An illustration of a large turquoise head that is unfolded at the top. Three people are bringing ideas and icons to the head and put them inside

EOS Novice

EOS Novosti

Vsi članki
Raziskava EOS 'Evropske plačilne navade': Risba moškega, obdanega z vprašalnimi znaki in strelo, ponazarja, da morajo podjetja zaradi vse slabših plačilnih praks najti nove pristope k upravljanju terjatev.

Raziskava EOS: Slabe plačilne navade ogrožajo evropska podjetja

4 minut
Številna evropska podjetja skrbi za svoj obstoj, saj vse več potrošnikov in poslovnih strank zamuja s plačilom računov ali jih sploh ne plačuje.
Prikaži več
Raziskava EOS 'Evropske plačilne navade': Ilustracija z računalniškim monitorjem, na katerem sta dve nalogi označeni z "x" in še nista dokončani, simbolizira pomanjkanje digitalizacije.

Raziskava: Podjetja pri upravljanju terjatev niso izkoristila digitalnega zagona, ki ga je prinesla pandemija.

3 minut
Raziskava razkriva, da podjetjem v času pandemije ni uspelo digitalizirati področja upravljanja terjatev. Kaj bi morala podjetja storiti zdaj, da bi se zoperstavila slabim plačilnim navadam?
Prikaži več
EOS v Globalnem dogovoru Združenih narodov: Alisha Kumar in Sibylle Weingart se v podjetju EOS ukvarjata s temo družbene odgovornosti.

EOS v Globalnem dogovoru Združenih narodov: družbena odgovornost za napredne.

6 minut
Pridružitev Globalnemu dogovoru Združenih narodov pomaga EOS-u strateško uskladiti svojo družbeno zavezanost. Kako je mogoče cilje pobude prenesti na lastno podjetje?
Prikaži več
Technology highlights of the EOS Group: overview of all trends.

Od analitike do varnostnih orodij: tehnološki poudarki Skupine EOS.

3 minut
Leto za letom EOS vlaga v nove tehnološke trende. Štirje primeri kažejo, kako lahko stranke in potrošniki Skupine EOS danes izkoristijo tehnologije.
Prikaži več
EOS Annual Report 2021/22: Secured debt purchase at EOS

Intervju: »Na trgu zavarovanih terjatev se vse vrti okoli odnosov.«

6 minut
V zadnjih letih je družba EOS močno razširila svoje znanje in izkušnje na področju zavarovanih nedonosnih posojil. Strokovnjaka iz dveh držav, kjer je dejavna družba EOS, nam bosta predstavila svoje izkušnje in ponudila vpogled v dva zelo različna trga.
Prikaži več

Kraja identitete: Kako strojno učenje ščiti pred spletnimi goljufijami.

6 minut
Ko je blago naročeno pod lažnim imenom, pogosto stroške nosijo trgovci na drobno. RISK IDENT je razvil programsko opremo, ki uporablja umetno inteligenco za zaustavitev goljufij z identiteto v e-trgovini.
Prikaži več

Sporočila za javnost

  • EOS kljub rahlemu zmanjšanju prihodkov ostaja donosen
  • Visoka raven naložb v zavarovane in nezavarovane terjatve, ki jih spremljajo ciljno usmerjeni ukrepi za zmanjšanje stroškov
  • Odgovornost podjetja mora biti trdno vpeta v poslovni model

Hamburg, August 11, 2021 – Kljub vsem izzivom, ki jih je prinesla pandemija COVID-19, je skupina EOS, s sedežem v Hamburgu, 28. februarja uspešno zaključila poslovno leto 2020/21. Z rahlim upadom prihodkov za 7,1 odstotka na 792,5 milijona EUR, je skupina EOS, finančni vlagatelj in ponudnik tehnoloških storitev za izterjavo dolgov, poročala o dobičku pred obrestmi, davki in amortizacijami (EBITDA) v višini 312,4 milijona EUR (prejšnje leto: 343,4 milijona EUR). Poleg omejitve posla z izterjavami zaradi zakonskih moratorijev v več državah, je bilo poslovno leto zaznamovano tudi z zmanjšanjem obsega ponudbe slabih posojil (NPL) na trgu terjatev. Kljub temu je EOS vložil 534,3 milijona evrov v zavarovane in nezavarovane terjatve ter nepremičnine, ki jih je potrebno še prestrukturirati. "Glede na težke razmere v zadnjem letu, pozitiven poslovni izid nikakor ni bil dan samoumevno," pravi Klaus Engberding, izvršni direktor skupine EOS. ''Nenehno smo morali ocenjevati širše posledice pandemije, sprejemati prave naložbene odločitve in temu ustrezno prilagajati svoje stroške. Zato sem zelo ponosen na izjemen dosežek naših ekip, ki so se soočile s temi izzivi in ​​s svojim predanim sodelovanjem omogočile ta uspeh. "

