Finančna šola

Ljudje jemljemo posojila z dobrim namenom. Vendar pa lahko nenadna sprememba okoliščin življenja vodi do neljube situacije, da nekdo ne more plačati svojih dolgov. V skupini EOS na realen, prijazen in pošten način ljudem pokažemo, kako se lahko rešijo težkega bremena. 

Nezadostna finančna pismenost je eden izmed glavnih razlogov za prezadolževanje, zlasti med mladimi. Zato smo se v podjetju odločili, da bomo aktivno sledili našemu poslanstvu "For a debt-free world" (slov. Za svet brez dolgov) in začeli sodelovati pri finančnem opismenjevanju. Iz tega razloga smo postali partnerji posebnega projekta časnika Moje Finance - "Finančna šola", 

Na Finančni šoli lahko udeleženci spoznajo osnove s področja osebnih financ. Nudi finančno opismenjevanje za tiste, ki rešujejo prve zagate na svoji samostojni poti in za vse, ki želijo bolje upravljati s svojim premoženjem.

 

Finance imajo v našem življenju pomembno vlogo, kako z njimi ravnamo, pa odločilno vpliva na naš življenjski slog. Ne glede na to, koliko denarja ali premoženja imamo, si lahko z doslednim upravljanjem zagotovimo finančno varnost. (Natalija Zupan, direktorica EOS KSI d.o.o.)