Raziskava: Digitalni zagon, ki ga je sprožila pandemija, ni dosegel področja upravljanja terjatev.

Raziskava EOS 'Evropske plačilne navade' kaže, da kljub pandemiji in porastu digitalizacije, veliko podjetij še vedno okleva pri digitalizaciji upravljanja svojih terjatev.

ČasČas
  • Plačilne navade potrošnikov so se med pandemijo Covid-19 poslabšale.
  • Povečana delovna obremenitev pri upravljanju terjatev.
  • Sistemi opominjanja so v številnih podjetjih izključeni iz digitalne preobrazbe. 
  • Podjetja z oklevanjem z digitalizacijo sistema opominjanja ogrožajo svojo likvidnost.
  • Digitalizacija področja upravljanja terjatev zaostaja. 

To je bila ena od ugotovitev raziskave EOS 'Evropske plačilne navade 2022', v kateri je sodelovalo 3200 finančnih direktorjev iz 16 evropskih držav. Številni lastniki podjetij še vedno z negotovostjo pristopajo k vzpostavitvi digitalnega sistema opominjanja, čeprav s tem tvegajo, da se jim bo delež neporavnanih plačil povečal.

Pandemija Covid-19 je postopek opominjanja že spremenila.

Vsako četrto podjetje (26 odstotkov) je upravljanje svojih terjatev prepustilo zunanjim podjetjem, ki se ukvarjajo z upravljanjem terjatev. Skoraj toliko podjetij je v času pandemije digitalizacijo področja upravljanja terjatev pospešilo, pri čemer je trend nekoliko bolj izrazit v Vzhodni (28 odstotkov) kot v Zahodni Evropi (23 odstotkov). Delež podjetij, katerih so že v celoti digitalizirala procese upravljanja terjatev, se je med letoma 2019 in 2022 povečal za kar 24 odstotkov.

V absolutnih številkah pa se pokaže nekoliko drugačna slika: na splošno ima le 21 odstotkov vseh podjetij v Evropi popolnoma digitaliziran sistem opominjanja, medtem ko jih ima drugih 29 odstotkov v veliki meri digitaliziran sistem za opominjanje. Kar 45 odstotkov podjetji pa ima sistem za opominjanje le delno ali komaj digitaliziran. V Sloveniji znaša ta odstotek 46.  
Raziskava EOS Evropske plačilne navade: Infografika kaže, da je pandemija povečala delovno obremenitev podjetij pri upravljanju terjatev in sicer za 31 odstotkov na splošno v Evropi, za 30 odstotkov v Zahodni Evropi in za 34 odstotkov v Vzhodni Evropi.

Nadaljnja digitalizacija je nujna.

Digitalizacija področja upravljanja terjatev je absolutno nujna, saj so se plačilne navade v Evropi od leta 2019 močno poslabšale, saj je kar 21 odstotkov plačil plačanih z zamudo. 

Skoraj dve tretjini anketiranih podjetij (63 odstotkov) meni, da so težave z likvidnostjo, ki jih je povzročila pandemija, razlog za to, da stranke (fizične osebe) plačujejo z zamudo ali sploh ne plačujejo. 60 odstotkov zamud pri plačilih pravnih oseb pa je posledica neplačil lastnih strank.

Podjetja tvegajo dodatno delovno obremenitev in pomanjkanje likvidnosti.

Za upnike to ne pomeni le pomanjkanja likvidnosti, temveč tudi dodatno delo. V raziskavi je vsako tretje evropsko podjetje navedlo, da se je delo, povezano z upravljanjem terjatev, povečalo v primerjavi z obdobjem pred pandemijo. Najbolj prizadeta so podjetja v Romuniji (40 odstotkov) in na Slovaškem (37 odstotkov). 32 odstotkov podjetij v Sloveniji pravi, da se je obseg dela povečal pri upravljanju terjatev. 
Raziskava EOS 'Evropske plačilne navade': infografika kaže, da je 45 odstotkov evropskih podjetij le delno ali v celoti digitaliziralo upravljanje terjatev.
Z odlašanjem z digitalizacijo podjetja tvegajo pomanjkanje likvidnosti in potencialno dodatno delo, pravi Michaela Homann, vodja komuniciranja s strankami v družbi EOS Nemčija: "Digitalni procesi pri upravljanju terjatev že sedaj prispevajo k nizki stopnji neuspešnosti, saj podjetja dosegajo svoje stranke po najprimernejšem komunikacijskem kanalu in ob najprimernejšem času za posameznika. Avtomatizirani postopek nam omogoča, da v večini e-poštnih poizvedb že prepoznamo vprašanja, ki zadevajo potrošnika. Naši strokovnjaki tako lažje odgovarjajo na zapletena vprašanja." Hkrati pa strukturirani podatki predstavljajo osnovo za učinkovitejše procese v prihodnosti. Homannova pravi: "Omogočajo nam ustrezen in pravilen odgovor na e-pošto brez človeškega posredovanja."

Obstaja pa tudi psihološki učinek, saj digitalizacija zagotavlja boljšo komunikacijo s strankami.
Michaela Homann, Vodja komuniciranja s strankami pri EOS Nemčija.
Po naših izkušnjah želijo neplačniki plačila opraviti hitro, z uporabo digitalnih sredstev in brez veliko truda. S povezovanjem tehnologije z vidika potrošnikov, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti, izboljšamo stopnjo plačil.
Michaela Homann
vodja komuniciranja s strankami pri EOS Nemčija

Stroški digitalizacije se obrestujejo.

"Raziskava skupine EOS potrjuje, da je pandemija pospešila proces digitalizacije, vendar je treba še veliko narediti," pravi Justus Hecking-Veltman, član upravnega odbora skupine EOS in finančni direktor. "Podjetja morajo nadaljevati s svojo potjo in še bolj digitalizirati upravljanje terjatev, da bi zmanjšala zamude pri plačilih." Naložbe na tem področju se dolgoročno obrestujejo, pravi in predstavi izkušnje skupine EOS: "Naše storitve nam je uspelo še izboljšati, tako za podjetja, kot fizične osebe, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti, saj smo samo v fiskalnem letu 2021/22 vložili približno 20 milijonov EUR v naše osnovne sisteme za izterjavo dolgov in inovativno tehnologijo."

Takšne izboljšave bodo toliko pomembnejše, kolikor bolj se bo spreminjalo gospodarsko razpoloženje. Komisija EU je na primer julija 2022 popravila napoved rasti evropskega BDP do konca leta na 2,6 odstotka, medtem ko je bila ocena v začetku leta 4 odstotke. Hkrati Komisija pričakuje, da bo stopnja inflacije v euro območju leta 2022 dosegla 7,6 odstotka.

To je povezano z znatnim upadom števila pravočasnih plačil. A dno še ni doseženo, pravi Justus: "Predvidevati moramo, da se bo stanje v prihodnosti še poslabšalo." Podjetja, ki se ne digitalizirajo, tvegajo, da bodo ostala pri neplačanih računih. 
Justus Hecking-Veltman, Član upravnega odbora skupine EOS in finančni direktor
Podjetja morajo ostati na poti digitalizacije in še naprej vlagati v digitalizacijo upravljanja terjatev, da s tem zmanjšajo neplačila. S svojimi dolgoletnimi izkušnjami lahko EOS zagotovi učinkovito podporo pri tem procesu.
Justus Hecking-Veltman
član upravnega odbora skupine EOS in finančni direktor

Vas zanima več podrobnosti o digitalizaciji in upravljanju terjatev v Evropi? Kontaktirajte nas za več informacij.

Marina Jozić, Marketing and Communication Assistant

EOS KSI, d.o.o

Marina Jozić
Asistent za trženje in komunikacijo

Telefon: +386 5 9078 098

marina.jozic@eos-ksi.si

Photo credits: EOS