Družbena odgovornost postaja sestavni del poslovnega modela

Nenehni razvoj organizacije in velika vlaganja v IT z namenom izboljšanja poslovanja, sta bila ključna dejavnika za trajno stabilnosti EOS. K uspehu je prispeval tudi EOS pristop, ki je del skupine Otto in temelji na vrednotah, a je usmerjen v prihodnost. Skupina EOS želi v prihodnje z novo strategijo družbene odgovornosti trdno vključiti v poslovni model štiri ključna področja, na katera je mogoče vplivati. Prvo področje so dolžniki, ki ne zmorejo izpolnjevati svojih obveznosti in bo zato poudarek na aktivnostih za trajnostne rešitve pri poplačilu dolgov, drugo področje so proaktivne pobude za financiranje in finančno opismenjevanje, pozornost bo tudi na podnebno nevtralnem delovanju do leta 2030 ter zagovarjanju strogih in zavezujočih podjetniških standardov v vseh 26 državah, kjer podjetje deluje. »Kot vodilni v naši panogi se popolnoma zavedamo svoje družbene odgovornosti. S svojimi dejanji ne želimo samo pomagati gospodarstvu pri delovanju na način, da izboljšamo finančni položaj naših strank in dolžnikov, ampak si želimo z našo novo strategijo družbene odgovornosti prispevati tudi svoj del k spremembi sveta, v katerem delujemo, na bolje,« pravi Engberding.

Pregled pomembnih podatkov:

 

2020/21

2019/20

Prihodki (mio. EUR)

od tega


Nemčija

Zahodna Evropa
Vzhodna Evropa
Severna Amerika

792.5

 

 

289.1

249.7

207.1

46.6

853.1


 

303.3
266.7
232.0
51.0

EBITDA (mio. EUR)

312.4

343.4

Zaradi zaokroževanja se lahko v tabelah pojavijo različne številke.

Nemčija ostaja najpomembnejši trg EOS

Nemčija je s prometom 289,1 milijona EUR in 36,5 odstotnim deležem skupnega prometa še naprej regija z največ prihodki znotraj skupine EOS. Višina naložb v terjatve in nepremičnine je znašala 168,2 milijona EUR. "Naš uspeh je predvsem posledica naše poslovne odličnosti in razumevanja potreb naših strank, zaradi česar smo močan in zanesljiv partner pri odkupu terjatev in izterjavi po naročilu," pravi Andreas Kropp, član upravnega odbora skupine EOS za nemški trg. "Tudi v tem zahtevnem letu smo še naprej sistematično delali na digitalizaciji podjetja in s tem znatno okrepili sposobnost preživetja podjetja." Kot dolgoletni član Nemškega združenja družb za izterjavo dolgov (BDIU) je EOS še naprej zavezan visokim etičnim standardom v panogi. EOS je v zadnjem poslovnem letu ustanovil interno skupino za reševanje težjih primerov, kjer posebej usposobljeni zaposleni iščejo rešitve za primere dolgov ljudi, ki so zašli v hude trajne finančne težave. Poleg tega si podjetje prizadeva tudi za finančno izobraževanje otrok in mladih s svojo finlit fundacijo in njenim projektom „ManoMoneta“, ki je prisoten že v več kot 100 šolah.

Vzhodna Evropa je zopet regija z najvišjim prometom v skupini EOS

Kljub znižanju prihodkov na 249,7 milijona EUR, je Vzhodna Evropa še vedno regija z najvišjim prometom v okviru skupine EOS. EOS ima svoje podružnice v 15 državah vzhodne Evrope. Glavni razlog za takšen rezultat  je bilo občutno medletno povečanje prihodkov v Rusiji, Sloveniji, na Slovaškem in Poljskem. Poleg tega je EOS v zadnjem poslovnem letu za okoli tri odstotke povečal naložbe v slabe terjatve v regiji in sicer na 195,3 milijona EUR. Najvišje investicije v slabe terjatve so bile na Hrvaškem, Poljskem in v Rusiji. ''Zahvaljujoč lokalnemu strokovnemu znanju, smo tudi letos veliko vlagali v zavarovane in nezavarovane slabe terjatve, v tem poslovnem letu bomo ponovno dosledno izvajali to strategijo," pravi Marwin Ramcke, član upravnega odbora skupine EOS, odgovoren za regijo Vzhodne Evrope. ''Prav tako napredujemo s procesom digitalizacije in vzporedno uvajamo našo mednarodno programsko opremo za zbiranje podatkov„ Kollecto+“, ki smo jo razvili interno, v vse vzhodnoevropske države, kjer je zastopan EOS. Poleg tega je bil na Madžarskem ustanovljen mednarodni oddelek za kadre, ki bo poleg strateških kadrovskih vprašanj, upravljal tudi proces kulturnih sprememb skupine zunaj Nemčije.''

Stabilen poslovni uspeh v Zahodni Evropi

Konstantna stabilnost poslovne uspešnosti v Franciji, Belgiji, Španiji in na Danskem je EOS omogočila, da je dobre rezultate dosegel tudi v Zahodni Evropi. Z 207,1 milijona EUR prometa je regija predstavljala več kot četrtino (26,1 odstotka) celotnih prihodkov skupine EOS. Poleg tega so imela podjetja EOS v Franciji in Belgiji priložnost okrepiti svoj položaj vodilnega ponudnika za odkup terjatev. Tudi v Španiji se je EOS vse bolj preusmerjal iz izterjave v odkup terjatev in si zgradil močan tržni položaj na področju odkupa dolžniških portfeljev. Tako je EOS v Španiji leto zaključil z rekordnimi naložbami, kot so npr. trije portfelji slabih terjatev, ki obsegajo skupaj 232.000 terjatev in imajo nominalno vrednost 810 milijonov EUR. "Zahvaljujoč našim dolgoletnim izkušnjam, smo bili kljub manjšemu obsegu slabih terjatev na trgu, preferenčni partner naših strank," pojasnjuje dr. Andreas Witzig, član upravnega odbora skupine EOS, odgovoren za Zahodno Evropo. "Naša podjetja v regiji so v dobri kondiciji, zato smo prepričani, da bomo lahko v novem poslovnem letu še naprej širili dejavnosti odkupa terjatev."

