Del družbene odgovornosti skupine EOS je tudi odgovorna izterjava dolgov

Skupina EOS se zavzema za družbeno odgovorno delovanje (Corporate Responsibility – CR). Pri strategiji družbene odgovornosti ne dajemo poudarka zgolj zaščiti okolja, ampak predvsem družbenemu in podjetniškemu prizadevanju, da bi s svojim delovanjem bili zgled trajnostnega upravljanja s terjatvami.

ČasČas
  • Podjetja v skupini EOS so zaradi krize covid-19 dale več poudarka družbeni odgovornosti.
  • V sklopu nove obljube podjetja »Changing finances for the better« (Finance spreminjamo na bolje) je skupina EOS uvedla strategijo družbene odgovornosti, ki se zavzema za odgovornejše ravnanje na področju izterjave dolgov.
  • Strategija družbene odgovornosti podjetja temelji na štirih akcijskih področjih: odgovorna izterjava, družbena odgovornost do zaposlenih, varstvo okolja in finančna trajnost. 

Ko se podjetja odločijo za trajnostni razvoj, številni najprej pomislijo na znižanje količine emisij CO2 in druge ukrepe, ki jih podjetja sprejemajo v boju proti podnebnim spremembam. Veliki proizvajalci avtomobilov, kot so Audi in BMW, so pred kratkim naznanili, da bodo svoj nabor avtomobilov razširili ali v celoti zamenjali z električnimi avtomobili. Ob tem si podjetja postavljajo vedno ambicioznejše cilje, da bodo od dneva X proizvajala samo še povsem podnebno nevtralne izdelke. Kakšne možnosti pa imajo podjetja, ki se ne ukvarjajo s proizvodnjo ali prodajo emisijsko intenzivnih izdelkov? Kako lahko na primer ponudniki finančnih storitev, kot je skupina EOS, pripomorejo k varstvu okolja? 

»Osebno bi želel delati le v uglednem podjetju.«

Klaus Engberding, predsednik uprave skupine EOS

Družbena odgovornost podjetja: skupina EOS se osredotoča na štiri glavna področja delovanja.

cream, heart, button, cell, alarm

Odgovorna izterjava: dolgovi in odgovornost – kje je skupna točka?

EOS kot ponudnik finančnih storitev na področju izterjave si vedno prizadeva najti ravnovesje med dolgovi in denarnimi sredstvi. »Na eni strani so interesi naših strank, na drugi pa finančne zmožnosti dolžnikov, ki pričakujejo pošteno in spoštljivo obravnavo,« je povedal Ben Kleinebrecht, vodja oddelka za pomoč dolžnikom in komunikacijo v skupini EOS. »Samo če bomo pravični do vseh, bomo našli izvedljivo in trajnostno rešitev, ki bo privedla do popolne razbremenitve zadolženosti.« Skupina EOS z enakopravno in individualno obravnavo primerov izterjave ter uporabo umetne inteligence zagotavlja pravično reševanje primerov za vse deležnike. Umetna inteligenca pomaga pri sprejemanju najboljše možne odločitve o tem, kateri korak izterjave je najbolj smiseln za posameznega dolžnika in kdaj.

V Bolgariji ekipa uspešno uporablja tako imenovano metodo 'Nudge'. Gre za postopek, s katerim želijo s pozitivno spodbudo motivirati neplačnike k poplačilu dolgov. Spodbujajo jih s spodbudnimi dopisi ali z osebnim pogovorom. Pri tem zaposleni vedno upoštevajo življenjske okoliščine posameznih dolžnikov in na podlagi le teh ustrezno prilagodijo plačilne načrte za odplačilo dolgov. Obstajajo razlogi, kot sta huda bolezen in poklicna invalidnost, zaradi katerih dolžnik dolgoročno ne more poravnati svojih dolgov. Prav za take primere je skupina EOS v Nemčiji ustanovila posebno skupino, ki obravnava težje primere. Zaposleni v tej skupini zagotavljajo in se trudijo za najboljšo obravnavo primerov, vedno v interesu dolžnika in vedno s spoštovanjem in vljudnostjo.

Odgovornost do družbe: zakaj je pomembno razvijati finančno pismenost že pri otrocih?

