Akcijski načrt EU za zmanjšanje obsega slabih posojil: ukrepajte preden bo prepozno.

Evropska unija (EU) želi z akcijskim načrtom za zmanjšanje slabih posojil preprečiti bližajočo se finančno krizo. V tem intervjuju Freda Stockfleth, višja podpredsednica za pravne in javne zadeve pri družbi EOS, razpravlja o predlaganih ukrepih in pojasnjuje, kaj načrt pomeni za trg slabih posojil.

NPL
  • Zaradi pandemije se pojavljajo strahovi, da se bo v Evropi povečala stopnja slabih posojil.
  • Da bi preprečila finančno krizo, je Evropska komisija pripravila akcijski načrt, ki je med drugim namenjen krepitvi trga slabih posojil.
  • Načrt bo vplival na kreditodajalce in kupce, kot je družba EOS.

Zakaj potrebujemo akcijski načrt EU za zmanjšanje obsega slabih posojil?

FREDA STOCKFLETH: Kriza COVID-19 je močno prizadela številne posameznike in podjetja. Dejstvo, da smo imeli leta 2020 še vedno razmeroma nizko število insolventnih postopkov, je predvsem posledica ukrepov, kot so moratoriji, ki so posojilojemalcem sprva omogočili odlog. Takoj ko se iztečejo, se bo verjetno povečalo število nedonosnih posojil. Kriza bo tako močno vplivala tudi na banke. Z akcijskim načrtom želi EU preprečiti novo finančno krizo.

Kako se torej spopasti s to krizo?

Vemo, da ne moremo popolnoma preprečiti povečanja obsega slabih posojil. Vemo pa tudi, da ni nujno, da so razmere tako slabe, kot so bile po finančni krizi leta 2008. Vendar pa je hitrost bistvenega pomena, zato me veseli, da je to vprašanje v letu 2021 dobilo zagon. Komisija EU je načrt, v katerem so opisani preventivni ukrepi, objavila decembra 2020.

Zakaj je potrebna rešitev na ravni EU?

Pandemija COVID-19 nam je ponovno pokazala, da so države članice EU pravno in gospodarsko zelo tesno povezane. Zlasti v bančnem sektorju. Poleg majhnih lokalnih bank v številnih državah EU posluje tudi več velikih bančnih skupin. Če se ena od teh korporacij znajde v težavah, to vpliva na vse države ne glede na meje.

EU Action Plan NPLs: Freda Stockfleth, Senior Vice President Corporate Legal and Public Affairs at EOS
Podjetja, kot je EOS, z naložbami v slaba posojila pomembno prispevajo k stabilizaciji evropskega gospodarskega sistema in ta vidik je bil jasno poudarjen v akcijskem načrtu. Freda Stockfleth, višja podpredsednica za pravne in javne zadeve v družbi EOS

Katere ukrepe predlaga akcijski načrt EU za zmanjšanje obsega slabih posojil?

Trije glavni cilji akcijskega načrta so zaščita posojilojemalcev, uskladitev evropske insolvenčne zakonodaje in krepitev trga slabih posojil. Ta zadnja točka na primer vključuje preglednost podatkov, ki se pred prodajo posredujejo kupcem kreditov. Boljša kot je kakovost podatkov o ponujenih posojilih, bolje lahko vlagatelji ocenijo kakovost terjatev in ponudijo najboljšo možno ceno. Namen drugih ukrepov je olajšati vstop novih kupcev na trg slabih posojil.

Želite prodati svoje terjatve?

EOS je sinonim za dolgoletne izkušnje na področju terjatev in poštene nakupne cene. Dogovorite za posvet z nami. Naši strokovnjaki pa bodo poskrbeli za vse ostalo.

Dogovorite se za sestanek.

Akcijski načrt EU pokriva poleg bank tudi ponudnike kreditnih storitev in kupce.

Točno tako. Junija so se evropske institucije dogovorile o direktivi, ki je posebej namenjena ponudnikom kreditnih storitev in kupcem. V prihodnje naj bi na primer uskladili postopke za izdajo dovoljenj za ponudnike kreditnih storitev. Menim, da je to dobro. Vendar pa so nekateri vidiki te direktive po mojem mnenju zelo v nasprotju z uveljavljenimi poslovnimi procesi.

Kaj so?

Direktiva na primer odpira možnost splošne prepovedi ponudnikom kreditnih storitev, da sprejmejo denar od neplačnikov. To ni le v nasprotju z običajno prakso v Evropi, ampak bi pomenilo tudi močan poseg in bi v praksi otežilo marsikaj.

Kakšne bi bile posledice takšne spremembe?

V bistvu bi lastnik posojila, tj. vlagatelj, postal odgovoren za sprejemanje in upravljanje plačil. Za to bi moral vlagatelj odpreti račun za odplačila posojilojemalcev. Vlagatelji bi morali sami vzpostaviti in spremljati takšne bančne račune, čeprav so za to izrecno najeli družbo za upravljanje s terjatvami. V primeru družbe EOS to ne bi predstavljalo težave v primerih, ko delujemo kot vlagatelj in serviser kredita. Ker pa ne delujemo vedno kot oboji, bi bilo ravnanje tudi za nas nepraktično. To bi bilo še bolj neprijetno za tiste, ki so izključno vlagatelji, npr. velike sklade zasebnega kapitala. Ko vlagajo v slaba posojila ne želijo sami odpirati bančnih računov v več državah EU, ampak to nalogo raje prenesejo na ugledne in licencirane upravljalce terjatev. Vsi, ki so kdaj odprli bančni račun v drugi državi, vedo, da je postopek zahteven tudi v EU.

Kaj družba EOS meni o akcijskem načrtu EU za zmanjšanje obsega slabih posojil?

Najprej nas veseli, da je ta tema zaradi objave akcijskega načrta decembra 2020 ponovno postala prednostna naloga. Pozdravljamo usklajene zahteve za vlagatelje v slaba posojila in njihove ponudnike storitev ter visoke standarde varstva potrošnikov. Hkrati pa bi bilo treba razmisliti o vplivu na poslovanje družb za upravljanje s terjatvami v praksi. Podjetja, kot je EOS, z naložbami v slabe terjatve pomembno prispevajo k stabilizaciji evropskega gospodarskega sistema in ta vidik je jasno poudarjen v akcijskem načrtu. Da bi lahko ponudili te rešitve, mora biti podjetje koristno za kupce terjatev.

Ali bo po vašem mnenju akcijski načrt EU dolgoročno spremenil trg slabih posojil?

To se bo še videlo. S sedanje perspektive je sporočilo vsem akterjem na trgu slabih posojil, da je treba nekaj storiti, preden se Evropa znajde v drugi finančni krizi.

Contact

Photo credits: Shutterstock

Tiskanje