V Severni Ameriki višji prihodki od prodaje

V Severni Ameriki je EOS bistveno povečal zaslužek iz naslova odkupa terjatev, kljub nižjim skupnim prihodkom, v višini 46,6 milijona EUR. Ključ do tega rezultata so bile stabilne naložbe v ZDA. Tudi v Kanadi je EOS v poslovnem letu 2020/21 izboljšal svoj rezultat zaradi dobrega upravljanja stroškov. "COVID-19 kriza je močno prizadela severnoameriški trg, vendar smo lahko z velikimi prihranki pri stroških izravnali precejšnjo izgubo prihodkov," razlaga dr. Andreas Witzig, član upravnega odbora skupine EOS, ki je odgovoren za Severno Ameriko.

About EOS Group

Skupina EOS je eden vodilnih tehnoloških finančnih vlagateljev in strokovnjak za obdelavo zapadlih terjatev. Glavna dejavnost podjetja je odkup nezavarovanih in zavarovanih portfeljev terjatev. Z več kot 45 leti izkušenj in prisotnostjo v 26 državah, ponuja EOS svojim 20.000 strankam po vsem svetu pametne storitve za upravljanje terjatev. Glavni ciljni sektorji so banke, distribucijska podjetja, nepremičninski sektor in e-poslovanje. EOS zaposluje več kot 6800 ljudi in je del skupine Otto Group.

Več informacij o skupini EOS najdete na povezavi: www.eos-solutions.com

Tiskanje

Ljubljana, 3. avgusta 2021 – Že 17. zapored je podjetje Scope Hamburg, ki se je predhodno imenovalo »Euler Hermes Rating«, podjetje EOS Holding ocenilo z oceno A. Visoka raven donosa in izjemna stabilnost denarnega toka, sta poskrbeli, da je agencija za ocenjevanje ponovno potrdita zelo dobro boniteto skupine EOS. Pri utemeljitvi bonitetne ocene so izpostavili dolgoletne izkušnje skupine EOS pri ocenjevanju, odkupu in izterjavi slabih terjatev ter njegov vodilni položaj na nemškem trgu in dober položaj na evropskem trgu na sploh.

Skupina EOS je uspešno prestalo korona krizo in v tem času uspelo še bolj utrditi zaupanje svojih poslovnih partnerjev in partnerk. Zato je podjetje Scope Hamburg ocenilo finančno tveganje podjetja kot zelo nizko; strukturo kapitala, sposobnost sprejemanja odločitev in količnik za kritje obresti, pa je ocenilo kot zelo dobro. Bonitetna agencija pričakuje, da se bodo dohodki podjetja v tekočem poslovnem letu 2021/22 še povečali.

Trajne naložbe na visoki ravni

»Preteklo poslovno leto je predstavljalo poseben izziv. Morebitne posledice krize je bilo treba predhodno oceniti in sprejeti pravilne odločitve glede investicij. S tem, ko smo uspešno obvladovali stroške, je manjšanje prihodkov ostalo v mejah normale in skupina EOS je v kriznem letu ustvarila lep dobiček,« je pojasnil Justus Hecking-Veltman, finančni direktor skupine EOS. »Z namenom, da bi se še naprej razvijali, smo sprejeli dve pomembni odločitvi: na eni strani smo močno vlagali v pakete terjatev, na drugi strani pa smo dosledno nadaljevali razvoj naših sistemov informacijske tehnologije, da bi podjetje lahko s pomočjo digitalnih tehnologij, v prihodnosti upravljali še bolje.«

Skupina EOS je v preteklih letih povečala svojo dejavnost v vlogi finančnega vlagatelja in se v številnih državah uveljavila kot vodilno podjetje na trgu za odkup paketov terjatev. V poslovnem letu 2020/21 je podjetje vložilo 534,3 milijonov evrov v zavarovane in nezavarovane terjatve ter nepremičnine.

O skupini EOS

Skupina EOS je eden vodilnih tehnoloških finančnih vlagateljev in strokovnjak za upravljanje zapadlih terjatev. Osnovna dejavnost podjetja je odkup nezavarovanih in zavarovanih portfeljev terjatev. EOS je prisoten v 26 državah in z več kot 45 leti izkušenj, svoje pametne storitve za upravljanje terjatev ponuja približno 20.000 strankam po vsem svetu. Glavni ciljni sektorji so banke, zavarovalnice, distribucijska podjetja, nepremičninski sektor in spletna prodaja. EOS zaposluje več kot 6.800 ljudi in je del skupine Otto Group.

