Dinamična, digitalna, revolucionarna: nova podoba znamke EOS. EOS v Sloveniji
To je nova podoba blagovne znamke skupine EOS: Marwin Ramcke se predstavlja z novim logotipom skupine EOS.

Dinamična, digitalna in revolucionarna: EOS.

Skupina EOS predstavlja novo podobo svoje blagovne znamke. Cilj: notranjo preobrazbo skupine, ki se je začela že pred leti, pokazati tudi navzven. Generalni izvršni direktor Marwin Ramcke v intervjuju spregovori o ideji, ki stoji za prenovljeno podobo blagovne znamke in njenim pomenom za poslovne partnerje.

  • Nova podoba blagovne znamke skupine EOS izraža dinamiko, digitalizacijo in željo po oblikovanju prihodnosti.
  • Razvoj skupine EOS iz lokalnega ponudnika storitev izterjave v mednarodnega finančnega vlagatelja postaja viden tudi navzven.
  • Generalni izvršni direktor Marwin Ramcke v intervjuju pojasnjuje, kaj pričakuje od nove podobe blagovne znamke in kaj ta pomeni za stranke skupine EOS.

Zakaj je bil čas za novo identiteto blagovne znamke?

Prenova blagovne znamke je dodatni mejnik v razvoju skupine EOS. Kako se je EOS razvijal, lahko najbolje prikažem z novim logotipom. Naš star logotip je zelo klasičen, konservativen in, če se lahko tako izrazim, zelo nemški. EOS že dolgo ni več tisto isto nemško podjetje za izterjavo dolgov, kot je bil takrat, ko je bil oblikovan prvi logotip. Danes smo mednarodni finančni vlagatelj in digitalni pionir, ki si pogumno utira pot in postavlja standarde za celotno panogo. Tega izjemnega razvoja do zdaj nismo obešali na veliki zvon. Vendar pa bomo to nadoknadili z novim dizajnom.
 Marwin Ramcke

Nova podoba blagovne znamke izraža naše težnje po nenehnem razvoju. Preobrazba skupine EOS ne bo nikoli končana, saj je del našega DNK.

Kaj natančno predstavlja novi logotip EOS?

Novi logotip predstavlja dinamiko, digitalizacijo in željo po oblikovanju prihodnosti. Mala črka »e« v logotipu označuje mednarodno naravo skupine EOS, ki pri naših vsakodnevnih dejavnostih postaja vse pomembnejša. Izvira iz angleščine, svetovnega jezika, v katerem se velike začetnice le redko uporabljajo. Črka »O« v logotipu simbolizira osredotočenost na naše cilje, da izboljšamo finance svojih strank in neplačnikov. Tako kot je črka »O« postavljena v središče logotipa, so osrednjega pomena za EOS naši cilji. Črka »s« – s tem, ko ni dokončana, označuje našo preobrazbo, ki poteka že več let. Velik napredek smo dosegli prav v korporativni kulturi in digitalni preobrazbi. Tako izražamo svoje težnje po nenehnem razvoju. Skupina EOS ne bo nikoli dokončana, saj je preobrazba del našega DNK.

Kakšne spremembe prinaša nova podoba blagovna znamka za stranke skupine EOS?

Za naše stranke se na začetku razen logotipa v glavah dopisov ne bo veliko spremenilo. Ostajamo zanesljiv in stabilen partner, ki njihove terjatve še naprej obdeluje z enakimi vrednotami in standardi. Še naprej si bomo prizadevali za preobrazbo in z vsakim dnem postajali bolj digitalni in boljši ter nenehno širili svojo ponudbo storitev. Naši zaposleni in tudi naši algoritmi se vsak dan naučijo kaj novega. Zato lahko terjatve svojih strank obdelujemo vedno bolj učinkovito in za naše storitve ponudimo najboljše cene. Na našo zanesljivost so se stranke lahko že do sedaj zanesle, in to lahko pričakujejo tudi v prihodnje.
ZoomZoom
To je nova podoba blagovne znamke skupine EOS: nov logotip krasi avlo sedeža skupine EOS.
Nov logotip skupine EOS predstavlja tri temelje nove podobe blagovne znamke: dinamiko, digitalizacijo in željo po oblikovanju prihodnosti.

Kaj pričakujete od nove podobe blagovne znamke?

Naša vizija, nov slogan in nenazadnje nova identiteta blagovne znamke, vključno z dizajnom, vse to nas opredeljuje kot skupino. Nova podoba blagovne znamke navzven kaže, kdo smo, kam se usmerjamo v prihodnosti in da gremo v korak s časom. Skratka, našim strankam pove, kaj lahko pričakujejo od sodelovanja z nami. Prvi vtis je ključen. Vendar pa ne smemo pozabiti na učinek, ki ga imajo takšna stališča na celotno skupino EOS. Nova podoba blagovne znamke ustvarja novo identiteto celotne skupine in omogoča še tesnejšo povezanost skupine EOS po celem svetu.

Torej bo mednarodno sodelovanje v prihodnosti še intenzivnejše?

Res je. V zadnjih dveh letih smo že ustvarili tehnično podlago, k čemur je delno pripomogla tudi pandemija. Zaposleni v vseh hčerinskih podjetjih so danes povezani prek enotnega orodja za sodelovanje. To nam odpira veliko novih možnosti za sodelovanje tudi v prihodnosti. Namesto razmejevanja posameznih področij, si želimo presegati meje, ne glede na to, za kakšne meje gre; namesto omejevanja na nacionalno raven si želimo delovati v močnih mednarodnih ekipah.

Terjatve lahko obdelujemo vedno bolj učinkovito in našim strankam ponujamo najboljše cene. Na našo zanesljivost so se stranke lahko že do sedaj zanesle, in to lahko pričakujejo tudi v prihodnje.

Vendar pa ni nova samo podoba blagovne znamke EOS. Tudi vi ste šele nedavno prevzeli položaj generalnega direktorja. Ali je bil to pravi čas, da v vodstvu zaveje nov veter?

O tem, ali je bil to pravi čas, ne želim presojati. Vendar pa menjava vodstva vedno ponuja priložnost za izkoriščanje novega zagona, nov način razmišljanja in redefiniranje. To ne velja samo zame in za upravni odbor, ampak je povsem neodvisno od hierarhije. Energijo, ki je sedaj prisotna, je potrebno izkoristiti. V skupini EOS že zdaj veliko stvari poteka odlično. Imamo več kot 6000 zaposlenih, vendar se kljub velikosti počutimo kot družina. To je ena od naših prednosti. V skupini vidim ogromen potencial. Sam si prizadevam, da bi bil vsak dan malo boljši, kot sem bil dan prej. S svojim delom pa želim to miselnost prenesti na vse zaposlene.

Ali želite izvedeti več o generalnem izvršnem direktorju Marwinu Ramckeju ali o prenovi blagovne znamke?

Avtorji fotografij: EOS