Kako deluje vrednotenje portfelja pri nakupu terjatev?

Preden nadaljujemo k nakupu terjatev, se morata kupec in prodajalec najprej dogovoriti o kupnini. Pri ocenjevanju portfelja terjatev v EOSu s človeškim znanjem in sodobno tehnologijo določimo čimbolj pošteno nabavno ceno

ČasČas

• Vrednotenje portfeljev terjatev je zapleten postopek, ki ima za posledico ustrezno kupnino.

• Strokovnjaki v EOSu natančno preučijo vsak majhen vidik portfelja, da bi ugotovili tveganje pri nakupu predvidenih terjatev.

• Proces uporablja algoritme in strokovno znanje usposobljenih analitikov.

 

Kot del funkcije obvladovanja tveganj Operativna skupina za nakup terjatev sodeluje s strokovnjaki za metode in analize, z namenom, da letno temeljito pregleda okoli 800 portfelj terjatev. Na koncu zapletenega postopka lahko priporočijo nakupno ceno. "Tovrstni portfelji lahko vsebujejo do milijon terjatev. Zato v bistvu na to gledamo kot na jato rib. Razumeti moramo, kaj naredi plitvino in v katero smer plava, ne pa smer vsake posamezne ribe", pravi Matthias Schmidt, vodja operativnega nakupa terjatev pri skupini EOS.

Receivables purchasing: Matthias Schmidt stands at a board and evaluates data
Matthias Schmidt in njegova ekipa vsako leto ocenijo približno 800 portfeljev terjatev.

Bolj kot je ocena natančna, nižje je finančno tveganje

"V nasprotju s fiduciarno izterjavo pri nakupu terjatev tvegamo veliko. Namreč, ko je nakup končan, denarja ni več", pravi Matthias. Da lahko on in njegova ekipa vnaprej pregledajo portfelj, o katerem se pogajajo, prodajalec zagotovi anonimiziran paket podatkov v obliki Excelove datoteke. Vsaka vrstica v datoteki predstavlja neplačnika terjatev.

Ste se kdaj zmotili s svojimi priporočili? "Da, vsekakor!" prizna Matthias. "Toda naša uspešnost je precej dobra." Matthias je dejansko doktoriral iz fizike. Po diplomi je sprva delal na področju razvoja tehnologije polprevodnikov, nato pa kot svetovalec, ki je delal predvsem pri "slabih bankah". "In zdaj je moja naloga ugotoviti, kje je portfelj terjatev šibek," pravi. Vsem njegovim prejšnjim vlogam je skupna potreba po obravnavanju zapletenih zadev. "Sem nekdo, ki rad razume ozadje," pravi. To je bistvena kakovost pri ocenjevanju portfeljev. Ker na koncu gre za odločitev, ki vključuje veliko denarja.
Receivables purchasing: Matthias Schmidt looks at a data analysis.
Za določitev poštene cene portfelja terjatev morajo Matthias in njegova ekipa upoštevati veliko različnih dejavnikov.

Neobdelani podatki povedo zgodbo.

Navedene informacije se lahko zelo razlikujejo. "V najslabšem primeru imamo samo višino posameznih terjatev. Dobimo pa tudi nabore podatkov s 50 do 60 stolpci informacij, na primer o zapadlosti dolga, kdaj bo dolg zastaral ali kje živi plačnik, ki ne izpolnjuje obveznosti. Bolj kot so trdne informacije, večja je možnost določitve nabavne cene, ki je pravi odraz terjatve in portfelja.

Namreč poleg količine igra pomembno vlogo tudi kakovost podatkov: "V nekaterih državah lahko dobite sedem telefonskih številk za vsako terjatev. Ne veste, katera, če sploh, je aktualna, dokler jih ne preizkusimo," pravi Matthias. "Ali pa ne veste, ali so informacije posodobljene. Podrobnosti, posredovane pred desetimi leti, ko je bilo najeto posojilo, morda ne bodo več veljale."  Težava je tudi pri prepisovalnih napakah, na primer, če lastništvo terjatve zamenja lastnika, se združita dve banki ali se sistemi preselijo v nov sistem. Po pregledu podatkov si Matthias in njegova ekipa zastavita dve vprašanji: kaj vemo in včasih še pomembneje, česa ne vemo?
"Da bi se zgodbe resnično zavedali, je včasih dovolj le grafična predstavitev danih parametrov. Tudi tukaj, kot pogosto v življenju, lahko pomaga risanje," pravi Matthias. "S tem lahko lažje opazimo morebitne nepravilnosti." Drug dejavnik je kontekst, v katerem se portfelj prodaja. Na primer, ali gre za portfelj iz obdobja krize? Kdaj je bilo nazadnje dejansko izvedeno plačilo in kaj pomenijo računovodski vnosi in datumi? Kakšna je zgodovina prodajalca in kaj se je takrat zgodilo na trgu? Kolikšen je odstotek insolventnosti? Ali obstajajo novi zakoni, ki vplivajo na naš način dela, in kako to vpliva na naravo ali zgodbo portfelja, ki ga želimo upravljati? "Z vsakim vprašanjem profil dolžniškega portfelja postane bolj podroben. Za podrobnejše spoznanje terjatev se nato s svojo ekipo razdelijo na kvalitativne in kvantitativne skupine: "Na tej točki portfelj dobi nekaj človeškega vidika. Ker vsak portfelj pripoveduje svojo zgodbo in je popolnoma unikaten," dodaja.
Receivables purchasing: Matthias Schmidt, Head of Operational Debt Purchase at EOS Group
Algoritem nikoli ne bi mogel razviti občutka zgodbe portfelja tako, kot to počne analitik.
Matthias Schmidt, vodja operativnega nakupa terjatev pri skupini EOS.

Pretekle izkušnje pomagajo določiti ceno.

Naslednji korak je, da EOS-ovi analitiki iščejo empirične podatke iz preteklosti iz obsežnega nabora podatkov, s katerimi razpolagajo. Za namene vrednotenja analitiki zastavljajo naslednja vprašanja: Katero merilo ima podobno zgodbo ali z drugimi besedami, ali je EOS že kupil primerljiv portfelj v istem sektorju ali regiji? Kako se je v tem primeru izkazala realizacija portfelja? Analitiki te zgodovinske podatke uporabljajo za oblikovanje referenčnih povprečij, na podlagi katerih je treba meriti nove portfelje, čeprav glede na trenutne ali še pomembneje prihodnje okoliščine. Vrednotenje upošteva tudi, ali je v vmesnem času prišlo do preobratov ali sprememb v političnem okolju. "Izterjava dolgov se nenehno spreminja, zato moramo to seveda upoštevati in glede na merilo temu primerno prilagoditi napoved" pravi Matthias.

V posebnih primerih se skupina vrne na algoritme, ki se uporabljajo za obdelavo zapletenih podatkov. Dober rezultat pa ni odvisen samo od surovih podatkov. Človeški dejavnik ima tudi pomembno vlogo pri ocenjevanju: "Algoritem nikoli ne bi mogel razviti občutka za zgodbo portfelja tako, kot to počne analitik," pravi Matthias. Od neke točke potrebujete tudi intuicijo, ki temelji na izkušnjah.

Če bi radi prodali svoje terjatve, nas kontaktirajte.

Mobilni telefonMobilni telefon

EOS KSI
Pisarna

Letališka cesta 33
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: +386 1 3000 500

info@eos-ksi.si Visit website

Delovni čas:

Od ponedeljka do petka:
od 8.00 do 16:00 ure

Photo credits: Benne Ochs (4)