Tiskanje

Finančni vlagatelj EOS je ponovno prejel bonitetno oceno A odlično

Investments: CFO Justus Hecking-Veltman on the EOS Group’s outstanding results in financial year 2018/19
Ponosen na to priznanje: Justus Hecking-Veltman je vesel ob ponovni pridobitvi ocene A za EOS

Hamburg, 3. avgusta 2021 – Že 17. zapored je podjetje Scope Hamburg, ki se je predhodno imenovalo »Euler Hermes Rating«, podjetje EOS Holding ocenilo z oceno A. Visoka raven donosa in izjemna stabilnost denarnega toka, sta poskrbeli, da je agencija za ocenjevanje ponovno potrdita zelo dobro boniteto podjetja EOS. Pri utemeljitvi bonitetne ocene so izpostavili dolgoletne izkušnje podjetja EOS pri ocenjevanju, odkupu in izterjavi slabih terjatev ter njegov vodilni položaj na nemškem trgu in dober položaj na evropskem trgu na sploh.

Podjetje EOS je uspešno prestalo korona krizo in v tem času uspelo še bolj utrditi zaupanje svojih poslovnih partnerjev in partnerk. Zato je podjetje Scope Hamburg ocenilo finančno tveganje podjetja kot zelo nizko; strukturo kapitala, sposobnost sprejemanja odločitev in količnik za kritje obresti, pa je ocenilo kot zelo dobro. Bonitetna agencija pričakuje, da se bodo dohodki podjetja v tekočem poslovnem letu 2021/22 še povečali.

Trajne naložbe na visoki ravni

»Preteklo poslovno leto je predstavljalo poseben izziv. Morebitne posledice krize je bilo treba predhodno oceniti in sprejeti pravilne odločitve glede investicij. S tem, ko smo uspešno obvladovali stroške, je manjšanje prihodkov ostalo v mejah normale in podjetje EOS je tudi v tem kriznem letu ustvarilo lep dobiček,« je pojasnil Justus Hecking-Veltman, finančni direktor skupine EOS. »Z namenom, da bi se še naprej razvijali, smo sprejeli dve pomembni odločitvi: Na eni strani smo močno vlagali v pakete terjatev, na drugi strani pa smo dosledno nadaljevali razvoj naših sistemov informacijske tehnologije, da bi podjetje lahko s pomočjo digitalnih tehnologij, v prihodnosti upravljali še bolje.«

Podjetje EOS je v preteklih letih povečalo svojo dejavnost v vlogi finančnega vlagatelja in se v številnih državah uveljavilo kot vodilno podjetje na trgu za odkup paketov terjatev. V poslovnem letu 2020/21 je podjetje vložilo 534,3 milijonov evrov v zavarovane in nezavarovane terjatve ter nepremičnine.

O skupini EOS

Skupina EOS je eden vodilnih tehnoloških finančnih vlagateljev in strokovnjak za upravljanje zapadlih terjatev. Osnovna dejavnost podjetja je odkup nezavarovanih in zavarovanih portfeljev terjatev. EOS je prisoten v 26 državah in z več kot 45 leti izkušenj, svoje pametne storitve za upravljanje terjatev ponuja približno 20.000 strankam po vsem svetu. Glavni ciljni sektorji so banke, zavarovalnice, distribucijska podjetja, nepremičninski sektor in spletna prodaja. EOS zaposluje več kot 6.800 ljudi in je del skupine Otto Group.

Tiskanje
  • Odlična priložnost za podjetja: Več kot tretjina potrošnikov je naklonjena prejemu »nadomestila za podatke«
  • Večina potrošnikov je zaupanja vrednemu podjetju pripravljena prodati vsaj enega od svojih osebnih podatkov
  • Pripravljenost razkriti podatke v nekaterih primerih celo presega povpraševanje

Ljubljana, 06. oktober 2020 – V današnjem digitalnem okolju je posedovanje podatkov, kot je številka bančnega računa, datum rojstva, naslov, zdravstveni podatki ali nakupne odločitve, postalo ključna gospodarska prednost. Zato je ravnanje s podatki in njihova vrednost ter razlogi, zakaj jih podjetja želijo izkoristiti, vedno pomembnejši predmet javne razprave. To je potrdila tudi nedavna reprezentativna anketa z naslovom »Kakšna je vrednost podatkov?«, ki jo je v 17 držav izvedlo podjetje za finančne storitve in naložbe EOS. Anketa je pokazala, da več kot 60 odstotkov potrošnikov v Evropi in ZDA ter kar 70 odstotkov potrošnikov v Rusiji verjame, da bi morala podjetja svojim strankam za uporabo njihovih podatkov plačati nadomestilo. Več kot tretjina in v Rusiji celo polovica vprašanih je dejala, da so v zameno za nadomestilo pripravljeni posredovati nekatere od svojih podatkov.

Zaupanje in finančno nadomestilo sta razloga, da se potrošniki pogosteje odločijo za razkritje podatkov

Ljudem je v primeru razkritja osebnih podatkov najbolj pomembno, da zaupajo podjetju ali organizaciji, ki mora zagotoviti, da se bo z njihovimi podatki ravnalo odgovorno in v skladu z ustreznimi pravnimi predpisi. Anketa podjetja EOS je pokazala, da bi velika večina potrošnikov prodala vsaj en osebni podatek zaupanja vrednemu podjetju (Evropa: 82 odstotkov, ZDA: 75 odstotkov, Rusija: 90 odstotkov). Ljudje so najmanj zaskrbljeni glede razkrivanja svojih nakupovalnih odločitev ter najljubših izdelkov in blagovnih znamk, menijo pa, da je treba najbolj zaščititi podatke o njihovem računu ali kreditni kartici oziroma podatke njihovega bančnega računa. Ko so bili vprašani, kakšno nadomestilo bi radi prejeli, so se več kot polovici vprašanih zdele najbolj privlačne materialne nagrade in popusti, prav v vseh regijah pa je bilo najmanjše povpraševanja po nadomestilu v obliki storitev – tem je bilo naklonjenih približno 20 % vprašanih.

Anketa podjetja EOS o podatkih: Kakšna je vrednost podatkov?

Analiza podatkov kot podlaga za sodobno upravljanje terjatev

V primeru upravljanja terjatev se zdi smiselno, da podjetja spodbujajo potrošnike k razkritju podatkov. Boljši kot so razpoložljivi podatki o kupcu izdelka ali storitve, hitreje ga je mogoče doseči v primeru neizpolnjevanja plačilnih obveznosti. In boljši kot so empirični podatki podobnih primerov terjatev, bolj bo predlagana shema obročnega odplačevanja ustrezala finančnemu položaju stranke, ki jo bo posledično tudi bolj verjetno spoštovala. Zato ima center za analitiko pri ponudniku storitev za upravljanje terjatev EOS ključno vlogo. Njegova osrednja platforma s pomočjo algoritmov strojnega učenja analizira na tisoče primerov izterjave dolga, da se opredelijo najboljši koraki obdelave, ki jih je treba sprejeti.

Pripravljenost razkriti podatke v nekaterih primerih celo presega povpraševanje

Anketa podjetja EOS je pokazala, da so enemu od petih potrošnikov že ponudil nadomestilo za razkritje nekaterih podrobnosti. V Evropi je to najpogosteje v Španiji in Romuniji, kjer je takšno ponudbo prejel celo eden od štirih potrošnikov. V nekaterih primerih pa pripravljenost potrošnikov, da bi razkrili podatke, dejansko presega število ponujenih nadomestil s strani podjetij. »Mislim, da je tukaj še vedno veliko priložnosti in neizkoriščen potencial,« poudarja Joachim Göller.

Joachim Göller, vodja centra za analitiko v podjetju EOS, v analizi podatkov vidi velik potencial.
Joachim Göller, Vodja analitičnega centra

»Na podlagi inteligentne analize podatkov se v mnogih državah, kjer deluje podjetje EOS, že izdelujejo sheme obročnega odplačevanja,« pojasnjuje Joachim Göller, vodja centra za analitiko. »V interesu vseh vključenih je, da čim prej zaprejo primer v izterjavi, da se prihranijo stroški na obeh straneh. In tukaj lahko pomagajo podatki. Prej ko se vzpostavi stik in boljše kot so možnosti, da se bo spoštoval dogovor o plačilu, bolj verjetno je, da bo upnik prejel svoj denar, potrošnik pa bo rešen dolgov. Zato ni dvoma, da je razkritje podatkov v interesu plačnika.«

Anketa podjetja EOS o podatkih: Kakšna je vrednost podatkov?

O reprezentativni anketi podjetja EOS z naslovom »Kakšna je vrednost podatkov?« 2020

Anketa podjetja EOS, ki je bila opravljena v sodelovanju z inštitutom za raziskovanje trga Kantar spomladi leta 2020, je reprezentativna za (spletno) populacijo starosti nad 18 let v 17 državah, zajetih v anketo. Za analizo so naključno izbrali 1.000 anketirancev iz vsake države, in sicer Belgije, Bolgarije, Hrvaške, Češke, Francije, Nemčije, Poljske, Romunije, Rusije, Srbije, Slovaške, Slovenije, Španije, Švice, ZK in ZDA ter 300 anketirancev iz Severne Makedonije. Sodelujoči v anketi so odgovarjali na vprašanja, kako sami ravnajo s podatki in kako jih razkrivajo, o njihovem zaupanju podjetjem in ali bi bili pripravljeni prodati svoje podatke, če bi za to prejeli nadomestilo.

O skupini EOS

Skupina EOS je ena od vodilnih tehnološko podprtih finančnih vlagateljev in strokovnjakov za izterjavo zapadlih terjatev. Osnovna dejavnost skupine je odkup nezavarovanih in zavarovanih portfeljev terjatev. Z več kot 40 leti izkušenj skupina EOS približno 20.000 strankam v 26 državah po svetu ponuja pametne storitve za vse njihove potrebe na področju upravljanja terjatev. Njeni ključni ciljni sektorji so bančništvo, javne storitve, nepremičnine in elektronsko poslovanje. Skupina EOS zaposluje več kot 7.500 ljudi in je del skupine Otto.

Za več informacij o skupini EOS obiščite https://si.eos-solutions.com/

Tiskanje
  • Rast poslovnega izida zaradi izrazite rasti poslovanja v Vzhodni Evropi 

  • Visoke naložbe v zavarovane in nezavarovane terjatve 

  • Močen fokus k digitalizaciji 

Hamburg, 15. julija 2020 – z doslednim izvajanjem strateške usmeritve kot ponudnik tehnoloških storitev za izterjavo dolgov in finančni vlagatelj je skupina EOS s sedežem v Hamburgu svoj promet v poslovnem letu 2019/20 znova povečala: s 4,8-odstotnim povečanjem prometa na 853,1 milijona EUR so bili rezultati preteklega leta znova razveseljujoči. Poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijami (EBITDA) se je povečal na 343,4 milijona EUR. 

Regionalne prednosti, fokus k digitalizaciji in visoke naložbe kot dejavniki uspeha 

Rast poslovnega izida mednarodnega ponudnika finančnih storitev po meri, ki pripada skupini Otto Group, je mogoče pripisati predvsem znatnemu povečanju prometa v višini 31,3 odstotka v Vzhodni Evropi. Drugi ključni dejavniki uspeha so izraziti ukrepi k digitalizaciji in nadaljnji kulturni razvoj skupine EOS, v povezavi z konstantnimi visokimi naložbami v višini 651,3 milijona evrov v zavarovane in nezavarovane terjatve ter nepremičnine. 

»S ponosom zrem na zadnje poslovno leto. Je najuspešnejše poslovno leto v zgodovini skupine EOS,« pravi Klaus Engberding, generalni direktor družbe. »Predvsem bi rad poudaril velik napredek, dosežen pri digitalizaciji z visokimi naložbami v izgradnjo naših osrednjih informacijskih sistemov v višini 25 milijonov EUR, in osredotočenost na naše procese, namenjene spremembam naše kulture. Uporaba umetne inteligence in napredne analize podatkov bodo pripomogle k inovacijam v naši panogi. Zlasti v negotovih časih, kot je pandemija koronavirusa, so zanesljivi procesi, visoko strokovno upravljanje terjatev in trajnostno financiranje, za podjetje pomembnejši kot kdaj koli prej. Vse to lahko ponudimo svojim strankam in tudi prihodnje leto pričakujemo uspešen razvoj poslovanja.« 

Pregled pomembnih kazalnikov: 

 

2019/20 

2018/19 

Prihodki (mio. €) 

Od tega  
Nemčija 

Zahodna Evropa 
Vzhodna Evropa 
Severna Amerika 

853,1 

 
303,3 
232,0 
266,7 
51,0 

813,7 

 
341,1 
220,9 

203,2 

48,5 

EBITDA (mio. €) 

343,4 

283,6 

 

Iz računovodskih razlogov se lahko v preglednicah pojavijo razlike zaradi zaokroževanja. 

Nadaljnje pomembne kazalnike najdete v našem spletnem poslovnem poročilu. 

Nemčija ostaja najpomembnejši trg skupine EOS 

Nemčija ostaja regija z največjimi prihodki v skupini EOS s 35,6-odsotnim deležem skupnega prometa. Zmanjšanje na 303,3 milijona evrov v primerjavi s preteklim letom je posledica prodaje EOS Health Honorarmanagement AG. Čeprav je bilo na zelo konkurenčnem nemškem trgu na voljo manjše število relevantnih paketov terjatev, je skupina EOS na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj in dobrega ugleda pridobila odločilne obnovljive portfelje in lahko tako utrdila svoj vodilni položaj. S skupno 236,0 milijoni EUR je raven naložb presegla vrednost prejšnjega leta – zlasti na področju nezavarovanih terjatev. 

»Uspeh v Nemčiji je predvsem posledica naše poslovne odličnosti in intenzivne prodaje, ki se osredotoča na stranke. Zaradi številnih pobud za digitalizacijo in svojega odličnega ugleda – tudi na področju varstva podatkov – smo zanesljiv in privlačen partner,« pravi Andreas Kropp, direktor skupine EOS in odgovorna oseba za Nemčijo. »V ta namen in za zagotovitev svoje prihodnosti osredotočeno vlagamo v svoja najpomembnejša področja: sodelavce in sodelavke, kulturo in tehnologijo.« 

Občutna rast prometa v Vzhodni Evropi postavlja nove rekorde 

Kar zadeva Vzhodno Evropo, je EOS dosegel rast promet s 63,6 milijona evrov na 266,7 milijona EUR, kar je pravi rekord v primerjavi s prejšnjim letom. Pomembno vlogo pri tem je igrala občutna rast prometa iz nakupov terjatev, zlasti v Rusiji in na Poljskem. Hkrati pa beležimo opazno povečanje prometa tudi na Hrvaškem, Madžarskem, v Srbiji in Bolgariji. Med pomembnimi gonilniki uspeha sta razvoj programske opreme za izterjavo »Kollecto +« in s tem večja učinkovitost pri obdelavi terjatev. Poleg tega je lahko EOS v preteklem poslovnem letu realiziral tudi pomembne posle na področju slabih posojil v Vzhodni Evropi. Največje naložbe v slaba posojila so bile izvedena na Poljskem, Hrvaškem, v Rusiji in na Madžarskem. Bolgarija je s 350 milijonov EUR obsegajočim portfeljem slabih posojil opravila tudi največji zavarovani odkup terjatev na bolgarskem trgu doslej. 

