Raziskave EOS – Naše znanje.

Vedeti, kaj poganja gospodarstvo in družbo, je cilj tržnih in potrošniških raziskav skupine EOS. Naše raziskave, ki jih pripravljamo skupaj s priznanimi inštituti za tržne raziskave, prinašajo zanimiva dejstva o plačilnih navadah strank, načinih plačevanja, digitalizaciji in prednostih podatkov.
Illustaration of a head into which different people fill things.
01

EOS Evropske plačilne navade 2022

Najnovejša raziskava skupine EOS z vpogledi in ocenami 3.200 finančnih direktorjev

Raziskava skupine EOS "Evropske plačilne navade 2022": podjetja morajo pospešiti svoja prizadevanja za digitalizacijo

Evropska podjetja morajo ukrepati. Plačilne navade strank so slabše kot kdaj koli prej. Hkrati nove tehnologije in družbene spremembe postavljajo pod vprašaj običajne postopke in poslovne modele. 

Kaj delajo podjetja, da ne bi zamudila priložnosti? Kako povečujejo učinkovitost upravljanja terjatev? Kako podatkovno podprte so njihove odločitve in kakšna je pri tem vloga umetne inteligence? 

Odgovore na ta in druga vprašanja ponuja raziskava "Evropske plačilne navade", ki jo je skupina EOS leta 2022 izvedla že trinajstič.

Leta 2022 je delež terjatev v Evropi, ki so bile plačane z zamudo ali niso bile plačane, znašal 21 odstotkov.

percent

0

Kako se evropska podjetja borijo proti slabim terjatvam.

Obstoj številnih evropskih podjetji je ogrožen, saj vse več strank plačuje račune z zamudo ali jih sploh ne plačuje. Številni finančni direktorji se bojijo, da se bodo razmere v prihodnosti še poslabšale. Kako se podjetja borijo proti slabim terjatvam z sodelovanjem z agencijami za upravljanje terjatev in kakšno vlogo imajo novi digitalni načini plačevanja, lahko preberete TUKAJ.

Read more

Če se ne digitaliziraš, ti na koncu ostanejo terjatve

Za podjetja stranke, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti, ne pomenijo le manjše likvidnosti, temveč tudi več dela. Čeprav lahko digitaliziran postopek opominjanja pomaga zmanjšati delovno obremenitev in povečati stopnjo poplačila, je do zdaj ta korak sprejela le polovica vseh anketiranih evropskih podjetij. V članku preberite, zakaj se izplača vlagati v digitalni sistem za upravljanje terjatev.

Read more

Evropske plačilne navade 2022: Struktura raziskave

Anketiranci

Med 4. marcem in 19. aprilom 2022 so bili opravljeni telefonski intervjuji s 3.200 finančnimi direktorji podjetij, katerih letni promet je znašal vsaj 5 milijonov evrov.

Države

V raziskavi je sodelovalo 16 držav iz zahodne in vzhodne Evrope: Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Francija, Grčija, Hrvaška, Madžarska, Nemčija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švica in Združeno kraljestvo.

Anketa

Raziskava EOS "Evropske plačilne navade" od leta 2007 ocenjuje razpoloženje v mednarodnem gospodarstvu. Leta 2022 je bila izvedena že trinajstič. Raziskava je bila izvedena v sodelovanju z neodvisnim inštitutom Kantar, vodilnim mednarodnim inštitutom za tržne raziskave.

02

EOS-ova raziskava o klepetalnih robotih iz leta 2021

Kako podjetja uporabljajo klepetalne robote?

Vedno več podjetij v Evropi se zanaša na klepetalne robote.

Tehnologija ponuja veliko možnosti pri komunikaciji. Od nje imajo koristi podjetja in stranke, pa tudi zaposleni.

Dve od treh podjetij v Evropi že uporabljata klepetalne robote. Rezultati najnovejše raziskave o klepetalnih robotih skupine EOS iz leta 2021 ponujajo vznemirljiv vpogled v to, kako se klepetalni roboti uporabljajo danes in kaj se od njih pričajuje v prihodnosti.

Preberi anketa

65 % odstotkov evropskih podjetij že uporablja klepetalne robote pri stiku z zasebnimi strankami.

odstotek

0

Dve od treh podjetij že stavita na klepetalne robote.

