Brezplačna pomoč pri izterjavi zapadlih terjatev

Podjetjem, pravnim osebam, ki ste člani gospodarskega kroga nudimo pomoč pri izterjavi zapadlih terjatev, ki so zapadle v mesecu marcu 2020. Verjamemo, da vam je težko poklicati poslovnega partnerja in se dogovoriti za plačilo, zato dovolite, da to opravimo namesto vas. V podjetju za upravljanje terjatev EOS KSI smo specializirani za telefonska pogajanja in vam želimo pomagati izboljšati dragoceno likvidnost.

Na podlagi podpisanega pooblastila bomo v vašem imenu opravili pogovor – z vso empatijo in tankočutnostjo - s kupcem oziroma stranko, ki ima do vas zapadle obveznosti iz naslova prodaje blaga ali storitev. O rezultatu pogovora boste prejeli ustrezno poročilo. Storitev je za člane gospodarskega kroga brezplačna.

Za več informacij pišite na info@eos-ksi.si.

Raziskava EOS: Slabe plačilne navade ogrožajo evropska podjetja

13. marca 2020 je zaradi razširjenosti covid-19 Vlada Republike Slovenije razglasila epidemijo in istočasno zaprla vrtce ter šole. Zaprla so se vrata številnih gospodarskih subjektov, v vseh podjetjih doma in po svetu pa smo se spraševali, kako zdaj naprej.

Takoj nam je bilo jasno, da v času izrednih razmer, ob istočasnem odlogu plačevanja kreditnih obveznosti, zamrznitvi realizacije pravnomočnih sklepov o izvršbi, pozivanju k neplačevanju najemnin, izterjavi zapadlih terjatev, ne bo možna ali pa bo zelo otežena izterjava zapadlih terjatev, ki je naša osnovna dejavnost.

V taki situaciji se prebudi preživitveni nagon, v našem okolju smo se odzvali s takojšnjo ustavitvijo plačevanja vseh obveznosti. Likvidnost je dragocena in nujna kot kri, ki kroži po žilah. Brez likvidnosti propade podjetje, propade gospodarstvo. To krčevito zadrževanje likvidnih sredstev, neplačevanje obveznosti predstavlja dodatno nevarnost za nadaljnjo gospodarsko aktivnost.

Beremo o družbeno odgovornem ravnanju številnih podjetij v teh pogojih in razmišljamo, kako bi naše podjetje lahko prispevalo družbi s svojim znanjem in izkušnjami. Saj o izterjavi v tej realnosti vendar ne moremo govoriti. Ali pač? Še vedno so podjetja, ki poslujejo, in še vedno so potrošniki, ki dobivajo plačo in druge prejemke, da lahko poravnavajo svoje obveznosti. Mi pa smo svoje delo, tako kot mnogi, prilagodili novim okoliščinam.

Pretežni del slovenskih podjetnikov v teh dneh proučuje interventne ukrepe za pomoč gospodarstvu, kar je pravilno in utemeljeno, saj je država uvedla izredne razmere, zato naj zdaj pomaga in blaži posledice. Ne moremo pa mimo dejstva, da je bila do 13. marca še – razen z nekaj izjemami – visoka konjunktura, vse je raslo in brstelo in na veliko smo trošili. V preteklem poslovnem letu smo ustvarjali rekordne dobičke.

Moje osebno mnenje je in prepričana sem, da so podjetja zmožna preživeti dva ali celo tri mesece v karanteni, s premostitvenimi krediti in zadrževanjem preteklih dobičkov in nagrad uprav. Niso pa to priljubljeni ukrepi. Bolj me skrbi obdobje po koncu karantene, to okrevanje bo dolgo in boleče, saj se bodo sprostili interventni ukrepi in večina preteklih dolgov bo udarila po vseh tistih, ki jih država danes varuje. Zato je pomembno, da poiščemo načine, da nam dolgovi v tem obdobju ne naraščajo, da poiščemo način, kako ob nemogočih razmeram in strahu pred propadom vseeno vsaj delno poravnavamo obveznosti do dobaviteljev.

Pri EOS KSI želimo prispevati. Podjetjem, ki ste člani združenj Gospodarskega kroga, želimo pomagati ohraniti vsaj delno likvidnost. To bomo storili tako, da se bomo z vašimi kupci dogovorili za plačilo zapadlih obveznosti, ki so nastale kot posledica krčevite reakcije na uvedbo izrednih razmer. Za člane organizacij Gospodarskega kroga bo ta storitev brezplačna, brezpogojna in brez rizika.

Direktorica Natalija Zupan