»Naše bogato znanje o lokalnem okolju, korektna obravnava plačnikov s slabo plačilno disciplino ter partnersko in pogosto mednarodno sodelovanje z našimi strankami se izplačajo,« pojasnjuje Marwin Ramcke, direktor skupine EOS in odgovorna oseba za Vzhodno Evropo. »Tako smo lahko uvedli pomembne spodbude pri zavarovanih in nezavarovanih terjatvah ter si v skupini delili strokovno znanje in izkušnje. Poleg tega smo veliko sredstev investirali v zavarovane pakete terjatev v Sloveniji in Srbiji ter lahko zdaj optimalno obdelujemo zavarovane in nezavarovane terjatve v vseh državah Vzhodne Evrope,« pravi Ramcke. 

Stabilen razvoj poslovanja v Zahodni Evropi 

V Zahodni Evropi je zelo pozitiven razvoj poslovanja v Belgiji, Franciji in Avstriji povzročil skupno povečanje prometa za 5 odstotkov in s tem boljše rezultate kot preteklo leto. Regionalna podjetja skupine EOS so se tako znova uveljavila kot vodilni ponudniki za odkup terjatev. Kljub zahtevnemu tržnemu okolju je Francija izstopala in bistveno močneje vlagala v portfelje, zavarovane z nepremičninami, in v nezavarovane portfelje. Tudi Belgija in Španija sta lahko krepili naložbene dejavnosti. Tako na primer nominalna vrednost paketa, ki obsega 47.000 terjatev in jih je EOS Aremas v Belgiji odkupil od banke bpost bank, znaša 36 milijonov EUR. 

»Skupina EOS je v Zahodni Evropi zelo dobro umeščena. Zahvaljujoč našemu strokovnemu znanju in dolgoletnim izkušnjam, zlasti v bančnem in telekomunikacijskem sektorju, smo za svoje stranke prednostni strateški partner,« komentira Dr. Andreas Witzig, član uprave skupine EOS ter odgovorna oseba za Zahodno Evropo in Severno Ameriko. »Veliko vlagamo v “big data” in analitiko ter pomagamo reševati težave s slabimi posojili. Kljub krizi zaradi koronavirusa, ki je še posebej prizadela Francijo in Španijo, ostajamo zanesljiv in prednostni strateški partner na področju izterjave ter odkupa terjatev,« potrjuje Witzig. 

Rastoče naložbe v Severni Ameriki 

S povečanim prometom za 2,6 milijona evrov je bila regija Severne Amerike s petimi odstotki nekoliko nad nivojem predhodnega leta. V ZDA se je izplačalo predvsem strateško osredotočanje na odkup terjatev, v katerega je skupina EOS skupno vložila 28,8 milijona evrov, kar je skoraj 4 milijone več kot prejšnje leto. V Kanadi je bil promet opazno nad poslovnim letom 2018/19 in tako občutno nad načrtovanim. Predvsem pa smo se lahko še močneje osredotočili na upravljanje terjatev.  

»Severnoameriški trg za skupino EOS ni enostavno okolje, vendar se Kanada zelo dobro razvija,« je komentiral dr. Andreas Witzig, član uprave skupine EOS ter odgovorna oseba za Zahodno Evropo in Severno Ameriko. »Tam smo se v zadnjih letih razvili v enega od vodilnih podjetij na področju upravljanja terjatev ter občutno presegli pričakovanja glede prometa in dobička v letih 2019/20. Skupaj s svojo kanadsko ekipo smo zelo ponosni na to. V ZDA večje naložbe v nakupe terjatev nakazujejo pozitivne trende. S takim fokusom nameravamo nadaljevati tudi v tekočem poslovnem letu,« dodaja Witzig.  

 O skupini EOS 

Skupina EOS je eden vodilnih tehnoloških finančnih vlagateljev in strokovnjak za obdelavo zapadlih terjatev. Glavno poslovno področje je odkup nezavarovanih in zavarovanih portfeljev terjatev. Z več kot 40 leti izkušenj in lokacijami v 26 državah ponuja EOS svojim 20.000 strankam po vsem svetu pametne storitve za upravljanje terjatev. Glavni ciljni sektorji so banke, distribucijska podjetja, nepremičninski sektor in e-poslovanje. EOS zaposluje več kot 7500 ljudi in je del skupine Otto Group. 

Dodatne informacije o skupini EOS: www.eos-solutions.com 

Tiskanje

Novi koronavirus  je dodobra pretresel svetovno gospodarstvo, obenem pa prižgal rdečo luč pri plačilih. V EOS KSI nas je zanimalo, kako je ta situacija vplivala na plačilne navade kupcev v Sloveniji.

Rezultate raziskave in naš pogled na situacijo smo delili v posebni ediciji Časnika Finance - Davki, dolgovi, terjatve, z vami jih pa delimo tudi na spletni strani in si jih lahko prenesete.

