Young woman with red hair sits at the desk at the labtop.

Finančna šola

Naša misija

Ljudje jemljemo posojila z dobrim namenom. Vendar lahko nenadna sprememba okoliščin vodi do neljube situacije, ko nekdo ne zmore več plačevati svojih dolgov. V skupini EOS na realen, prijazen in pošten način ljudem pokažemo, kako se lahko rešijo težkega bremena dolgov.

Raziskave kažejo, da je prav nezadostna finančna pismenost eden izmed glavnih razlogov za prezadolževanje, zlasti med mladimi. Zato smo se v podjetju EOS odločili, da bomo aktivno sledili našemu poslanstvu "For a debt-free world" (slov. Za svet brez dolgov) in začeli sodelovati pri finančnem opismenjevanju mladih, zato smo postali partnerji posebnega projekta "Finančna šola", časnika Finance, revije Moje finance.

Udeleženci Finančne šole spoznavajo osnove osebnih financ in se jih učijo preko praktičnih primerov aplicirati v vsakdanje ževljenje.

Finance imajo v našem življenju pomembno vlogo, kako z njimi ravnamo, pa odločilno vpliva na naš življenjski slog. Ne glede na to, koliko denarja ali premoženja imamo, si lahko z doslednim upravljanjem zagotovimo finančno varnost. (Natalija Zupan, direktorica EOS KSI d.o.o.)