Skoraj dve tretjini evropskih podjetij že uporabljata klepetalne robote – in trend narašča. Koliko pa jih zares izkoristi zmožnosti te trendovske tehnologije? Kot kažejo rezultati raziskave, je v večini primerov uporaba omejena na prvi stik v službi za stranke. Zbiranje podatkov velja za veliko prednost klepetalnega robota, v praksi pa ga uporablja zgolj nekaj podjetij. Eden od razlogov je varstvo podatkov.

Povezava na članek

Ljudje in klepetalni roboti – ljubezenska zgodba?

Na voljo so 24 ur na dan in ponujajo hitro pomoč. Klepetalni roboti podjetjem dajejo dobre razloge, da jih vključijo v komunikacijo s strankami. Digitalni pomočniki ne bodo nadomestili človeških sodelavcev, temveč jih bodo razbremenili dolgočasnega rutinskega dela. Tako bodo imeli več časa za res pomembne naloge.

Povezava na članek

EOS-ova raziskava o klepetalnih robotih iz leta 2021: Struktura raziskave

Anketiranci

  • 2800 podjetij iz 14 evropskih držav,
  • podjetja s stiki z zasebnimi strankami, najmanj 20 zaposlenih in letni promet najmanj pet milijonov evrov (izjema: Hrvaška),
  • po 200 računalniško podprtih telefonskih intervjujev na državo.

Države

Nemčija, Danska, Belgija, Švica, Španija, Francija, Poljska, Slovaška, Slovenija, Hrvaška, Madžarska, Bolgarija, Romunija in Rusija.

Anketa

Kantar, vodilni mednarodni inštitut za tržne raziskave.

03

Raziskava EOS »Kakšna je vrednost podatkov?« 2020

Reprezentativna raziskava o podatkih in njihovi vrednosti.

Reprezentativna raziskava o podatkih in njihovi vrednosti v Evropi, Rusiji in ZDA.

Digitalni podatki so postali ključna gospodarska dobrina. Podjetja jih zbirajo, analizirajo in razlagajo, da bi optimizirala svoje poslovne modele. V skladu s tem odgovorno ravnanje s temi podatki in njihova pomembnost vedno bolj določata javni diskurz: Kaj si o posredovanju in vrednosti podatkov mislijo potrošniki? Ali so pripravljeni svoje osebne podatke prodati? Ali obstajajo razlike med posameznimi državami? In kako lahko podjetja pridobijo zaupanje za uporabo podatkov?

Odgovore na ta vprašanja ponuja mednarodna, reprezentativna raziskava skupine EOS z naslovom »Kakšna je vrednost podatkov?«. Spomladi 2020 je spletno anketo v 17 državah izvedel Kantar, eden vodilnih svetovnih inštitutov za raziskovanje trga.

Preberite anketo

V Evropi jih samo 33 odstotkov meni, da podjetja z digitalnimi podatki ravnajo odgovorno.

odstotek

0

Bo digitalno življenje evropskih državljanov kmalu kot na Kitajskem?

Preberite več o celotnih ugotovitvah raziskave EOS in o tem, kaj se zgodi, ko se osebni podatki pretvorijo v vašo valuto.

Preberite sorodni članek

»Kakšna je vrednost podatkov?« 2020: Struktura raziskave

Anketiranci

1000 udeležencev kot reprezentativni vzorec prebivalstva, starih 18 let ali več, na posamezno državo.

15 evropskih držav ter ZDA in Rusija.

Anketa

Spletna anketa s standardiziranim vprašalnikom.

04

Vse mednarodne raziskave

Želite nadaljevati študij? Tukaj najdete pregled vseh študijev.
Illustration of a picture showing a brain with many question marks inside.

European Payment Practices 2022

Illustration of a computer showing data and a Euro sign.

Želite izvedeti več o naših študijah? Obrnite se na nas.

EOS KSI, d.o.o

Marina Jozić
Asistent za trženje in komunikacijo

Telefon: +386 5 9078 098

marina.jozic@eos-ksi.si

Urška Hamzič
Vodja prodaje

Telefon: +386 (0)5 907 80 88
Mobilni telefon: +386 (0)51 21 39 08

urska.hamzic@eos-ksi.si