Pravila zasebnosti za iskalce zaposlitve

Veseli nas, da ste izkazali zanimanje za naše podjetje s tem, ko ste poslali prošnjo za delovno mesto oziroma ste se prijavili na razpisano prosto delovno mesto. Poseben pomen pripisujemo varstvu vaših osebnih podatkov. Vaši osebni podatki bodo obdelani v skladu s trenutno veljavnim pravnim predpisom, ki je stopil v veljavo 25. maja 2018, tj. Splošna uredba o varstvu podatkov. V nadaljevanju vam želimo posredovati informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov, ki je povezana z vašo prošnjo ali prijavo na delovno mesto.

Odgovorni upravljavec

EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o.
Letališka cesta 33
1000 Ljubljana
Slovenija

Nadaljnje informacije o našem podjetju, podrobnostih o pooblaščenih zastopnikih in dodatne možnosti za stike, lahko najdete na naši spletni strani: https://si.eos-solutions.com/Privacy-policy.html.

Informacije o namenu obdelave podatkov in o obdelavi podatkov

Podatke, ki ste nam jih poslali, obdelujemo v povezavi z vašo prošnjo ali prijavo na delovno mesto, da preverimo, ali ste primerni za delovno mesto, na katerega ste se prijavili (ali za druga prosta delovna mesta v našem podjetju, če je to potrebno – v primeru, da moramo glede na veljavne pravne predpise s področja varstva podatkov pridobiti vaše soglasje, bomo to storili vnaprej) in da bi opravili postopek izbire. V primeru, da se v okviru postopka izbire obdelajo nadaljnji podatki, vas bomo o tem posebej obvestili.

1. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov v tem postopku izbire je člen 6 (1) b Splošne uredbe o varstvu podatkov, kakor je bil spremenjen 25. maja 2018. Po končanem postopku izbire je dovoljena obdelava podatkov, ki so potrebni v zvezi z odločitvijo o vzpostavitvi pogodbenega razmerja.

V primeru, da so podatki potrebni za sodne postopke po zaključku postopka prijave, se lahko podatki obdelujejo na podlagi zahtev člena 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov, zlasti za izpolnjevanje zakonitih interesov v skladu s členom 6 (1) f Splošne uredbe o varstvu podatkov. Naš zakonit interes je torej uveljavljanje in zagovarjanje pravnih zahtevkov.

2. Rok hrambe podatkov

Podatki neizbranih kandidatov bodo izbrisani v roku 30 dni po tem, ko neizbran kandidat prejme obvestilo s strani EOS KSI d.o.o., da ni bil izbran v izbirnem postopku. EOS KSI d.o.o. je dolžan neizbranemu kandidatu na njegovo zahtevo vrniti vse dokumente, ki mu jih je predložil kot dokaz za izpolnjevanje zahtevanih pogojev za opravljanje dela.

Če ste bili med postopkom izbire sprejeti na delovno mesto, se vaši podatki prenesejo v naš informacijski sistem.

3. Infromacije o prejemnikih podatkov

Podatke, ki so navedeni v vaši prošnji ali prijavi na delovno mesto, bo pregledala kadrovska služba po prejemu vaše prošnje ali prijave. Prošnje ali prijave ustreznih kandidatov se nato interno pošlje vodji ustreznega oddelka, na katerem je ustrezno prosto delovno mesto. Če pravni predpisi zahtevajo, da kot upravljavec pridobimo vašo privolitev, bomo v primeru, da privolitev pridobimo, prošnjo ali prijavo na delovno mesto lahko posredovali tudi drugim odgovornim osebam iz drugih oddelkov znotraj našega podjetja. V podjetju imajo dostop do vaših osebnih podatkov le zaposleni, ki jih potrebujejo za pravilno obravnavo in izpeljavo postopka izbire kandidata. Zaposleni ali ponudniki storitev, ki so jim zaupani postopki vzdrževanja in servisiranja sistema, se lahko seznanijo z vašimi osebnimi podatki. Veže jih tudi dolžnost varovanja tajnih podatkov.

Podatki se obdelujejo v podatkovnih centrih v Evropski uniji. Če bodo podatki obdelani zunaj Evropske unije, se bo to zgodilo le v primeru, da je bila potrjena ustrezna stopnja varstva podatkov s strani Evropske unije ali so sprejeta druga ustrezna jamstva za varstvo podatkov (zlasti če so na voljo standardne pogodbene klavzule EU ali zavezujoča notranja pravila podjetja).

4. Vaše pravice kot pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podakti

Prosimo upoštevajte, da lahko v primeru zahteve po informaciji, ki ni v pisni obliki, od vas zahtevamo dokazilo, da ste oseba, za katero trdite, da ste. Če tako določa zakonodaja, imate pravico do popravka ali izbrisa ali do omejitve obdelave. Poleg tega, imate pravico do ugovora zoper obdelavo podatkov v okviru zakonskih zahtev. Enako velja za pravico do prenosljivosti podatkov.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Z našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov lahko stopite v stik na spodnjem naslovu:

EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o.
Letališka cesta 33
1000 Ljubljana, Slovenija
E-mail: dpo@eos-ksi.si

5. Pravica do pritožbe

Glede obdelave osebnih podatkov imate pravico do pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov.