Poslovno leto 2019/20: Rekordni rezultati v vzhodni Evropi

S povečanjem prihodkov za dobrih 30 odstotkov, vzhodna Evropa slavi rekorden rezultat. V več državah se EOS uveljavlja z velikimi naložbami v zavarovane in nezavarovane terjatve.

  • Regija Vzhodne Evrope je uspela povečati prihodke za 31,3% na leto, kar je rekorden rezultat

  • Iz tega razloga je vzhodna Evropa druga najmočnejša regija v skupini EOS po prihodkih in tudi glede na regijo. Bistvene investicije v vseh vzhodnoevropskih državah je EOS izvedel v zavarovane portfelje.

  • Največje naložbe v slabe terjatve (NPL) so bile na Poljskem, Hrvaškem, V Rusiji in na Madžarskem.

  • EOS v Bolgariji je osvojil največji portfelj zavarovanih terjatev na bolgarskem trgu do zdaj, v vrednosti 250 milijonov EUR.

Letno poročilo 2019/20: Delež regije Vzhodna Evropa v poslovnem izidu 2019/20.
V poslovnem letu 2019/20 je bil trg vzhodne Evrope najbolj zaželjen trg za EOS. 15 nacionalnih podružnic v regiji je ustvarilo slabih 31,3 odstotka več prihodkov kot prejšnje leto, kar je rekordna vrednost. »Naše močno strokovno znanje na lokalni ravni, način, kako pošteno ravnamo s strankami, ki ne izpolnjujejo obveznosti, partnerstvo in v mnogih primerih čezmejno sodelovanje s strankami se obrestuje," pravi Marwin Ramcke, član uprave skupine EOS, ki je odgovoren za regijo vzhodne Evrope. »Kot rezultat tega, smo uspeli zagotoviti pomemben zagon segmenta zavarovanih in nezavarovanih terjatev ter delimo svoje izkušnje in znanje znotraj skupine.«

Vsi znaki kažejo na rast.

Zahvaljujoč izjemnim rezultatom je vzhodnoevropska regija podkrepila svoj položaj znotraj skupine EOS. Njen delež konsolidiranega prihodka v zadnjem finančnem letu je znašal 31.3 procenta, s čimer je na drugem mestu, takoj za Nemčijo. Glavni dejavnik tega rezultata je bilo znatno povečanje prihodkov od nakupov portfeljev terjatev v Rusiji in na Poljskem. Prav tako so bile Hrvaška, Madžarska, Srbija in Bolgarija deležne občutne rasti prihodkov.

V segmentu odkupa zapadlih terjatev, je EOS Consolidated gradil na visoki ravni iz preteklega leta. V zadnjem poslovnem letu, je bilo 651.3 milijonov EUR investirano v nezavarovane in zavarovane terjatve ter v nepremičnine. V tem segmentu se EOS opira na svoje dolgoletne izkušnje, tehnološko podprto analizo portfelja in poštene cene.

Naložbe v nakupe terjatev in nepremičnin.

Letno poročilo 2019/20: Naložbe v odkupe terjatev in nepremičnine
Letno poročilo 2019/20: Naložbe v odkupe terjatev in nepremičnine
Letno poročilo 2019/20: Naložbe v odkupe terjatev in nepremičnine

Odkupljene terjatve.

Letno poročilo 2019/20: Odkupljene terjatve
Letno poročilo 2019/20: Odkupljene terjatve
Letno poročilo 2019/20: Odkupljene terjatve
»V vseh državah vzhodne Evrope smo zdaj sposobni učinkovito obdelati zavarovane in nezavarovane terjatve. To dopolnjujejo novi inovativni pristopi in produkti, kot so dogovori o terminskem toku za zavarovane terjatve, ki so bili na primer na Madžarskem zelo uspešni,« pravi Ramcke. To se odraža tudi v številkah: nekaj manj kot 30 odstotkov naložb v poslovnem letu 2019/20 je bilo v vzhodnoevropskih državah. Največje naložbe v NPL so bile na Poljskem, Hrvaškem, v Rusiji in na Madžarskem.

Rekordni posel v Bolgariji.

Poleg znatnih naložb v portfelje zavarovanih terjatev v Sloveniji, Rusiji in Srbiji je lansko poslovno leto zaznamoval posel v Bolgariji. Rayna Mitkova-Todorova, direktorica EOS Matrix v Bolgariji razloži razloge za to izjemno transakcijo v Bolgariji: »Smo strokovnjaki za obdelavo nezavarovanih terjatev. Naše dolgoletne izkušnje v kombinaciji z vrhunsko tehnologijo in ustreznimi analiznimi metodami nam omogočajo, da ponudimo poštene cene.«
Letno poročilo 2019/20: Največji posel poslovnega leta v Bolgariji
V Marcu 2019 je EOS Bolgarija pridobila NPL portfelj v vrednosti 350 milijonov EUR s strani podružnice Eurobanke Postbank. Do sedaj je to največji zavarovani portfelj, ki ga je EOS sklenil na bolgarskem trgu.
Letno poročilo 2019/20: Rayna Mitkova-Todorova, generalna direktorica družbe EOS Matrix, Bolgarija
Smo strokovnjaki za obdelavo nezavarovanih terjatev. Naše dolgoletne izkušnje v kombinaciji z vrhunsko tehnologijo in ustreznimi analiznimi metodami nam omogočajo, da ponudimo poštene cene.
Rayna Mitkova-Todorova, Managing Director of EOS Matrix in Bulgaria
Letno poročilo 2019/20: EOS kot globalno omrežje.

Vzhodna Evropa kot del skupine.

Z več kot 40 leti izkušenj, skupina EOS nudi rešitve upravljanja terjatev svojim 20,000 strankam iz različnih sektorjev v 180 državah po celem svetu. Vzhodnoevropska regija obsega podružnice v 15 državah: Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Grčija, Madžarska, Kosovo, Severna Makedonija, Črna gora, Poljska, Romunija, Rusija, Srbija, Slovaška, Slovenija in Češka. Že leta je ta regija ključnega pomena za skupino EOS.

EOS svojim strankam omogoča, da se osredotočijo na svojo osnovno dejavnost, poveča njihovo likvidnost in skrbi za njihov ugled. Ker se kot odgovorno podjetje dobro zavedamo, da za vsakim portfeljem terjatev stojijo ljudje. Neporavnane terjatve strokovno obdeluje naše usposobljeno osebje, ki stranke v zamudi obravnava pravično. S takim delovanjem zagotavljamo naš dolgoročni uspeh in prispevamo k zdravi ekonomiji.

Če želite izvedeti več, se obrnite na nas.

Mobilni telefonMobilni telefon

Urška Hamzič
Vodja prodaje

Telefon: +386 (0)5 907 80 88
Mobilni telefon: +386 (0)51 21 39 08

urska.hamzic@eos-ksi.si