Tiskanje

Prepričani smo, da je za poslovni uspeh, rast in dobre rezultate bistvenega pomena inovativnost, ki jo ustvarjajo povezani in kreativni ljudje. Ideje prihodnosti pogosto utrnejo v dobri družbi, sproščenem vzdušju in prijetnem ambientu. Zato smo za vse zaposlene organizirali dan inovativnosti, ki je bil v petek, 31. maja, v Tehnološkem parku v Ljubljani.

Imeli smo veliko priložnosti za povezovanje, krepitev ekipnega duha, delili smo si izkušnje in mnenja. Pri tem nam je pomagala metoda LEGO® SERIOUS PLAY®, katere cilj je iskanje konkretnih poslovnih rešitev in izboljšav.

Dan smo zaključili z zanimivim pristopom Rosvitha, ki temelji na mini hackaton metodi dela, pri kateri je imel vsak posameznik je imel priložnost pokazati svoje videnje prihodnosti podjetja. Na igriv in inovativen način smo iskali zanimive poti do uresničitve vizije podjetja.

Tiskanje

Ekipa iz EOS KSI se je v petek, 24. maja 2019, udeležila poslovnega teka trojk na Bledu. Gre za tradicionalno tekaško štafetno prireditev, ki že 12 let zapored poteka na idilični lokaciji okoli blejskega jezera. Naši sodelavci so tekli in štafetne palice predajali za dober namen, saj gre izkupiček od prijavnin Društvu za pomoč prezgodaj rojenim otrokom (EINT UKLC).

Ekipa EOS KSI se je že preizkusila na teku trojk, ki je potekal 11. maja letos v Ljubljani. S tekom, kjer mora trojica tekačev ves čas teči skupaj, v cilju pa velja čas tistega, ki zadnji preteče ciljno črto, smo krepili medsebojno povezanost, solidarnost in kolektivni duh. Na koncu namreč šteje čas, ki ga doseže najšibkejši člen trojke, zato mu morata bolje pripravljena člana ekipe pomagati, ga spodbujati in motivirati.

Tiskanje

Ljubljana, Slovenija. – Z EOS bodite pripravljeni na poslovne izzive danes in jutri
V sredo, 15.3.2017 se je v Kavarni Slamič odviljal dogodek Izzivi poslovanja danes in jutri, s katerim smo v podjetju EOS KSI želeli dodati svoj kamenček v mozaiku naše skupne poslovne realnosti.
Za udeležbo in svoj doprinos na dogodku se posebej zahvaljujemo obema sodelujočima predavateljema: Darku Dujiču (izvršni direktor podjetja Ceneje.si) in Sebastijanu Peterki (vodja projektov in raziskovalec iz Transparency International Slovenia), kakor tudi moderatorju Alešu Bržanu ter našim zvestim strankam.
Samo skupaj lahko pripomoremo k boljšemu jutri in dosežemo še uspešnejše poslovanje v korist nas vseh. Ekipa EOS-a že zbira ideje in predloge za naslednji dogodek, zato obiščite našo stran in nas spremljajte tudi v prihodnje.
V galeriji si lahko ogledate fotoreportažo z dogodka.
Z lepimi pozdravi,
Ekipa EOS

Tiskanje

Ljubljana, Slovenija. – Želite biti dobro pripravljeni na poslovne izzive jutrišnjega dne?

Želite biti dobro pripravljeni na poslovne izzive jutrišnjega dne? Ekipa EOS KSI vabi svoje poslovne partnerje na navdihujoč dogodek „Izzivi poslovanja danes in jutri“, ki bo v sredo, 15. marca 2017 ob 8. uri, v Kavarni Slamič na Kersnikovi 1 v Ljubljani.

Digitalizacija poslovanja in stalno sledenje spremembam postajata ključna izziva za večino slovenskih podjetij, etičnost poslovanja in plačilne navade pa pomembni temi pri dolgoročni uspešnosti posla. Zato želimo v podjetju EOS KSI dodati svoj košček k sestavljanki naše skupne in uspešne prihodnosti. Vabimo vas, da se nam pri tem pridružite.

Na dogodku bodo predavali Natalija Zupan, direktorica EOS KSI, Darko Dujič, direktor Ceneje.si in Shopper's Mind ter Sebastjan Peterka, vodja projektov in raziskovalec pri Transparency International Slovenia.

Z EOS bodite pripravljeni na poslovne izzive danes in jutri!

Tiskanje

Takšno je bilo naše poslovno leto 2021/22

Stabilna rast v turbulentnih časih: Skupina EOS se ozira na dobro poslovno leto 2021/22. V našem letnem poročilu boste našli dejstva in številke, video izjave članov vodstva skupine EOS in druge teme s področja upravljanja terjatev.

Na poročilo

Raziskave EOS – To je znanje.

Vedeti, kaj poganja gospodarstvo in družbo: to je naš cilj pri tržnih in potrošniških raziskavah skupine EOS. Naše raziskave, ki jih pripravljamo skupaj s priznanimi inštituti za tržne raziskave, prinašajo zanimiva dejstva o plačilnih navadah strank, načinih plačevanja, digitalizaciji in prednostih podatkov.

Preberite več

EOS explore

Kontakt za medije EOS v Sloveniji

EOS KSI, d.o.o

Marina Jozić
Asistent za trženje in komunikacijo

Telefon: +386 5 9078 098

marina.jozic@eos-ksi.si