je posebna prednost, ki je nihče drug na Hrvaškem ne more ponuditi."

Preobliovanje stavb v zelene površine 

Cnut opaža, da se vedno več pozornosti posveča mednarodnim nepremičninam, ki so ostale neizkoriščene in so prazne. Katalizatorji za to so strožje trajnostne zahteve, na primer v obliki EU direktive o razkrivanju trajnostnih dejavnikov v finančnem sektorju. V prihodnosti bodo zgradbe ocenjevane tudi glede na vidike, kot so energetska učinkovitost in vrsta ter obseg uporabljenih materialov. To bo povzročilo novo vrsto zapuščenih sredstev in nepremičnin. Kot pravi Cnut: "v primeru mnogih nepremičnin, kjer bo potrebno investirati in bodo potrebne investicije za trajnostno obnovo, investicij ne bo mogoče povrniti prek najemnin."
Photo of Cnut Siebert, SVP Secured Portfolio Valuation, EOS Group

Desetletja so se zgradbe gradile na neizkoriščenih površinah. Zdaj moramo razmišljati, kako preoblikovati zgradbe trajnostno. 

Cnut Siebert
Direktor za vrednotenje zavarovanih portfeljev, Skupina EOS
Cnut vidi ta razvoj ne kot tveganje, ampak kot priložnost. "Desetletja so se zgradbe pojavljale na zelenih površinah. Zdaj moramo razmisliti o tem, kako zgradbe spremeniti nazaj v zelene površine." V najbolj dobesednem pomenu besede. Kmetijske površine in travniki, lokacije za sončne elektrarne ali sisteme za shranjevanje električne energije, biotopi in travniki za čebele bi bili vsi možni načini uporabe takšnega zemljišča. V tem duhu si Cnut prizadeva za vzpostavitev novih mrež in pogovore z družbami, ki bi lahko bile koristne pri takšnih projektih preoblikovanja, na primer dobavitelji sistemov za sončno energijo. Hkrati želi razviti novo strokovnost znotraj podjetja. "Trenutno še ni delovnega profila za upravljanje opuščenih sredstev in nepremičnin, vendar je to smer, v katero se moramo usmeriti." Prihodnji postopki zaposlovanja bodo zato upoštevali tudi kvalifikacije izven segmenta nepremičnin, na primer izkušnje v sektorju obnovljive energije. Obstoječi zaposleni bodo lahko razširili svoje znanje prek strokovnih usposabljanj.

"Med evropskimi gospodarstvi še vedno obstaja razlika," pravi Cnut: "Še posebej v nekaterih državah v vzhodni Evropi trajnostne rešitve trenutno še niso zelo pomembne za vlagatelje. Vendar je samo vprašanje časa, kdaj se bo to vprašanje pojavilo tudi tam. Mi pa bomo imeli prednost zaradi znanja, ki smo ga pridobili mednarodno."

Trajnostne obnove so investicija v družbo

V Grčiji se je to vprašanje že pojavilo. "To je že trend tukaj že pet let," pravi Yannis Delikanakis iz našega grškega partnerja Southrock. "V zadnjih dveh letih morajo hoteli in pisarniške stavbe pridobiti enega od dveh mogočih trajnostnih certifikatov." Ti standardi povečujejo stroške obnove za 10 do 15 odstotkov," pravi Yannis. A to prav tako ponuja priložnosti. "Lahko nekaj vrnemo družbi." Na primer v Fokosu, na severovzhodu otoka Mykonos, kjer EOS in Southrock prenavljata 11 nedokončanih vil. "Sedem od njih je bilo le ogrodje, niso imeli niti oken," pravi Yannis: "In zaradi njihovega izgleda je na območju zelo malo obiskovalcev na plažah."
Photo of a complex with several unfinished villas on Mykonos that EOS is refurbishing to sustainable standards.
Slika prikazuje zapuščeno stavbo v Režancih, na Hrvaškem. Gre za "zapuščeno" nepremičnino, ki ga EOS Hrvaška vrača na trg nepremičnin.
 On Mykonos, EOS is renovating a complex of villas to sustainable standards.
Slika prikazuje kompleks z več nedokončanimi vilami na Mykonosu, ki jih EOS preureja v skladu s trajnostnimi standardi.
Vile zdaj prenavljamo v skladu s trajnostnimi standardi, z nameščenimi sončnimi paneli na strehah, črpalkami z nizko porabo energije, reciklažno napravo za deževnico ter pametnimi prezračevalnimi sistemi, ki izklopijo klimatsko napravo, če so okna odprta. "S temi projekti smo prvi v Grčiji," pravi Yannis. "Seveda želimo zaslužiti s tem, vendar hkrati na trg vračamo nove trajnostne nepremičnine, ki so prej povzročale težave družbi, kot na primer onesnaževanje."

"Prenova zapuščenih sredstev je podobna recikliranju nepremičnin," dodaja Cnut. In to prinaša priložnosti: "Tako lahko prispevamo k zaščiti podnebja."
Photo of Cnut Siebert, SVP Secured Portfolio Valuation, EOS Group

Cnut Siebert
SVP Secured Portfolio Valuation

Telefon: + 49 (0) 173 2929 695

c.siebert@eos-solutions.com

Stopite v stik z nami

Marina Jozić, Marketing and Communication Assistant

EOS KSI, d.o.o

Marina Jozić
Asistent za trženje in komunikacijo

Telefon: +386 5 9078 098

marina.jozic@eos-ksi.si

Stopite v stik z nami

Avtorske pravice za fotografije: EOS