Kako pomembno je to, da že otroci razvijajo finančno pismenost, zelo dobro ve Sebastian Richter, direktor neprofitne organizacije finlit foundation gGmbH, ki je bila ustanovljena s strani skupine EOS z namenom finančnega opismenjevanja. »Naše poslanstvo 'Za svet brez dolgov' nas zavezuje k delovanju,« je povedal. »Vendar tega ne moremo doseči zgolj s poslovnimi dejavnostmi podjetja. S pomočjo aktivnosti na področju finančnega opismenjevanja moramo preventivno ozaveščati ljudi o prekomernem zadolževanju.« Cilj neprofitne organizacije flint je odpraviti tabuje povezane z denarjem in dolgovi ter ljudem podati osnovno znanje o financah, ki ga potrebujejo v vsakdanjem življenju, saj nas lahko prav finančno znanje obvaruje pred prekomernim zadolževanjem. »Finančno opismenjevanje se začne že v osnovni šoli,« je povedal Richter. Zato je skupaj s sodelavci septembra 2020 v nemške šole lansiral multimedijski učni načrt imenovano ManoMoneta. Kar komaj sedaj uvajamo v nemške šole, je v Sloveniji že skoraj dve leti del našega programa finančnega opismenjevanja. EOS KSI od septembra 2019 podpira »Finančno šolo«, neprofitni projekt, ki mladostnikom, milenijcem in učiteljem nudi finančno opismenjevanje. Skupina EOS tudi pri svojih zaposlenih spodbuja družbeno odgovornost. Skupina se osredotoča na razvoj spretnosti posameznih zaposlenih, njihovih sposobnosti in osebnosti ter na razvoj posameznikov z namenom njihovega opolnomočenja. Zaposlene ob tem spodbujajo, da sami prevzamejo pobudo za dosego tega cilja. Pobude, kot sta Queer@EOS in W: isible, so razvili zaposleni in že živijo ter pošiljajo sporočila o raznolikosti in enakih možnostih v skupini EOS.
Strategija družbene odgovornosti skupine EOS: Sebastian Richter, direktor neprofitne družbe finlit foundation gGmbH
S pomočjo aktivnosti na področju finančnega opismenjevanja moramo preventivno ozaveščati ljudi o prekomernem zadolževanju.
Sebastian Richter, direktor neprofitne družbe finlit foundation GmbH

Finančna trajnost: kako vrednote vplivajo na panogo izterjave dolgov.

Če pogledamo poslovno okolje v katerem EOS deluje, je še posebej pomembno, da standardi za pravično izterjavo dolgov in odgovorno delovanje niso samo opredeljeni. »Ti standardi morajo biti pregledni, oprijemljivi in realni,« pravi Engberding. Zato se skupina EOS zavzema, da bi bili standardi za etično in strokovno delovanje v panogi zavezujoči, kar dokazuje s svojim delovanjem v mednarodnih in nacionalnih združenjih za izterjavo dolgov, ko sta Federation of European National Collection Associations (FENCA – Zveza evropskih nacionalnih združenj za izterjavo) in Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU – Nemško združenje za izterjavo). EOS je tudi podpisnik Globalnega dogovora ZN, največje svetovne pobude za odgovorno upravljanje podjetij, ki od podjetij zahteva, da se zavežejo k jasnim krovnim ciljem in načelom. EOS ima svoj Kodeks ravnanja (ang. Code of Conduct), v katerem so opredeljena pravila in načela, po katerih se morajo zaposleni ravnati pri opravljanju svojega dela. Cilj je ponuditi upnikom, strankam in potrošnikom najboljše možne storitve ter obravnavati nepravilnosti in gospodarstvu zagotoviti likvidnost. "Kodeks ravnanja se sicer ne spreminja pogosto, ga pa vseeno dojemamo kot živ dokument," pravi Sibylle Weingart iz urada za skladnost v skupini EOS. »Kodeks prikazuje spremembe naše poslovne kulture in družbe, v kateri živimo in delujemo. Zato ga moramo tudi kritično pregledovati in ga redno prilagajati. Na ta način nam kodeks pomaga pri vsakodnevnih delovnih nalogah.

Varstvo okolja: kako lahko podjetja za izterjavo dolgov pripomorejo k varstvu podnebja?

Skupina EOS si skupaj s skupino Otto prizadeva, da bi do leta 2030 dosegla podnebno nevtralnost. Že od leta 2006 je zmanjševanje emisij CO2 eden od ciljev, ki jih želi skupina Otto doseči s pomočjo  smernic za trajnostno poslovanje na ravni skupine. Zato je skupina EOS določila jasne ukrepe, ki jih je mogoče hitro izvesti, kot je na primer prehod na 100-odstotno zeleno električno energijo za večjo energetsko učinkovitost, zmanjšanje pisarniških prostorov za optimalno rabo virov, električni avtomobili v voznem parku podjetja in uporaba digitalnih komunikacijskih kanalov za zmanjšanje ogljičnega odtisa. Ti ukrepi so sestavni del strategije družbene odgovornosti skupine EOS, s katerimi želimo uresničiti svoje cilje na področju varstva podnebja in okolja. "Ko se bodo ti ukrepi začeli praktično izvajati in bodo postali del DNK tako organizacije kot tudi vsakega zaposlenega, bo odgovorna izterjava dolgov resnično zaživela," je povedal Klaus Engberding, predsednik uprave skupine EOS. Takšen način izterjave dolgov bo pripomogel k odgovornejšemu svetu.

Kontakt

Marina Jozić, Marketing and Communication Assistant

EOS KSI, d.o.o

Marina Jozić
Asistent za trženje in komunikacijo

Telefon: +386 5 9078 098

marina.jozic@eos-ksi.si

Photo credits: Andreas Wemheuer, Matthias Oertel, EOS